Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Th� cu�a ca�c ba�n Nguy��n Duy Du�ng...
   2009-09-11 13:51:52    cri

Ba�n Nguy��n Duy Du�ng �� ���i 4, th�n Ngo�c Li��n, xa� �a�i Ha�, huy��n Ki��n Thu�y, tha�nh ph�� Ha�i Pho�ng vi��t:

Ca�c ��y 6 n�m ti�nh c�� thu ����c la�n so�ng cu�a Quy� �a�i va� t�� �o� t��i nay, em lu�n la� m��t thi�nh gia� quen thu��c cu�a Quy� �a�i. 6 n�m so v��i tu��i ���i cu�a Quy� �a�i thi� kh�ng pha�i th��i gian da�i nh�ng ���i v��i em la� khoa�ng th��i gian ��y nh�� co� Quy� �a�i ma� em ����c m�� r��ng ki��n th��c v�� n��n v�n ho�a l�u ���i cu�a Trung Qu��c, hi��u ro� th�m v�� con ng���i va� ���t n���c Trung Qu��c va� ���c bi��t la� m��i quan h�� Vi��t Nam-Trung Qu��c nu�i li��n nu�i, s�ng li��n s�ng. La�n so�ng cu�a Quy� �a�i nh� m��t ��i ca�ch ���c m�, ��i ca�nh ta�ng hi�nh giu�p em t�� tin v���t qua kho� kh�n, th��c hi��n nh��ng ���c m� cu�a mi�nh. Nh��ng ca khu�c cu�a ti��t mu�c "Ca nha�c theo y�u c��u cu�a thi�nh gia�" �a� xua tan �i nh��ng m��t mo�i sau gi�� ho�c c�ng th��ng, nh��ng t�m s�� trong "H��p th� Ngo�c A�nh" la�m em t�� tin h�n tr���c nh��ng kho� kh�n...Hi��n nay, tuy �a� co� nhi��u ph��ng ti��n truy��n th�ng hi��n �a�i kha�c nh�ng em v��n kh�ng qu�n nghe �a�i. �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c se� ma�i la� ng���i ba�n th�n thi��t, ma�i la� ��i ca�nh ta�ng hi�nh giu�p em v��ng b���c tr�n ����ng ���i. Xin ca�m �n Quy� �a�i, xin chu�c la�n so�ng cu�a Quy� �a�i se� ma�i la� ��i ca�nh th��n ky�, ma�i bay xa mang ���n cho em va� ca�c ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam cu�ng nh� ba�n be� qu��c t�� nh��ng ch��ng tri�nh b�� i�ch.

Ba�n co� ho�m th� �i��n t�� phuongngan.1990@yahoo.com.vn vi��t:

V��y la� ���c m� �a�i ho�c cu�a em �a� tha�nh hi��n th��c, co� le�, �o� la� m��t ca�m gia�c v��a vui v��a lo l��ng. �a�i ho�c la� ni��m m� ���c cu�a r��t nhi��u c� c��u ho�c tro�, va� b��t ky� ai cu�ng mong mu��n �a�t t��i no�, h�m nay em vi��t th� cho Quy� �a�i vi� mu��n ����c chia se� ni��m vui na�y, m��t kh��c, em cu�ng ch�n tha�nh ca�m �n Quy� �a�i trong th��ig ian qua �a� giu�p ��� em r��t nhi��u, giu�p em g��i t��ng ba�i ha�t cho ba�n be�, giu�p em co� ����c nh��ng phu�t th� gia�n sau nh��ng bu��i ho�c c�ng th��ng, �i��u �o� v� cu�ng y� nghi�a v��i em.

12 n�m �a� qua, gi�� ��y em la�i b���c sang m��t con ����ng m��i, kho� kh�n va� v��t va� h�n, nh�ng em nh��t �i�nh se� c�� g��ng. Cu��c s��ng se� kh�ng phu� lo�ng nh��ng ng���i co� y� chi�. Nh��n ��y, em cu�ng ch�n tha�nh ca�m �n nh��ng ng���i ba�n cu�a em, �o� la� ba�n Dang Nhat Minh �� Tha�i Nguy�n, Dang Van Tuan �� Tha�i Bi�nh, Ngo Thanh Vinh �� Ngh�� An, ba�n co� ho�m th� �i��n t�� la� Dai Viet VCD@gmail.com.vn va� ba�n co� ho�m th� hoanghonmaudo1080@yahoo.com.vn. Ch�n tha�nh ca�m �n ca�c ba�n va� ca�m �n Quy� �a�i.

Tr�n ��y la� tri�ch �oa�n th� cu�a m��t s�� ba�n thi�nh gia� Vi��t Nam g��i ���n Ban ti��ng Vi��t Nam �a�i Pha�t thanh Qu��c t�� Trung Qu��c, chu�ng t�i mong ca�c ba�n ti��p tu�c go�p y� cho ch��ng tri�nh. Xin ca�m �n!