Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban" -178
   2009-06-09 14:46:53    cri
Tha quy vi va cac ban, tuy thi gian nay cac ban hoc sinh rt bn n bai chun bi cho ky thi sp ti, nhng cac ban vn tranh thu thi gian vit th cho L Quyn mong c lam quen vi cang nhiu ban nghe ai, cung nh gi n thy c va ban be nhng li chuc tt ep trc ky thi. Qua o L Quyn co th cam nhn c tinh cam gn bo cua tinh ban va tinh thy tro, cung nh s lu luyn cua cac ban i vi bit bao ky nim cua tui hoc tro. Trong tit muc "Nhip cu tinh ban" hm nay, L Quyn xin gii thiu vi quy vi va cac ban ia chi cua mt s ban cac ban lam quen vi nhau:

Ban Ha Thanh Vui lp Trung vn Khoa Ngoai ng, Tin hoc trng Cao ng S pham Lao Cai

Ban Nguyn Minh Mai xom Cao Phong, thn Tn Phu, xa Phu Cng, Soc Sn, Ha Ni

Ban Vo Ngoc Anh xom 8/1 xa Khanh Sn, Nam an, Ngh An

Ban Ban Thi Phng Luyn xom Thanh Yn 2, xa Vu Lng, Bc Sn, Lang Sn

Ban co nick la: tuyetbanmai1990@yahoo.com.vn

Ban Bui Thi Trang Anh lp 11B2, trng THPT Nh Vn Lan, Tin Lang, Hai Phong

Ban Trn c Trung xom 6, Tin Thanh, xa Quynh Thng, Quynh Lu, Ngh An

Ban co nick la "zhonghuawoaini77@hotmail.com"

Ban Hoang Thi ip lp 11A4, trng THPT Ch ng, Bc Kan

Ban Lng Thi Hoang Nht Kin s in thoai la: 01694075530.

Ban co nick la linhquy28111992@yahoo.com

Ban Trinh Thi Huyn lp C iu dng K9B, trng C Y t Thanh Hoa

Ban Ngoc Huyn co s in thoai la 0376659000

Ban co nick la hoahatieu_20892@yahoo.com.vn Ban co nick la "a3_ngoinhacuatoi@yahoo.com.vn" Ban co nick la baoloc_tinlanh@gmail.com

Ban co nick la anhhaoquang90@zing.vn

Ban H c Trung xom 13, xa Sn Hai, Quynh Lu, Ngh An

Ban Trn c Trung xom 6, Tin Thanh, xa Quynh Thng, Quynh Lu, Ngh An hoc lin h vi ban Trung theo s in thoai: 0972.808.957.

Ban Nguyn Thi Phng Thanh Quang Biu 1, xa Vinh Hoa, Vinh Lc, Thanh Hoa

Ban co nick la "tuyethongthomong1989@yahoo.com.vn"

Ban Ly Thi Tinh xom Khun Ry, xa Phu Ly, Phu Lng, Thai Nguyn

Ban co nick la "hiepkhachtinhban2008@yahoo.com.vn".

Ban co nick la "nguyenlemaivan@gmail.com"

Ban Mai Thi Huyn i 1, Nga Giap, Nga Sn, Thanh Hoa

Ban oan Thi Thanh Ha xom 11, ng Lm, Tin Hai, Thai Binh