Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� khi�: So sa�nh d���c hi��u gi��a Hoa�ng Ky� v��i Nh�n S�m va� �a�ng S�m
   2008-10-17 15:43:04    cri
Hoa�ng Ky�: Vi� cam, ti�nh h�i �n, quy kinh la�c ty� va� ph��i. Hoa�ng Ky� g��m sa�u c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� ki��n ty� b�� trung, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh do ty� khi� va� ph��i khi� suy y��u g�y n�n. C�ng hi��u th�� hai la� th�ng d��ng n�ng c�� sa lo�m, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh� lo�i rom do trung khi� sa xu��ng l�u nga�y g�y n�n, sa phu� ta�ng, ca�c tr���ng h��p na�y th���ng hay ph��i ch�� v��i Nh�n S�m,Th�ng Ma va� Sa�i H��. C�ng hi��u th�� ba cu�a Hoa�ng Ky� la� i�ch v�� c�� bi��u v��i nh��ng tri��u ch��ng ra m�� h�i tr��m do khi� h� g�y n�n, tr���ng h��p na�y th���ng hay du�ng chung v��i Ba�ch Thu��t va� Pho�ng Phong. C�ng hi��u th�� t� cu�a Hoa�ng Ky� la� l��i n���c ti��u, thi�ch h��p ch��a tri� b��nh thu�y thu�ng. N�m la� tha�i ���c mo�c da non, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ch��ng mu�n nho�t kho� v�� ho��c bi� mu� l�u nga�y kh�ng la�nh do khi� huy��t suy y��u g�y n�n. C�ng hi��u th�� sa�u cu�a Hoa�ng Ky� la� b�� khi� ha�nh huy��t, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh� �au t�, di ch��ng bi� tru�ng phong, tr���ng h��p na�y th���ng hay du�ng chung v��i ���ng Quy, Xuy�n Khung va� �i�a Long.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Hoa�ng Ky� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 9 ���n 30 gam la� v��a. N��u nh� t��m qua m��t ong se� co� th�� t�ng th�m ta�c du�ng b�� trung i�ch khi�.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Hoa�ng Ky� b�� khi� th�ng d��ng, tr�� ho�a, la�i co� th�� c��m m�� h�i, cho n�n ca�c tr���ng h��p bi��u th��c ta� thi�nh, khi� t��c th��p ��, kh�ng ti�u, �m h� d��ng v���ng, lu�c ���u mo�c mu�n ho��c sau khi ra mu� nh�ng nhi��t ���c v��n nhi��u v.v ���u kh�ng n�n s�� du�ng Hoa�ng Ky�.

Cu�ng nh� Nh�n S�m, Hoa�ng Ky� vi� cam, ti�nh h�i �n, co� c�ng hi��u b�� khi� ty� va� ph��i, co� th�� i�ch khi� b�� huy��t, co� th�� tu� ma�u, sa�n sinh n���c bo�t gia�i kha�t. Nh�n S�m va� Hoa�ng Ky� ���u thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh�: M��t nh��, �u��i s��c, �n i�t, �i loa�ng do ty� khi� suy y��u, trung khi� kh�ng �u� g�y n�n; h�i th�� ng��n, hen xuy��n, l���i no�i, ti��ng be�, ra m�� h�i tr��m, ma�ch y��u; m��t xanh, �u��i s��c, choa�ng va�ng, tim ���p nhanh v.v do khi� huy��t kh�ng �u� g�y n�n, �i loa�ng, b�ng huy��t phu� n�� do khi� h�, kh�ng �u� n�ng l��c tu� ma�u cu�ng nh� h�i th�� ng��n, kha�t n���c do khi� va� h�� th��ng n���c bo�t bi� ph��ng ha�i g�y n�n. �i��u kha�c nhau la� d���c hi��u cu�a Nh�n S�m ma�nh h�n, co� c�ng hi��u n��i b��t v�� �a�i b�� nguy�n khi�, i�ch khi� c��u nguy, co� th�� du�ng ��� ch��a tri� tr���ng h��p b��nh nh�n bi� ng��t, khi� h�, ma�ch y��u s��p bi� ���t; b�n ca�nh �o�, Hoa�ng Ky� co� c�ng hi��u an th��n t�ng tri�, i�ch khi� tr�� d��ng, cu�ng co� th�� du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng tim ���p nhanh, m��t ngu�, d�� qu�n, th��n h�, li��t d��ng do khi� huy��t suy y��u g�y n�n.

Hoa�ng Ky� la� vi� thu��c quan tro�ng b�� h� h�� chi�nh, la� vi� thu��c l��a cho�n ���u ti�n trong ch��a tri� n��i th��ng do c� th�� suy y��u, la�m vi��c qua� s��c g�y n�n. C�ng hi��u b�� khi� cu�a Hoa�ng Ky� kh�ng b��ng Nh�n S�m, song ta�c du�ng th�ng d��ng t��t, la� vi� thu��c quan tro�ng du�ng ��� b�� khi� th�ng d��ng, co� c�ng hi��u n��i b��t v�� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh �i loa�ng l�u nga�y bi� lo�i rom, sa da� con. Sa da� da�y v.v do ch��c n�ng ty� suy y��u, trung khi� tu�t xu��ng g�y n�n. Ngoa�i ra co�n co� c�ng hi��u l��i n���c ti��u, ch��a tri� thu�y thu�ng, mo�c da non, b�� khi�, pha� �� cu�ng nh� �au t�, ba�n th�n b��t toa�i do tru�ng phong g�y n�n.

Cu�ng nh� �a�ng S�m, Hoa�ng Ky� vi� cam, quy kinh la�c ty� va� ph��i, co� c�ng hi��u b�� khi� ty� va� khi� ph��i, b�� khi� ��� sa�n sinh n���c bo�t, b�� khi� sinh ma�u, Hoa�ng Ky� va� �a�ng S�m ���u ����c coi la� vi� thu��c quan tro�ng v�� b�� i�ch trung khi�, co� th�� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh ty� khi� suy y��u, m��t mo�i, �u��i s��c, �n i�t, �i loa�ng do trung khi� kh�ng �u� g�y n�n, bi� ho, hen xuy��n, ra m�� h�i tr��m, ma�ch y��u, kha�t n���c, m��t xanh xao, tim ���p nhanh, cho�ng m��t v.v do khi� ph��i suy y��u va� thi��u ma�u g�y n�n. �i��u kha�c nhau la� Hoa�ng Ky� co� d���c hi��u n��i b��t v�� b�� khi� th�ng d��ng, la� vi� thu��c quan tro�ng du�ng ��� ch��a tri� ch��ng phu� ta�ng bi� sa xu��ng do khi� h� g�y n�n; co�n �a�ng S�m thi� chi� co� c�ng hi��u b�� i�ch khi� ty�, khi� ph��i va� b�� ma�u.