Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" -178
   2009-06-09 14:46:53    cri
Th�a quy� vi� va� ca�c ba�n, tuy th��i gian na�y ca�c ba�n ho�c sinh r��t b��n �n ba�i ��� chu��n bi� cho ky� thi s��p t��i, nh�ng ca�c ba�n v��n tranh thu� th��i gian vi��t th� cho L�� Quy�n ��� mong ����c la�m quen v��i ca�ng nhi��u ba�n nghe �a�i, cu�ng nh� g��i ���n th��y c� va� ba�n be� nh��ng l��i chu�c t��t �e�p tr���c ky� thi. Qua �o� L�� Quy�n co� th�� ca�m nh��n ����c ti�nh ca�m g��n bo� cu�a ti�nh ba�n va� ti�nh th��y tro�, cu�ng nh� s�� l�u luy��n cu�a ca�c ba�n ���i v��i bi��t bao ky� ni��m cu�a tu��i ho�c tro�. Trong ti��t mu�c "Nhi�p c��u ti�nh ba�n" h�m nay, L�� Quy�n xin gi��i thi��u v��i quy� vi� va� ca�c ba�n �i�a chi� cu�a m��t s�� ba�n ��� ca�c ba�n la�m quen v��i nhau:

Ba�n Ha� Thanh Vui l��p Trung v�n Khoa Ngoa�i ng��, Tin ho�c tr���ng Cao ���ng S� pha�m La�o Cai

Ba�n Nguy��n Minh Mai xo�m Cao Phong, th�n T�n Phu�, xa� Phu� C���ng, So�c S�n, Ha� N��i

Ba�n Vo� Ngo�c Anh xo�m 8/1 xa� Kha�nh S�n, Nam �a�n, Ngh�� An

Ba�n Ba�n Thi� Ph��ng Luy��n xo�m Thanh Y�n 2, xa� Vu� L�ng, B��c S�n, La�ng S�n

Ba�n co� nick la�: tuyetbanmai1990@yahoo.com.vn

Ba�n Bu�i Thi� Trang Anh l��p 11B2, tr���ng THPT Nh�� V�n Lan, Ti�n La�ng, Ha�i Pho�ng

Ba�n Tr��n ���c Trung xo�m 6, Ti��n Tha�nh, xa� Quy�nh Th��ng, Quy�nh L�u, Ngh�� An

Ba�n co� nick la� "zhonghuawoaini77@hotmail.com"

Ba�n Hoa�ng Thi� �i��p l��p 11A4, tr���ng THPT Ch�� ���ng, B��c Ka�n

Ba�n L��ng Thi� Hoa�ng Nh��t Ki�n s�� �i��n thoa�i la�: 01694075530.

Ba�n co� nick la� linhquy28111992@yahoo.com

Ba�n Tri�nh Thi� Huy��n l��p C� �i��u d���ng K9B, tr���ng C� Y t�� Thanh Ho�a

Ba�n Ngo�c Huy��n co� s�� �i��n thoa�i la� 0376659000

Ba�n co� nick la� hoahatieu_20892@yahoo.com.vn Ba�n co� nick la� "a3_ngoinhacuatoi@yahoo.com.vn" Ba�n co� nick la� baoloc_tinlanh@gmail.com

Ba�n co� nick la� anhha�oquang90@zing.vn

Ba�n H�� ���c Trung xo�m 13, xa� S�n Ha�i, Quy�nh L�u, Ngh�� An

Ba�n Tr��n ���c Trung xo�m 6, Ti��n Tha�nh, xa� Quy�nh Th��ng, Quy�nh L�u, Ngh�� An ho��c li�n h�� v��i ba�n Trung theo s�� �i��n thoa�i: 0972.808.957.

Ba�n Nguy��n Thi� Ph��ng Thanh �� Quang Bi��u 1, xa� Vi�nh Hoa, Vi�nh L��c, Thanh Ho�a

Ba�n co� nick la� "tuyethongthomong1989@yahoo.com.vn"

Ba�n Ly� Thi� Ti�nh xo�m Khu�n R�y, xa� Phu� Ly�, Phu� L��ng, Tha�i Nguy�n

Ba�n co� nick la� "hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn".

Ba�n co� nick la� "nguyenlemaivan@gmail.com"

Ba�n Mai Thi� Huy��n ���i 1, Nga Gia�p, Nga S�n, Thanh Ho�a

Ba�n �oa�n Thi� Thanh Ha� xo�m 11, ��ng L�m, Ti��n Ha�i, Tha�i Bi�nh