Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-188
   2009-08-18 15:55:33    CRIonline
Quy vi va cac ban thn mn, mi khi oc nhng la y nhit tinh cua cac ban khin L Quyn rt cam ng va phn khi vi ngoai c chia se nim vui trong cuc sng va hoc tp cua cac ban, ma khi c bit thng qua tit muc "Nhip cu tinh ban" cac ban a co thm nhiu ban mi, thi du cng vic co bn rn n my, L Quyn cung xin c gng phuc vu cac ban c tt hn.

M u tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, chung ta cung lam quen vi ban Nguyn c By i 4, Hai Thanh, Hai Hu, Nam inh qua nhng li tm s sau y:

C LQ kinh mn, chau la thinh gia cua chng trinh a rt lu ri. Qua chng trinh cua Quy ai, chau a lam quen c vi rt nhiu ban nghe ai. Hin nay, chau va cac ban y vn gi lin h vi nhau va giup nhau rt nhiu trong hoc tp va c bit la trong khi hoc ting ph thng TQ. Chau xin cam n chng trinh a bc nhip cu ni gia cac ban thinh gia va tht cht tinh hu nghi gia nhn dn hai nc chung ta.

Ban th hai n vi tit muc nay hm nay la ban Lu Thi Nhung lang Vang, Vn An, Chi Lng, Lang Sn. Trong th gi cho LQ, ban Nhung vit:

Chi L Quyn thn mn, em la mt trong nhng thinh gia hm m chng trinh cua ai Phat Thanh Quc T TQ t lu lm ri, nhng n hm nay em mi co thi gian vit th cho Quy ai, em cam thy rt vui.

Chi LQ a, em thy chng trinh cua ai rt hay va b ich. Qua chng trinh em a lam quen vi nhiu ban thinh gia. Cac ban a giup em trong hoc tp va cung nhau tim hiu c nhiu iu mi me, nn em ngay cang yu t nc Trung Hoa, yu ai Quc T hn. Mi khi trn ai, trn bao co ng tin v TQ la em tim oc tim hiu nhiu hn v t nc va con ngi Trung Hoa ma em yu mn.

Hin nay em ang theo hoc ting ph thng TQ, nn em mong qua tit muc "Nhip cu tinh ban" lam quen vi cac ban trn khp moi min t nc, chung em cung giup nhau trong hoc tp.

Tip theo chung ta cung lam quen vi ban ao Thuy Ngn Ba Go 2, Nghia Phng, Luc Nam, Bc Giang qua nhng li tm s sau y:

C LQ thn mn, chau rt chiu kho vit th k t khi nghe chng trinh cua ai Phat thanh Quc T TQ, nhng trc o chau khng h co thoi quen o. Hin nay chau a la mt thinh gia thng xuyn cua CRI va chau nghe vi ca long yn mn va say m .

Chau bit n CRI trong mt dip tinh c. Mt bui ti khi chau bt ai thi nghe thy chng trinh ting Vit, va chau ht sc ngac nhin khi c bit ting noi y n t Bc Kinh thu TQ xa xi. Vi luc u la s hiu ky, nhng ri a tr thanh ngi ban gn bo, thn thit bi cac tit muc hp dn va b ich a li cun chau. Chau thich nghe nhac Hoa, thich kt ban, thich hoc ting TQ. Va qua Quy ai chau a lam quen c vi nhiu ban thinh gia, cung nhau trao i trong hoc tp va cac thng tin v TQ. Qua cac cuc thi kin thc cua CRI chau a tim hiu thm nhiu kin thc b ich v vn hoa, lich s, ia ly v.v cua TQ, bit c nhng kho khn trong bui u dng nc cua TQ, khin chau cang thm yu mn va quy trong cac nhn vin cua ban Vit ng a lam ht minh phuc vu thinh gia. Chau bit c co sang VN nhng chau khng bao gi c gp c, ma chau mun sang TQ lai cang kho. Tuy c m khng bit bao gi mi thc hin c, nhng chau vn c gng hoc tt ting TQ, sau nay thc hin c m cua minh.

Chau thng xuyn truy cp trang Web cua CRI, chau thy nhng hinh anh rt ep, thng tin phong phu, hp dn, ng tai cp nht, m thanh si ni, sng ng. Qua mang chau co th hoc va chep bai ma nghe trn ai chau khng th chep c. Chau xin chn thanh cam n cac c chu trong ban.