Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ca�m nh��n cu�a ca�c ba�n tham gia cu��c thi nh�n 60 n�m Qu��c kha�nh Trung Qu��c-1
   2009-10-16 08:49:55    cri
Ba�n hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn vi��t:

Nh�n di�p Qu��c kha�nh Trung Qu��c, �� n��a b�n kia ����ng bi�n gi��i, con s�ng va� ngo�n nu�i, em cu�ng nh� bao thi�nh gia� y�u m��n Trung Qu��c kha�c xin g��i l��i chu�c t��t �e�p nh��t t��i toa�n th�� nh�n d�n Trung Hoa y�u m��n nh�n 60 tu��i. 6 th��p ky� tr�i qua, ���t n���c Trung Hoa m��i �a� pha�i tra�i qua bi��t bao gian nan th�� tha�ch kh�ng ng��ng ��� co� ����c tha�nh t��u nh� nga�y h�m nay th��t la� kh�ng th�� kh�ng kh�m phu�c. Trong su��t 60 n�m b��n bi� v��n l�n ��� ch��ng minh m��t ���t n���c co� truy��n th��ng v�n ho�a ���m �a�, m��t n���c ���ng ha�ng ���u th�� gi��i v�� di��n ti�ch hay d�n s�� tr���c toa�n th�� gi��i va� trong nh��ng nga�y s��p t��i g��n ��y n��a, em tin r��ng Trung Qu��c se� nga�y ca�ng ch��ng to� h�n n��a v�� mi�nh cho th�� gi��i.

Ba�n Pha�m Thi� Hoa�ng Y��n �� ���i 14, th�n Xu�n �a�i, xa� Tr���ng Tho�, huy��n An La�o, tha�nh ph�� Ha�i Pho�ng vi��t:

Con ����ng 60 n�m tha�nh l��p n���c tra�i qua kh�ng i�t trang sa�ch li�ch s��. T�� n�m ���u tha�nh l��p ra ���t n���c m��i v��i xa� h��i m��i-c��ng ho�a nh�n d�n, ���n nh��ng n�m ti��p k��, x�y va� d��ng n���c v��i v� va�n kho� kh�n. Qua th��i gian pha�t tri��n, Trung Qu��c pha�i ���i ���u v��i nhi��u so�ng gio�, th�� kha�ch. N�m 2009 na�y, Trung Qu��c m��i v��a tro�n 60 tu��i. Tuy 60 n�m qua pha�i ���ng ���u v��i nhi��u so�ng gio�, kho� kh�n, nh�ng Trung Hoa m��i cu�ng g��t ha�i kh�ng i�t tha�nh t��u �a�ng t�� ha�o. Nh�n ky� ni��m 60 n�m Qu��c kha�nh n���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa, cha�u xin g��i nga�n l��i chu�c t��t �e�p nh��t t��i toa�n th�� ng���i d�n Trung Qu��c ca� �� trong va� ngoa�i n���c. Ai n��y ���u no ��m �u� ���y, ha�nh phu�c vui ve�. Chu�c Trung Qu��c ti��n xa h�n n��a, tha�nh c�ng h�n, sa�nh vai cu�ng ca�c n���c ma�nh, gio�i, ti�n ti��n nh��t th�� gi��i. Chu�c H��i ch�� th�� gi��i ����c di��n ra �� Th���ng Ha�i tha�nh c�ng r��c r��, g�y thi��n ca�m t��t �e�p t��i du kha�ch n�m ch�u. Chu�c ti�nh h��u nghi� gi��a hai n���c la�ng gi��ng chu�ng ta ma�i ma�i xanh t��i, ���i ���i b��n ch��t. "S�ng co� th�� ca�n, nu�i co� th�� mo�n", ti�nh ba�n gi��a hai n���c Trung-Vi��t v��n ma�i g��n bo�, kh�ng d��i, kh�ng gi� co� th�� chia ca�ch.

1 2