Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Th� cu�a ca�c ba�n Nguy��n La S�n...
   2009-09-04 16:00:52    cri
Ba�n Nguuy��n La S�n co� �i��n chi� email lason.hq@gmail.com vi��t:

N�m nay la� n�m ky� ni��m Qu��c kha�nh l��n th�� 60 cu�a Trung Qu��c. 60 n�m �a� tr�i qua, song m��t s�� ki��n vi� �a�i cu�a d�n t��c Trung Hoa no�i ri�ng va� nh�n d�n th�� gi��i no�i chung v��n ma�i co�n ����c ghi nh�� trong li�ch s�� nh� m��t trong nh��ng trang cho�i lo�i nh��t. Nga�y 1 tha�ng 10 n�m 1949, t�� l��u Thi�n An M�n �� trung t�m Thu� �� B��c Kinh, Chu� ti�ch Mao Tra�ch ��ng �a� tri�nh tro�ng truy�n b�� s�� th��ng l��i cu�a ca�ch ma�ng Trung Qu��c va� tha�nh l��p n���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa. S�� ki��n na�y �a� �a�nh d��u b���c ngo��t vi� �a�i cu�a ca�ch ma�ng Trung Qu��c, ch��m d��t h�n 100 n�m n� di�ch va� th��ng tri� cu�a ��� qu��c, xo�a bo� ta�n d� phong ki��n, ��a n���c Trung Hoa b���c va�o ky� nguy�n m��i, ky� nguy�n ���c l��p t�� do va� ti��n l�n Chu� nghi�a xa� h��i. ���ng th��i, th��ng l��i na�y cu�ng a�nh h���ng s�u s��c ���n phong tra�o gia�i pho�ng d�n t��c tr�n th�� gi��i.

Sau 60 n�m x�y d��ng ch�� ��� va� ca�i ca�ch m�� c��a, Trung Qu��c �a� thu ����c nhi��u tha�nh t��u r��c r��, go�p ph��n ti��n t��i mu�c ti�u x�y d��ng Chu� nghi�a xa� h��i, tr�� tha�nh qu��c gia gia�u ma�nh, d�n chu� va� v�n minh. T��c ��� t�ng tr���ng kinh t�� cao nh��t th�� gi��i, trung bi�nh la� 8%/n�m, ���i s��ng nh�n d�n ����c ca�i thi��n ro� r��t. N��n khoa ho�c-ky� thu��t, v�n ho�a gia�o du�c, y t�� �a�t nhi��u tha�nh t��u to l��n. Nh��ng tha�nh t��u ma� Trung Qu��c �a�t ����c �a� t�ng c���ng s��c ma�nh t��ng h��p, la�m thay ���i b�� m��t cu�a ���t n���c va� cu��c s��ng nh�n d�n, cu�ng c�� v��ng vi� th�� va� uy ti�n cu�a Trung Qu��c tr�n tr���ng qu��c t��. Nh��ng gi� ma� Trung Qu��c �a� la�m ����c qua 60 n�m th��c s�� to l��n va� co� y� nghi�a, la� k��t qua� t�� s�� �oa�n k��t m��t lo�ng cu�a �a�ng, Nha� n���c va� nh�n d�n. ��y cu�ng la� ���ng l��c ��� Trung Qu��c pha�t tri��n ma�nh me� trong ti�nh hi�nh m��i.

La� m��t c�ng d�n cu�a n���c la�ng gi��ng Vi��t Nam, em th��c s�� vui m��ng tr���c s�� pha�t tri��n �o�, ���ng th��i xin tha�nh t�m chu�c ���t n���c Trung Qu��c nga�y ca�ng gia�u ma�nh va� ti��n b��. Chu�c ti�nh h��u nghi� Vi��t-Trung "ma�i ma�i xanh t��i, ���i ���i b��n v��ng".

Tr�n ��y la� tri�ch �oa�n th� cu�a m��t s�� ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam g��i ���n Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c, chu�ng t�i mong ca�c ba�n ti��p tu�c go�p y� cho ch��ng tri�nh. Xin ca�m �n!