Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-192
   2009-09-15 16:52:12    CRIonline
Cac ban thn mn, trong cac tit muc "Nhip cu tinh ban" tun trc LQ a gii thiu vi quy vi va cac ban hom th in t cua mt s ban mun thng qua tit muc nay lam quen vi cac ban nghe ai. Trong tit muc nay hm nay, LQ xin gii thiu tip, mong cac ban chu y truy cp lam quen vi cang nhiu ban mi:

Babytinhnghich514759@yahoo.com

hoaiphuongvtn@yahoo.com

vungocton999@yahoo.com

quangthang088@yahoo.com

hoaban_taybac2005@yahoo.com

nguyencptcn2010n@yahoo.com

traixula_hn@yahoo.com

ddung2006@yahoo.com

tinhnhulabayxa20043@yahoo.com

monguoc_kiniemxua@yahoo.com.vn

jiabaoyusuai @yahoo.com

vuthuhuong_8286tb@yahoo.com

nmhoa1@hopthu.com

chiensinhocuachuakyto@yahoo.com

minhtuan883000@yahoo.com

sonnudahebuon@yahoo.com

luongkienant2v@yahoo.com

tranbichthaovy@yahoo.com

huongrung_vique@yahoo.com.vn

kimsennet@yahoo.com

trinhvanhieu_kowledge@yahoo.com

tranthanhliem@yahoo.com

thienthantinhbantriky@yahoo.com

nhanthiendien_2004@yahoo.com

nguyenquynhhuong@hopthu.com

nhanthienkhuyet_87nd@yahoo.com.vn

muathulabay_83tn@yahoo.com

huudung_tbcri@yahoo.com.vn

tontan_2005@yahoo.com

hoahongtrang_0617nd@yahoo.com

xtyle9x@yahoo.fr

sontung_hp2005@yahoo.com

ngaymaiemgachoanh_hp@yahoo.com

anhchangvotinh_dh2005@yahoo.com

cauvongtrongdem1086@yahoo.com

nguoitottrongiacmongdep_1987@yahoo.com

yeuvaget201@yahoo.com

nguoibuonlam86@yahoo.com.vn

chuyentauhoanghon3ab946_2000@yahoo.com

hunggalang_vn@yahoo.com.vn

cuong_loi_trai-tim@yahoo.com

kimshangchung_2005@yahoo.com.vn

manh@vnn.com

cobeuamaohiem_numberone_2005@yahoo.com

nguyenhaitruong@gmail.com

tinhyeukhongkeolac_679@yahoo.com

vi_yeu8620@yahoo.com

trinhvanhieu_knowledge@yahoo.com

a-better_day_i_want_to_once_love@yahoo.com

saokhuya@easyvn.com

nguyenthihaiquan12a420023008@yahoo.com

sunny_jenny20042003@yahoo.com

uocmomottinhyeu19882005@yahoo.com

tranvanthang_hp@yahoo.com

lanhlungthu@yahoo.com

friendship_162000@yahoo.com

woaini02832@yahoo.com

songthang171187@yahoo.com

bienxanhsautham612@yahoo.com

style9x@yahoo.fr

ngocphuong0485@yahoo.com

changtaichuayeu_200420@yahoo.com