Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
 
• Ti�nh n�ng va� c�ng hi��u cu�a thu��c g�y n�n 2009-10-16
• Ti�ng n�ng va� c�ng hi��u cu�a thu��c g�y n�n 2009-10-09
• Ba�n T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c ch��n gi��-2 2009-09-25
• Ba�n T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c ch��n gi��-1 2009-09-18
• C�ng hi��u cu�a thu��c cu�ng c�� tinh di�ch gia�m thi��u n���c ti��u tri� ba�ch ���i: da Nhi�m-vo� c�y Xu�n-hoa Ma�o ga� 2009-09-11
• C�ng hi��u cu�a thu��c cu�ng c�� tinh di�ch gia�m thi��u n���c ti��u tri� ba�ch ���i: Ha�t Sen (r�� Sen-g��ng Sen va� t�m Sen- la� Sen-cu��ng Sen)-Khi��m Th��c 2009-09-04
• C�ng hi��u cu�a thu��c cu�ng c�� tinh di�ch gia�m thi��u n���c ti��u tri� ba�ch ���i: Phu�c B��n T��-Tang Phi�u Ti�u-Kim Anh T��-Ha�i Phi�u Ti�u 2009-08-28
• C�ng hi��u cu�a thu��c cu�ng c�� tinh di�ch gia�m thi��u n���c ti��u tri� ba�ch ���i: S�n Tru Du�-Ng� Tru Du� 2009-08-21
• C�ng hi��u cu�a thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi�� hoa�t tra�ng: Xi�ch Tha�ch Chi�-Vu� D� L��ng 2009-08-14
• C�ng hi��u cu�a thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi�� hoa�t tra�ng: Vo� L��u-Nhu�c ���u kh��u 2009-08-07
• Chung ti�nh va� ���c �i��m d���c hi��u cu�a thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi�� hoa�t tra�ng: Ngu� vi� t��-Ngu� b��i t��-� mai-Kha t�� -vo� Anh tu�c 2009-07-31
• Thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi�� hoa�t tra�ng: Ngu� b��i t��-vo� Anh tu�c-Kha t�� 2009-07-24
• Thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi�� hoa�t tra�ng: Ngu� vi� t��-� mai 2009-07-17
• C�ng hi��u cu�a thu��c c�� bi��u c��m m�� h�i: Phu� Ti��u Ma�ch-R�� Lu�a n��p 2009-07-10
• Chung ti�nh va� d���c hi��u ���c ti�nh cu�a thu��c c�� bi��u c��m m�� h�i: Ma Hoa�ng C�n va� Ma Hoa�ng  2009-07-03
• C�ng hi��u cu�a thu��c ch��n gi�� di hoa�t 2009-06-26
• T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c b�� �m 2009-06-19
• T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c b�� ma�u 2009-06-12
• T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c b�� h� 2009-06-05
• T��ng k��t c�ng hi��u thu��c b�� h� 2009-05-29
• Thu��c tro�ng ch��n an th��n-Chu Sa-T�� Tha�ch-Long C��t-H�� Pha�ch 2009-05-22
• T��ng k��t c�ng hi��u thu��c b�� d��ng 2009-05-15
• T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c b�� khi� 2009-05-08
• Thu��c b�� �m:Mai Ru�a-mai Ba Ba 2009-05-01
• Thu��c b�� �m: Ky� T��-M��c Ha�n Li�n-N�� Trinh T�� 2009-04-24
• Thu��c b�� �m: Minh �a�ng S�m-D�u T��m-V��ng �en 2009-04-17
• Thu��c b�� �m: So sa�nh c�ng hi��u gi��a Ba�ch H��p va� Hoa�ng Tinh 2009-04-10
• Thu��c b�� �m: Ba�ch H��p-Hoa�ng Tinh 2009-04-03
• Thu��c b�� �m: Tha�ch H��c-Ngo�c Tru�c 2009-03-27
• Thu��c b�� �m: Ma�ch ��ng-Thi�n ��ng 2009-03-20
• Thu��c b�� �m: B��c Sa S�m-Nam Sa S�m 2009-03-13
• Thu��c b�� ma�u: Ha� Thu� �-Long Nha�n-Ch� Th��c T�� 2009-03-06
• Thu��c b�� ma�u: S�� kha�c bi��t gi��a Ba�ch Th���c va� Xi�ch th���c 2009-02-27
• Thu��c b�� ma�u: S�� kha�c bi��t gi��a �i�a Hoa�ng T��i, �i�a Hoa�ng s��ng va� �i�a Hoa�ng chi�n 2009-02-20
• Thu��c b�� ma�u: Thu�c �i�a Hoa�ng-A Giao 2009-02-13
• Thu��c b�� ma�u: ���ng Quy-Ba�ch Th���c 2009-02-06
• Thu��c b�� d��ng: D��u Co�c-D��ng H��ng Thi��n 2009-01-30
• Thu��c b�� d��ng: H�� L� Ba-C��u Tha�i T��-D��ng Kh��i Tha�ch-T�� Tha�ch Anh 2009-01-16
• Thu��c b�� d��ng: Bo� Ca�p-Ha�ch �a�o Nh�n-��ng Tru�ng Ha� Tha�o 2009-01-09
• Thu��c b�� d��ng:Tho� Ti T��-Sa Uy��n T�� 2009-01-02
• Thu��c b�� d��ng: B�� C��t Chi�-I�ch Tri� Nh�n 2008-12-26
• Thu��c b�� d��ng: Nhu�c To�ng Dung-To�a D��ng 2008-12-19
• Thu��c b�� d��ng: ��� Tro�ng-Tu�c �oa�n 2008-12-12
• Thu��c b�� d��ng: D�m D��ng Ho��c-Ba Ki�ch Thi�n-Ti�n Mao 2008-12-05
• Thu��c b�� d��ng: L��c Nhung 2008-11-28
• Thu��c b�� khi�: Thi�ch Ngu� Gia-Gia�o C�� Lam-H��ng Ca�nh Thi�n-Sa C��c 2008-11-21
• Thu��c b�� khi�: �a�i Ta�o-Di ����ng  2008-11-14
• Thu��c b�� khi�: Cam Tha�o-M��t Ong 2008-11-07
• Thu��c b�� khi�: S�n D���c - Ba�ch Bi��n ���u 2008-10-31
• Thu��c b�� khi�: So sa�nh d���c hi��u Ba�ch Thu��t va� Th��ng Thu��t 2008-10-24
• Thu��c b�� khi�: So sa�nh d���c hi��u gi��a Hoa�ng Ky� v��i Nh�n S�m va� �a�ng S�m 2008-10-17
• Thu��c b�� khi�: �a�ng S�m-Tha�i T�� S�m 2008-10-10
• Thu��c b�� khi�: Nh�n S�m-T�y D��ng S�m 2008-10-03
• Nh��ng �i��u c��n l�u y� trong s�� du�ng thu��c b�� h� 2008-09-26
• Ti�nh n�ng-c�ng hi��u va� ph��ng pha�p ph��i ch�� cu�a thu��c b�� h� 2008-09-19
• To�m t��t ti�nh n�ng va� c�ng hi��u cu�a thu��c th�ng t��c Xa� H��ng-B�ngPhi��n-T� H��p H��ng va� Tha�ch X��ng B�� 2008-09-12
• Thu��c th�ng t��c: Xa� H��ng-B�ng-phi��n-T� H��p H��ng-Tha�ch X��ng B�� 2008-09-05
• Va�i ne�t v�� thu��c th�ng t��c 2008-08-29
• Thu��c tr�� gio� tri� co gi��t: �i�a Long-C��ng Ta�m 2008-08-01
• Thu��c tr�� gio� tri� co gi��t: Con Bo� Ca�p-Con R��t 2008-07-25
• To�m t��t c�ng hi��u thu��c cu�a s��ng Linh D��ng-C�u ���ng-Thi�n Ma 2008-07-18
• Thu��c tr�� gio� tri� co gi��t: Ch�n Ch�u-C�u ���ng-Thi�n Ma 2008-07-11
• T��ng k��t c�ng hi��u thu��c an th��n 2008-07-04
• Thu��c tr�� gio� tri� co gi��t: S��ng Linh D��ng-Ng�u Hoa�ng 2008-06-27
• Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan: �a�i Gia� Tha�ch-Thi�ch T��t L�-La B�� Ma-Sinh Thi��t La�c 2008-06-20
• Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan: M��u L��-Long C��t-T�� B��i Xi� 2008-06-13
• Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan:Tha�ch Quy��t Minh-Ch�n Ch�u M��u 2008-06-06
• C�ng hi��u cu�a thu��c bi�nh gan kh�� gio� 2008-05-30
• Gi��i thi��u to�m t��t c�ng hi��u thu��c cu�a Toan Ta�o Nh�n- Ba�ch T�� Nh�n- Thu� � ���ng-H��p Hoan Bi�-Vi��n Chi� 2008-05-23
• Thu��c d���ng t�m an th��n: Thu� � ���ng-H��p Hoan Bi�-Vi��n Chi� 2008-05-16
• Thu��c d���ng t�m an th��nToan Ta�o Nh�n-Ba�ch T�� Nh�n-Linh Chi-Hi��t Tha�o 2008-05-09
• T��ng k��t c�ng hi��u thu��c an th��n va� T��ng k��t c�ng hi��u thu��c an th��n 2008-05-02
• Thu��c tro�ng ch��n an th��n: Gi��i thi��u to�m t��t v�� Chu Sa-T�� Tha�ch-Long C��t-H�� Pha�ch 2008-04-25
• Thu��c tro�ng ch��n an th��n-Chu Sa-T�� Tha�ch-Long C��t-H�� Pha�ch 2008-04-18
• T��ng qua�t c�ng hi��u cu�a thu��c an th��n 2008-04-11
• Ba�n T��ng k��t c�ng hi��u thu��c tri� ho ch��a hen xuy��n 2008-04-04
• Ba�n t��ng k��t c�ng hi��u thu��c thanh nhi��t ti�u ���m 2008-03-28
• Ba�n t��ng k��t c�ng hi��u thu��c �n ph��i ti�u ���m ha�n 2008-03-28
• Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: Hoa S�n S�m-La Ha�n Qua�-Ma�n S�n H��ng-H�� ���i T�� Di��p 2008-03-21
• Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: Ba�ch Qua�-Oa�i �i�a Tra�-D��ng Kim Hoa 2008-03-14
• Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: Tang Ba�ch Bi�-�i�nh L�� 2008-03-07
• Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: Ma� ��u Linh-Ty� Ba� Di��p 2008-02-29
• Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: Ba�ch B��-T�� Uy��n-Khoa�n ��ng Hoa 2008-02-22
• Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: T�� T� T��-Kh�� Ha�nh Nh�n 2008-02-15
• Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: Kh�� Ha�nh Nh�n?Ha�nh Nh�n ���ng?-�a�o Nh�n 2008-02-08
• Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m:Vo� trai so� bi��n-�a� bo�t bi��n-Lu��ng ngo�i 2008-02-01
• Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m:Vo� trai so� bi��n-�a� bo�t bi��n-Lu��ng 2008-01-25
• Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m: Ha�i Ta�o- C�n B��-Hoa�ng D���c T�� 2008-01-18
• Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m: Ti��n H��- Quy�t Nga�nh-qua� L���i ��i 2008-01-11
• Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m: Tru�c Li�ch- Thi�n Tru�c 2008-01-04
• Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m: Ru��t D�a-Tru�c Nh� 2007-12-28
• Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m: Xuy�n B��i M��u-Chi��t B��i M��u 2007-12-21
• Thu��c �n ph��i ti�u ���m do ha�n khi� g�y n�n: Ba�ch Ti��n-Co� Mo�ng Me�o  2007-12-14
• Thu��c �n ph��i ti�u ���m do ha�n khi� g�y n�n: Ba�ch Gi��i T��, Ta�o Gia�p-Tuy��n Phu�c Hoa 2007-12-07
• Thu��c �n ph��i ti�u ���m do ha�n khi� g�y n�n: Vu� Ba�ch Phu� va� Quan Ba�ch Phu 2007-11-30
• Thu��c �n ph��i ti�u ���m do ha�n khi� g�y n�n: Ba�n Ha�-Nam Thi�n Tinh 2007-11-23
• Va�i ne�t v�� thu��c ti�u ���m tri� ho la�m di�u ch��ng hen xuy��n 2007-11-16
• Thu��c pha� huy��t ti�u ti�ch tan ha�ch:Ban Mi�u - Xuy�n S�n Gia�p 2007-11-09
• Thu��c pha� huy��t ti�u ti�ch tan ha�ch: Thu�y Ch��t-Ma�nh Tru�ng 2007-11-02
• Thu��c pha� huy��t ti�u ti�ch tan ha�ch:Nga Thu��t-Tam L�ng 2007-10-26
SearchYYMMDD