Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n"-194
   2009-09-29 15:37:36    cri
Th�a quy� vi� va� ca�c ba�n, ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" la� m��t kh�ng gian nho nho� ��� chu�ng ta xi�ch la�i g��n nhau, cu�ng t�m s�� va� th�� l�� t�m ti�nh, ��� chu�ng ta cu�ng chia xe� ni��m vui n��i nh��. Co� nh��ng ba�n co�n nga�i th� mi�nh vi��t kh�ng hay, ch�� mi�nh vi��t kh�ng �e�p, nh�ng L�� Quy�n nghi� r��ng chu�ng ta la�m ba�n v��i ca� t��m lo�ng nhi��t ti�nh va� tr�n tha�nh, thi� du� l��i no�i m��c ma�c, cu�ng �a� hi��u ����c lo�ng nhau, co� pha�i kh�ng ca�c ba�n? n�n mong ca�c ba�n ���ng nga�i, ma�nh da�n vi��t th� cho LQ, tuy kh�ng co� th��i gian ��� tra� l��i th� cho ca�c ba�n, nh�ng chu�ng ta co� th�� th�ng qua ch��ng tri�nh ��� trao ���i v��i nhau cho hi��u nhau h�n.

Tr���c h��t chu�ng ta cu�ng chia xe� nh��ng l��i t�m s�� cu�a ba�n Nguy��n Thi� Xu� �� My� Thi�nh, Quy�nh My�, Quy�nh Phu�, Tha�i Bi�nh. Ba�n Xu� vi��t:

Chi� bi��t kh�ng, em la� m��t ���a tre� r��t m� nghe �a�i. V��i em �a�i v��a la� m��t ph��ng ti��n ��� nghe, ���ng th��i cu�ng la� ng���i ba�n th�n thi��t cu�a em. Tuy �a� nghe �a�i r��t l�u r��i, nh�ng khi �o� em chi� bi��t co� hai h�� cu�a �a�i ti��ng no�i Vi��t Nam va� em �a� ���n v��i pha�t thanh qu��c t�� TQ trong m��t tr���ng h��p ng��u nhi�n, b��t ng�� va� thu� vi�. �o� la� khi em chuy��n h�� 2 sang h�� 1 thi� nghe th��y m��t h�� m��i tuy r��t nho�, h�i re�, h�i l��n va� lu�c �o� em kh�ng ��� y� l��m va� kh�ng co� y� �i�nh nghe. Th�� nh�ng vi��c �o� l��p �i l��p la�i nhi��u l��n va� r��i em cu�ng chi�nh ����c �u�ng h���ng va� nghe ����c ro�, chi� co� bi��t la� em vui s���ng ���n ch��ng na�o kh�ng ? chi� thi��u chu�t n��a la� em he�t toa�ng l�n, cha�y khoe kh��p mo�i n�i v�� pha�t hi��n cu�a mi�nh. Ch��ng tri�nh cu�a �a�i �a� mang ���n cho em m��t ni��m vui l��n, m��t ca�m gia�c l�ng l�ng kho� ta�. Tuy em kh�ng h�� bi��t vi��t, bi��t �o�c ti��ngTQ, nh�ng em v��n nghe va� r��t thi�ch nh��ng ba�i ha�t TQ trong ch��ng tri�nh "Ca nha�c theo y�u c��u cu�a thi�nh gia�", qua ch��ng tri�nh cu�a �a�i �a� giu�p em hi��u bi��t th�m v�� ���t n���c va� d�n t��c Trung Hoa. ���t n���c �a� cho ra m��t kha�n gia� nhi��u phim ki��m hi��p, m��t loa�i phim ma� em va� ca�c ba�n VN r��t m�. M��i tu��n va�o t��i th�� b��y la� em chu��n bi� s��n bu�t gi��y ��� ghi la�i nh��ng ba�i ha�t hay ma� mi�nh �a thi�ch ��� r��i em y�u c��u la�i. Em la� ng���i kh�ng h�m m�� �m nha�c, nh�ng qua ca�c ch��ng tri�nh ca nha�c cu�a �a�i v��i nh��ng ba�i ha�t co� la�n �i��u r��t hay, khi��n cho em m��i tu��n du� b��n ���n m��y cu�ng pha�i s��p x��p ��� nghe kh�ng bo� xo�t m��t bu��i na�o, n�n hi��n nay v��n li��ng �m nha�c cu�a em cu�ng kha� phong phu� va� cu�ng la� ��� nghe va� hi��u ����c nh��ng ba�i ha�t TQ, em co�n theo c� Phi y��n va� th��y Hu�ng Anh ho�c ti��ng ph�� th�ng TQ, cu�ng qua ch��ng tri�nh cu�a �a�i em co�n la�m quen ����c v��i nhi��u ba�n thi�nh gia� tr�n kh��p mo�i mi��n ���t n���c, chu�ng em cu�ng nhau trao ���i v�� ch��ng tri�nh cu�a �a�i, ti�nh hi�nh TQ, chia se� ni��m vui v.v, mong �a�i nga�y ca�ng co� nhi��u ti��t mu�c hay ��� t��ng cho chu�ng em.

Trong th� g��i cho LQ ba�n Ha� Thi� D�ng �� ti��u khu 9, Chi��ng S�n, M��c Ch�u, S�n La cu�ng �a� t�m s�� v�� hoa�n ca�nh gia �i�nh cu�ng nh� ti�nh hi�nh cu�a qu� h��ng ba�n D�ng vi��t: Em la� m��t ng���i kh�ng ����c may m��n nh� nh��ng ng���i kha�c, vi� hoa�n ca�nh gia �i�nh n�n em kh�ng th�� cu�ng ca�c ba�n c��p sa�ch ���n tr���ng. Em v��a ho�c h��t l��p 8 �a� pha�i nghi� ho�c �� nha� giu�p b�� me�. Qu� em �� mi��n nu�i xa x�i, ����c ho�c h��t c��p 2 �a� la� �i��u may m��n. Vi� la� vu�ng d�n t��c n�n giao th�ng va� th�ng tin co�n ch�a pha�t tri��n, n�n co� ca�i �a�i nho� ��� nghe la� ni��m vui l��n nh��t cu�a mo�i nha�. Kh�ng chi� ri�ng em, ma� r��t nhi��u ng���i �� qu� em thi�ch nghe �a�i, chi��c �a�u nho� la� ni��m vui, la� ngu��n ���ng vi�n va� th� gia�n cu�a mo�i ng���i sau m��t nga�y la�m vi��c va� ho�c t��p c�ng th��ng.

Em vi��t th� cho chi� chi� co� m��t mong mu��n la� ����c a�p ��ng y�u c��u ma� em mong ���c bao l�u, �o� la� th�ng qua ch��ng tri�nh cu�a �a�i li�n h�� v��i be� ba�n, g��i ���n cho ng���i th�n va� ba�n be� nh��ng l��i chu�c t��t la�nh va� cu�ng la� ��� la�m quen v��i ca�c ba�n g��n xa. �a�i la� nhi�p c��u n��i gi��a ca�c ba�n thi�nh gia�, cu�ng la� nhi�p c��u n��i cu�a m��i ti�nh h��u nghi� gi��a hai n���c Vi��t Trung. Em xin c��u chu�c cho ca�c anh chi� trong ban lu�n ma�nh kho�e, ��� bi�n soa�n cho chu�ng em nh��ng ti��t mu�c phong phu�, �a ra�ng.