Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi�� hoa�t tra�ng: Ngu� vi� t��-� mai
   2009-07-17 14:54:10    cri
Thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi��a hoa�t tra�ng vi� chua, vi� cha�t, ti�nh tu� t��p, chu� y��u quy kinh la�c ph��i ho��c �a�i tra�ng. L��n l���t co� c�ng hi��u tu� t��p khi� ph��i, ch��a ho�, tri� hen xuy��n, ch��n gi�� hoa�t tra�ng va� i�a cha�y. C�ng hi��u ch��a tri� ch��ng ph��i chu� y��u thi�ch h��p ph��i h�, hen xuy��n, tri� l�u kh�ng kho�i ho��c ph��i h� th��n h�. C�ng hi��u ch��a tri� ch��ng ����ng ru��t chu� y��u v��i ca�c tri��u ch��ng i�a cha�y, ki��t ly� l�u nga�y do �a�i tra�ng h� ha�n kh�ng th�� pha�t huy ch��c n�ng ch��n gi�� cu�ng nh� ty� h� ha�n th��n h� ha�n g�y n�n.

Ngu� vi� t��: Vi� chua, vi� cam, ti�nh �n, quy kinh la�c ph��i, tim va� th��n. Ngu� vi� t�� g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� co� c�ng hi��u tu� t��p, ch��n gi��, cu� th�� v��i ca�c tri��u ch��ng nh� ho l�u nga�y, ph��i h� g�y n�n hen xuy��n, i�a cha�y l�u nga�y kh�ng kho�i, t�� ra m�� h�i, ra m�� h�i tr��m, di tinh, hoa�t tinh, nh��ng tr���ng h��p na�y th���ng hay du�ng chung v��i Phu� T��, Long C��t. C�ng hi��u th�� hai cu�a Ngu� vi� T�� la� i�ch khi� sa�n sinh n���c bo�t v��i tri��u ch��ng la� h�� th��ng ch��t ti��t bi� t��n th��ng, kha�t n���c.C�ng hi��u th�� ba la� b�� th��n ninh t�m v��i ca�c tri��u ch��ng tim ���p nhanh, m��t ngu�, hay n��m m�.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Ngu� vi� t�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-6 gam; tr���ng h��p du�ng b��t Ngu� vi� t�� m��i l��n t�� 1-3 gam.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Tr���c khi loa�i bo� ta� khi� tr�n b�� m��t, trong c� th�� v��n th��c nhi��t, lu�c ���u bi� ho, ban ���u mo�c s��i ���u kh�ng n�n du�ng.

� mai: Vi� chua, vi� cha�t, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c gan, ty�, ph��i va� �a�i tra�ng. � mai g��m sa�u c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� la�m di�u ch��ng ph��i tri� ho, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ph��i h� d��n ���n ho l�u nga�y. C�ng hi��u th�� hai la� ch��n gi�� tri� i�a cha�y, thi�ch h��p ch��a tri� i�a cha�y ki��t ly� l�u nga�y. C�ng hi��u th�� ba la� ch��a tri� ch��ng �au bu�ng, bu��n n�n do giun �u�a g�y n�n, tr���ng h��p na�y th���ng hay du�ng chung v��i T�� t�n, ��t T�� Xuy�n, Hoa�ng li�n, phu� t��. C�ng hi��u th�� t� la� sa�n sinh n���c bo�t, ch��a tri� ch��ng kha�t n���c do h� nhi��t g�y n�n. C�ng hi��u th�� n�m cu�a � mai la c��m ma�u, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng b�ng huy��t phu� n�� va� �a�i ti��n ra ma�u. C�ng hi��u th�� sa�u la� tri� mu�n nho�t.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng � mai s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-10 gam, li��u l���ng t��i �a la� 30 gam. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da n�n du�ng v��i l���ng v��a pha�i, b��ng ca�ch ���p na�t ho��c ���t than nghi��n tha�nh da�ng b��t ���p tr�n ch�� �au. Tr���ng h��p du�ng ��� ch��a tri� i�a cha�y va� c��m ma�u n�n s�� du�ng da�ng thu��c ���t than.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Tr���ng h��p bi��u ta� ho��c n��i nhi��t ti�ch tu� b�n trong c� th�� kh�ng n�n du�ng.