Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban" -179
   2009-06-16 15:39:44    cri
Tha quy vi va cac ban, sau mt ky hoc tp cng thng, luc nay co nhiu ban hoc sinh a c nghi he, co th vui chi thoa thich trong ngay he y thu vi, co thi gian chuyn tro tm s vi ngi thn va ban be cung qua tit muc "Nhip cu tinh ban" lam quen vi cac ban nghe ai. Sau y L Quyn xin gii thiu ia chi cua mt s ban cac ban lin h vi nhau:

Ban co nick la ngoctan5100@yahoo.com.vn

Ban co nick la "linhquy28111992@yahoo.com"

Ban co nick la "mocongtu_123@yahoo.com"

Ban Bui Vn Khanh xom 1, xa Nga An, huyn Nga Sn, Thanh Hoa

Ban Trinh Vn Tun lp 12A6 trng THPT Trn Quc Tun, Hai Hu, Nam inh

Ban Hoang Xun Thuy ban Xa Kia, xa Na t, Mai Sn, Sn La

Ban co nick la "bupbekhongkhoc_9x@yahoo.com.vn"

Ban Ha Thi Thu thn Na Pai, xa Thu Tuc, Vn Quan, Lang Sn

Ban Hoang Thi Anh thn m Ninh, Nam Hoa, ng Hy, Thai Nguyn

Ban co nick la "muahebuon_2072007@yahoo.com.vn"

Ban co nick la "dohoaa12@gmail.com"

Ban co nick"thienduonglanoiminhdangsong@yahoo.com.vn"

Ban co nick la loanth2181988@yahoo.com.vn

Ban co nick la "sao_lai_the_88@yahoo.com.vn" g

Ban inh Vn Trong lp 12A12 trng THPT Nam Tin Hai, Thai Binh

Ban co nick la hoihan_maimai@yahoo.com.vn

Ban Ha Thu Ti xom Na Xe, xa Mng Ci, Phu Yn, Sn La

Ban co nick la "letrungtinh1080@yahoo.com.vn"

Ban Nguyn Duy Khanh lp D3N2, trng Trung hoc Ky thut Dc, Phu Tho

Ban ng Th Lc cum 4, xa Vn Phuc, Phuc Tho, Ha Ty

Ban co nick la lyhao_lhb89@yahoo.com.vn

Ban Vu Thi Hng lp 11A5, trng THPT Din Chu 4, Ngh An

Ban ao Thi Thuy Ngn Ba Go 2, Nghia Thng, Luc Ngan, Bc Giang

Ban co nick la muathulonglanhtienghatem@gmail.com

Ban co nick la "maiben nhau_10a@yahoo.com"

Ban. Ban Sng Ba Phng lp 11h, trng THPT xa Ching Khng, Sng Ma, Sn La

Ban Bui Xun Hng i 1, thn Trung Lng, Trang Lng, ng Triu, Quang Ninh

Ban co nick la hayvebenanh_tonnam@yahoo.com.vn

Ban Hoang Thi ip xom Na On, xa ng Lac, Ch n, Bc Kan

Ban Trinh Xun Nam xom 1, xa Din oai, Din Chu, Ngh An

Ban Bui Thi Thin xom Bai Khoai, xa Mi Hoa, Kim Bi, Hoa Binh

Ban co nick la manhkhoa1989@gmail.com

Ban co nick la leduyen200490@yahoo.com

Ban co nick la tinhnguyenvantinh41@yahoo.com.vn

Ban co nick la mattroibecon_pth91@yahoo.com.vn

Ban co nick la "yeugiangson_cang yeu nguoi dep2003@yahoo.com"

Ban co nick la voquanghoa@gmail.com

Ban co nick la "muathu19_8_2006@yahoo.com.vn"

Ban co nick la "doi canh tang hinh20@yahoo.com.vn"