Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-186
   2009-08-04 14:42:08    cri
Tha quy vi va cac ban, trong my tun trc trong tit muc "nhip cu tinh ban" LQ a gii thiu ia chi cua mt s ban ma LQ mi nhn c th, mong qua chng trinh nay cac ban co th lam quen vi nhiu ban mi. Trong tit muc nay hm nay LQ xin gii thiu tip ia chi cua mt s ban.

Nguyn Thi Thanh Lng, xom 3, thi trn Yn Thanh, Ngh An

oan Thi Thanh Lim, xom 4, xa c La, huyn c Tho, tinh Ha Tinh

Nguyn Thi Thu Vn, xom Trai Yn, xa Yn Sn, huyn Thanh Sn, tinh Phu Tho,

Lu Vn Hun, thn Hai Lung, xa Trung Thanh, huyn Vi Xuyn, tinh Ha Giang

Huynh Thi Bich Ngn, xom 8, thn Trng An 1, Hoai Thanh, huyn Hoai Nhn, tinh Binh inh,

Nguyn Vn Thinh, n bin phong 605, Hng Hoa, tinh Quang Tri

Chu Thi Thu Thuy, thn am, xa Phong Minh, huyn Luc Ngan, tinh Bc Kan

Nng Vn Hu, thn 6, xa Mai Lap, Ch Mi, tinh Bc Kan

Triu Thi Hng Lin, xom 3, xa Tn Linh, ai T, tinh Thai Nguyn

Quc at, s nha 273, thn Bu Zut, thi trn Ch S, tinh Gia Lai

ng Thi Keo, xom Rung 2, xa ng Hng, huyn Luc Nam, tinh Bc Giang

Nguyn Thi Thuy Dung, xom 1, thn Lp inh, xa Cam Hoa, huyn Cam Ranh, tinh Khanh Hoa,

ng Thi Thuy, i 11, Trai Sn, An Sn, Thuy Nguyn,TP Hai Phong

Lo Vn Vui, ban Na Heo, xa Ching Pha, huyn Thun Chu, tinh Sn La,

Thng Vn Thuy, thn Hoang Tn 1, xa Ninh Lai, huyn Sn Dng, tinh Tuyn Quang

Thi Thuy, i 1, thn Thanh Thng, Lun Thanh, huyn Thng Xun, tinh Thanh Hoa

Cay Hin Ling, s nha 1/4, khu 2, p Thun Hoa, xa Sng Thao, huyn Trang Bom, tinh ng Nai

Lanh Vn Lun, thn Ban Long, xa Tam Gia, huyn Gia Lc, tinh Lang Sn

Ng Thi Thao, xom Bc, xa Quang Nam, huyn Quang Xng, tinh Thanh Hoa

Phan Thu Trang s nha 39/189 Nguyn Ngoc Vu, Trung Hoa, qun Cu Giy, thanh ph Ha Ni

Nguyn c By, i 4, Hai Thanh, Hai Hu, Nam inh

Ha Vn Thng, Eo iu, xa C Luy, huyn Ba Thc, tinh Thanh Hoa

Bui Thi Thu Quyt, xom Cng, Hu Li, Yn Thuy, tinh Hoa Binh

Trn y la mt s ia chi cua nhng ban ma mi nhn c th, trong tit muc nay tun ti LQ se gii thiu mong cac ban chu y theo doi va lin h vi nhau tim c cang nhiu ban mi.