Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tit muc "Nhip cu tinh ban"-181
   2009-06-30 15:00:21    cri
Tha quy vi va cac ban, luc nay Bc Kinh a chinh thc bc vao he, nn my hm nay nhit cao nht trong ngay a ln n 36-37 C, khin moi ngi cam thy rt nong bc, nhng trong long L Quyn lun cam thy rt vui ve, thoai mai, bi nhng la th y nhit tinh cua cac ban nh mt lan gio mat xua tan s mt nhoc va nong bc cua ngay he.

Ban co nick la yeucodon_ngannam@yahoo.com.vn

Ban co nick la "hoabinhqueme_hp@yahoo.com.vn"

Ban co nick la "anhhaoquang90@zing.vn"

Ban co nick la baoloc.tinlanh@gmail.com

Ban co nick la "tuyetbanmai1990@yahoo.com.vn"

Ban co nick la doiemlacanhbuom31@yahoo.com.vn

Ban co nick la huonglan10888@gmail.com

Ban Nguyn Vn Truc thn Xun Long, xa Thach Cm, Thach Thanh, Thanh Hoa co s in thoai la: 01678736535.

Ban Ly Vn Thin t 3, thn 1, xa ng Ha, Bu ng, Binh Phc

Ban Hoang Thi Chuyn lp 10A6 trng THPT Luc Ngan s 1, Luc Ngan, Bc Giang

Ban H c Trung thn 13, Sn Hai, Quynh Lu, Ngh An

Ban Nguyn Vn Vin lp 12B3 trng THPT EA Sup, k Lk

Ban Trn c Trung xom 6, Tin Thanh, Quynh Thng, Quynh Lu, Ngh An

Ban Thi Loan Hoa Nht, ng Cng, An Dng, Hai Phong

Ban Pham Thi n thn Phu hi, xa An Ninh ng, Tuy An, Phu Yn

Ban Sng Ba Dan ban Keo Co, xa Mng Lung, Sng Ma, Sn La

Ban L Thi Ngoan xom 3, xa Nht Tn, Kim Bang, Ha Nam

Ban Hoang Thi ip lp 12A4 trng THPT Ch n, Bc Kan

1 2