Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Th� cu�a ca�c ba�n Nguy��n Cao S�n...
   2009-10-09 16:10:00    cri
Ba�n Nguy��n Cao S�n �� th�n 10, la�ng ��ng, xa� Vi�nh Thi�nh, huy��n Vi�nh L��c, ti�nh Thanh Hoa� vi��t:

T�i v� cu�ng vui m��ng va� ph��n kh��i tr���c s�� l��n ma�nh cu�a Trung Qu��c, m��t n���c �a� l��n l�n t�� nghe�o na�n, la�c h��u, gi�� ��y �a� co� nh��ng b���c nha�y vo�t la�m ca� loa�i ng���i kh�m phu�c. Trung Qu��c se� la� n���c tru� c��t v��ng ch��c cu�a ch�� ��� Xa� h��i chu� nghi�a t��i �e�p, gia�u ma�nh, v�n minh va� hi��n �a�i. Ba�i th�� t�i m��i sa�ng ta�c co� nhan ��� m��ng Trung Qu��c 60 tu��i ti��n b���c huy hoa�ng gin g��i t��ng cho Quy� �a�i:

N���c Trung Qu��c th��t tuy��t v��i

Bu��i ���u tha�nh l��p co�n nghe�o gian nan

Tra�i qua so�ng gio� m�a nga�n

���i d�n thi��u th��n v� va�n kho� kh�n

Nh� "va�n s�� kh��i ���u nan"

Tr�m c�ng nghi�n vi��c lo toan n��ng n��

M��i qua na�n gi��c ta�i t�

V��t th��ng co�n �o� nhi�u kh� chi��n tr���ng

La�i co�n bao n��i nh�� th��ng

La�m sao ��� s��ng la�m g��i �i ���u

�a� t��ng �o�i re�t ��m th�n

�a� t��ng so�ng gio� n��i �au ���ng ba�o

Th�� la� ca�ch ma�ng v��y cha�o

Ca�i ca�ch m�� c��a �o�n cha�o b��n ph��ng

B���c nha�y vo�t th��t la� th���ng

B���c ���u loe� sa�ng lu��n c��ng ro� ra�ng

Con ����ng ���i m��i �a�ng hoa�ng

V��n m��nh ���t n���c nghi�n va�ng c��m tay

Ng���i d�n sung s���ng ���i thay

T�� do pha�t tri��n ���n nay la�m gia�u

Khoa ho�c ky� thu��t ti��n mau

Th��n Ch�u, ng���i la�i ���u ti�n l�n tr��i

�i, Trung Hoa th��t tuy��t v��i

��ng d�n th�� nh��t ma� ���i vinh hoa

N�m Ch�u, b��n bi��n chan ho�a

���i h��i �-lim-pi�ch m��i la� �i�nh cao

Tr�m huy ch��ng va�ng a�nh sao

����ng �ua xanh �e�p �a� va�o s�� ghi

Con ����ng ca�ch ma�ng th��c thi

Mu�n hoa �ua n�� uy nghi nghi�a ti�nh

����ng s��t Thanh Ta�ng khai sinh

C�ng tri�nh khoa ho�c bi�nh minh sa�ng ng��i

���p thu�y �i��n cu�ng ra ���i

Tr���ng Giang, Tam Hi��p tuy��t v��i la�m sao

Ca� th�� gi��i cu�ng v��y cha�o

M��t tr�m ba�y m��t n���c chao ho�a bi�nh

Kinh t�� th�� b��n ha�nh tinh

Tra�i qua ���ng ���t n��ng ti�nh anh em

B��n ph��ng �oa�n k��t m��t nha�

Cu�ng nhau chia se� n��i �au qu��n lo�ng

����ng da�i v��n b���c thong dong

V�� tinh nh�n ta�o la�i vo�ng cung tr�ng

Khoa ho�c ky� thu��t sang trang

Co� v�� tinh A, B, C, v��ng va�ng

Bay quanh tha�m hi��u m��t tr�ng

Quan tr��c, chu�p a�nh va�ng, xanh ro� ra�ng

T�� nghe�o na�n t��i gia�u sang

Cu�ng la� khoa ho�c �a mang mu�n ma�u

Giang s�n g��m vo�c th��t gia�u

T�� Xuy�n co�n �o� mu�n va�n y�u th��ng

Tha�nh ��-Giang Y��n t��m g��ng

Long lanh h�� n���c b��n ph��ng l��y l��ng...

La�i co�n Va�n ly� Tr���ng Thanh

C�� Cung sa�nh cu�ng v��i Thi�n An M�n

T�� chim n��c ti��ng loa�i ng���i

B�� b�i trong sa�ch mu�n ���i mai sau

Chu� nghi�a xa� h��i ti��n mau

V�n minh, hi��n �a�i n�m ch�u ho�a bi�nh

Co�n ng���i t��t cu�a ha�nh tinh

Ra tay vun ���p m��i ti�nh anh em

Ga�nh vai giu�p ��� n���c nghe�o

Hoa�n na�n ba�o t�� cu�ng theo c��u li��n

���t n���c nh� co� ph��t ti�n

Mu�n �i��u huy��n bi� l�u truy��n nga�n n�m

Pha�p lu��t, phe�p n���c ro� ra�ng

Ng���i d�n sung s���ng mu�n va�n ti�nh th��ng

T�� do ha�nh phu�c c��ng th���ng

La�m gia�u chi�nh �a�ng to� t���ng v��n cao

Trung Hoa c�� �o� n�m sao

V��y cha�o ���t n���c bay cao, ho�a bi�nh

Tr�n ��y la� tri�ch �oa�n th� cu�a m��t s�� ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam g��i ���n Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c, chu�ng t�i mong ca�c ba�n ti��p tu�c go�p y� cho ch��ng tri�nh. Xin ca�m �n!