Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Xin ca�m �n ba�n Nguy��n H��u H���ng
   2009-10-14 17:25:51    cri

B��c th� cu�a ba�n Nguy��n H��u H���ng xa� B��c S�n huy��n An D��ng Ha�i Pho�ng r��t co� ti�nh �a�i di��n cho nhi��u ba�n thi�nh gia� va� c� d�n ma�ng Vi��t Nam trong qua� tri�nh theo do�i tr��c tuy��n t���ng thu��t ta�i ch�� co� hi�nh tr�n trang web CRI bu��i l�� duy��t binh va� di��u ha�nh long tro�ng nh�n ky� ni��m 60 n�m Qu��c kha�nh N���c C��ng ho�a Nh�n d�n Trung Hoa di��n ra tr�n Qua�ng tr���ng Thi�n An M�n va�o sa�ng m��ng 1 tha�ng 10, th� cu�a ba�n Hu�u H���ng vi��t: L��n ���u ti�n em ����c th���ng th��c m��t bu��i duy��t binh quy m� va� hoa�nh tra�ng ���n th��. Qua�ng tr���ng Thi�n an m�n r��c r�� nh� m��t r��ng hoa mu�n nga�n ma�u s��c r��c r��. Nh�n d�n Trung Qu��c t�� ha�o chu�c phu�c ���t n���c mi�nh, th�� gi��i do�i theo chu�c m��ng nga�y tro�ng �a�i cu�a Trung Qu��c. Thi�nh gia� Vi��t Nam chu�c m��ng va� em chu�c m��ng Trung Qu��c 60 n�m v���t qua nhi��u th�� tha�ch. H�m nay kh�ng pha�i nga�y l�� cu�a Vi��t Nam n�n em v��n pha�i �i la�m, nh�ng em v��n l�n ma�ng theo do�i, nh�� v��y ma� em �a� t��n m��t ch��ng ki��n quang ca�nh trang nghi�m, ha�o h��ng, r��c r�� s��c ma�u tr�n qua�ng tr���ng Thi�n An m�n trong nga�y duy��t binh. Tuy kh�ng hi��u h��t l��i pha�t bi��u cu�a Chu� ti�ch H�� C��m �a�o, nh�ng nh�� ng���i d��n ch��ng tri�nh khi��n em hi��u va� ca�m th��y l��ng ng��c mi�nh th��n th��c th��t l�n: "Nh�n d�n Trung Qu��c kh�ng th�� kh�ng t�� ha�o trong nga�y h�m nay". T��ng �oa�n qu�n x��p ha�ng th��ng t��p, chi��c xe ch�� Chu� ti�ch H�� C��m �a�o t�� t�� l�n ba�nh: "Cha�o ca�c ���ng chi�", "Ca�c ���ng chi� v��t va� r��i", ti��p theo l��i cha�o ��y la� ti��ng tra� l��i r��n vang nh� s��m d��y cu�a t��ng �oa�n, t��ng �oa�n qu�n. Ma�n di��u binh la�m n��c lo�ng bi��t bao ng���i ch��ng ki��n. T��ng b���c ch�n, t��ng nhi�p tay vung l�n cu�a ca�c ph��ng ���i: B�� binh, Thu�y binh, Pha�o binh, Ha�i qu�n, N�� d�n qu�n v v ... di��u ha�nh qua Qua�ng tr���ng Thi�n an m�n v��i ca�c kh��u hi��u: "Phu�c vu� nh�n d�n, anh du�ng thi��n chi��n" v v ... ��y la� cu��n phim hoa�nh tra�ng, ha�o hu�ng, vi� �a�i va� quy m� hi��m th��y, �a� cho th��y du�ng khi�, ti�nh y�u ���t n���c, lo�ng t�� ha�o d�n t��c cu�a nh�n d�n Trung Qu��c no�i chung va� qu�n nh�n Trung Qu��c no�i ri�ng. Sau ma�n di��u binh la� t��ng ph��ng ���i cu�a �oa�n xe t�ng, xe mang vu� khi�: T�n l��a pha�n t�ng, t�n l��a pho�ng kh�ng, t�n l��a pha�n kh�ng, ma�y bay kh�ng ng���i la�i v v ... �a� l��n l���t l�n ba�nh tr�n Qua�ng tr���ng, cu�ng v��i ca�c kh��u hi��u: "Trung tha�nh v��i �a�ng, y�u m��n nh�n d�n, phu�c vu� ���t n���c" v v ... �a� cho th��y m��t Trung Qu��c co� n��n ta�ng qu�n s�� ma�nh me� va� thi��n ngh��.

��n t���ng kh�ng ke�m la� ma�n r���c Qu��c ky� Qu��c Huy, t�n vinh tha�nh ti�ch tr�n ca�c li�nh v��c: C�ng nghi��p, N�ng nghi��p, Khoa ho�c, Giao th�ng, X�y d��ng N�ng th�n m��i, Ba�o v�� m�i tr���ng cu�a Trung Qu��c, cu�ng nh��ng �i��u mu�a ���m �a� ba�n s��c d�n t��c Trung Hoa: "C�u chuy��n mu�a xu�n", "Tra�i tim Trung Qu��c cu�a t�i", "Chu�c phu�c Trung Qu��c", "T�i y�u Trung Hoa" v v ... �a� la�m xu�c ���ng bi��t bao lo�ng ng���i. Ngoa�i ra co�n nh��ng bi��u ng�� �a� no�i l�n nh�n d�n Trung Qu��c m��t lo�ng m��t da� cho m��t Trung Qu��c hu�ng ma�nh: "Nh�n d�n Trung Qu��c t�� ��y ���ng l�n r��i", "Ki�n tri� ly� lu��n ���ng Ti��u Bi�nh", "Ki�n �i�nh kh�ng ���i Chu� nghi�a xa� h��i ma�u s��c Trung Qu��c".

To�m la�i la�, Ng���i Trung Qu��c co� quy��n t�� ha�o tr���c th�� gi��i v�� nga�y h�m nay, nh�n d�n Trung Qu��c x��ng �a�ng th��a h���ng nh��ng tha�nh qua� co� ����c t�� s�� n�� l��c cu�a mi�nh, th�� gi��i va� be� ba�n n�m ch�u co� quy��n t�� ha�o v�� m��t ng���i anh em b��ng h��u hu�ng ma�nh, th�n thi��t. Xin chu�c ���t n���c Trung Hoa ���i ���i ��m no ha�n phu�c.

Ngo�c A�nh: Ba�n H��u H���ng th�n m��n, Ngo�c A�nh h��t s��c xu�c ���ng khi �o�c b��c th� da�i cu�a ba�n �a� ta�i hi��n quang ca�nh cu�a bu��i di��u binh di��u ha�nh quy m� cha�o m��ng Qu��c kha�nh Trung Qu��c v��a qua tr�n Qua�ng Tr���ng Thi�n An m�n, ���ng th��i cu�ng khi��n Ngo�c A�nh nh�� la�i nh��ng phu�t gi�y c�ng th��ng va� ra�o r��c khi l��n ���u ti�n cu�ng v��i L�� Quy�n t���ng thu��t ta�i ch�� tr��c tuy��n co� hi�nh nh��ng quang ca�nh n��c lo�ng ng���i tr�n ��y. Qua �o� co� th�� th��y, ba�n �a� theo do�i t�� ���u ���n cu��i m��t ca�ch ch�m chu�, �a� chung vui v��i nh�n d�n Trung Qu��c trong nga�y Qu��c kha�nh kho� qu�n, th� cu�a ba�n r��t co� ti�nh �a�i di��n cho ��ng �a�o thi�nh gia� va� c� d�n ma�ng Vi��t Nam th���ng xuy�n quan t�m ���n ch��ng tri�nh cu�a CRI. Xin ch�n tha�nh ca�m �n ba�n, mong sau na�y v��n th���ng xuy�n nh��n ����c th� cu�a ba�n. Chu�c ba�n va� gia �i�nh vui ve� ha�nh phu�c.