Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� d��ng: Bo� Ca�p-Ha�ch �a�o Nh�n-��ng Tru�ng Ha� Tha�o
   2009-01-09 14:59:19    cri
Thu��c b�� d��ng ph��n l��n vi� cam, vi� cay va� vi� m��n, ti�nh �n nhi��t, chu� y��u quy kinh la�c th��n, co� th�� b�� ca� nguy�n khi� va� d��ng khi� trong c� th��, tr���ng h��p d��ng th��n suy y��u n�n b��, ca�c phu� ta�ng kha�c cu�ng c��n ����c �n ��m, nh�� �o� se� co� th�� loa�i bo� va� ca�i thi��n ch��ng d��ng h� trong c� th��. Thu��c b�� d��ng chu� y��u thi�ch h��p th��n d��ng kh�ng �u�, s�� la�nh, t�� chi la�nh, mo�i l�ng, �au kh��p, la�nh nha�t v��i ti�nh du�c, li��t d��ng, tinh di�ch ha�n la�nh kh�ng sinh l��c, la�nh da� con kh�ng ch��a, n���c ti��u nhi��u, �a�i d��m, d��ng ty� va� d��ng th��n suy y��u, la�nh bu�ng, t��c bu�ng, �au bu�ng, d��ng h�, thu�y thu�ng, cho�ng m��t, hoa m��t, u� tai do ch��c n�ng gan va� th��n suy y��u va� tinh huy��t thi��u hu�t g�y n�n cu�ng nh� ca�c ch��ng to�c ba�c, r�u ba�c tr���c tu��i, g�n c��t y��u, tre� em pha�t tri��n kh�ng t��t, tho�p tre� em kh�ng li��n, mo�c r�ng mu��n, ph��i h�, th��n h�, th��n kh�ng na�p khi� d��n ���n ho, th��n d��ng suy y��u, ha� nguy�n h� la�nh, b�ng huy��t phu� n��, ba�ch ���i v.v.

Bo� Ca�p: Vi� m��n, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c ph��i va� th��n, g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� b�� ph��i b�� th��n, hai la� na�p khi� tri� hen xuy��n, hai tr���ng h��p na�y ���u co� tri��u ch��ng ph��i h� d��n ���n ho, th��n h� d��n ���n hen xuy��n, hen xuy��n do la�m vi��c qua� s��c g�y n�n, ca�c tr���ng h��p na�y th���ng hay du�ng chung v��i Nh�n S�m, B��i M��u va� Ha�nh Nh�n. C�ng hi��u th�� ba cu�a Bo� Ca�p la� tr�� d��ng i�ch tinh, thi�ch h��p ch��a tri� th��n h� d��n ���n li��t d��ng.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Bo� Ca�p s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 5-10 gam. N��u du�ng Bo� Ca�p da�ng b��t m��i l��n t�� 1-2 gam, m��i nga�y 3 l��n. N��u ng�m r���u u��ng thi� du�ng t�� 1-2 ��i.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i phong ha�n, th��c nhi��t va� hen xuy��n ki�ng du�ng

Ha�ch �a�o Nh�n: (O�c Cho�) Vi� cam, ti�nh �n, quy kinh la�c th��n, ph��i va� �a�i tra�ng. Ha�ch �a�o Nh�n g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� b�� th��n �n ph��i, ch��a tri� ca�c tri��u ch��ng th��n d��ng suy y��u, �au l�ng, mo�i ch�n, n���c ti��u nhi��u hay la� ch��c n�ng ph��i va� th��n h� ha�n d��n ���n hen xuy��n, ho��c ph��i h� bi� ho va� hen xuy��n l�u nga�y. C�ng hi��u th�� hai la� nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n, ch��a tri� ch��ng ����ng ru��t kh� ra�o, ta�o bo�n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i l��n t�� 10-30 gam.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i �m h� ho�a v���ng, ���m nhi��t d��n ���n ho va� �i loa�ng kh�ng n�n du�ng.

��ng Tru�ng Ha� Tha�o: Vi� cam, ti�nh �n, quy kinh la�c th��n va� ph��i, g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� c��m ma�u ti�u ���m, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng ho va� hen xuy��n l�u nga�y kh�ng kho�i, bi� ho do la�m vi��c qua� s��c g�y n�n, kha�c ���m ra ma�u. C�ng hi��u th�� hai la� b�� th��n i�ch ph��i, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c tri��u ch��ng nh� li��t d��ng, di tinh, mo�i l�ng, �au kh��p, s��c kho�e suy y��u sau c�n b��nh, ra m�� h�i tr��m, s�� la�nh.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng ��ng Tru�ng Ha� Tha�o s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 5-15 gam. Cu�ng co� th�� la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i b�� m��t co� ta� khi� ki�ng du�ng.

No�i to�m la�i: Bo� Ca�p, Ha�ch �a�o Nh�n va� ��ng Tru�ng Ha� Tha�o ���u quy kinh la�c ph��i va� th��n, ���u co� th�� b�� ph��i va� b�� th��n, la�m di�u ch��ng hen xuy��n, trong l�m sa�ng th���ng hay du�ng ��� ch��a tri� ca�c tri��u ch��ng nh�: Ch��c n�ng ph��i, th��n suy y��u, ho va� hen xuy��n l�u nga�y, ���c bi��t la� vi� thu��c th���ng du�ng ��� ch��a tri� hen xuy��n do ch��ng h� g�y n�n, h�n n��a co� th�� ch��a tri� ca�c ch��ng li��t d��ng, di tinh, mo�i l�ng, �au kh��p do th��n d��ng kh�ng �u� g�y n�n. �i��u kha�c nhau la�, Bo� Ca�p vi� m��n, ti�nh bi�nh ho�a, co� c�ng hi��u n��i b��t v�� b�� ph��i i�ch th��n, na�p khi� la�m di�u ch��ng hen xuy��n, la� vi� thu��c quan tro�ng ch��a tri� hen xuy��n do ch��ng h� g�y n�n. Bo� Ca�p v��a co� th�� tr�� th��n d��ng, la�i co� th�� b�� i�ch tinh huy��t, cho n�n thi�ch h��p du�ng cho nh��ng ng���i th��n d��ng kh�ng �u�, tinh huy��t suy y��u. Ha�ch �a�o Nh�n vi� cam, ti�nh �n, ch��t nhu��n, nhu��n tra�ng, th�ng �a�i ti��n, cu�ng co� th�� du�ng ��� ch��a tri� ch��ng ch��t ti��t kh�ng �u�, ����ng ru��t kh� d��n ���n ta�o bo�n. ��ng Tru�ng Ha� Tha�o vi� cam, ti�nh bi�nh ho�a, v��a co� th�� b�� th��n d��ng, i�ch ph��i �m, la�i co� th�� c��m ma�u ti�u ���m, vi� th�� th���ng hay du�ng cho nh��ng ng���i ph��i �m kh�ng �u�, la�m vi��c qua� s��c g�y n�n ho, kha�c ���m ra ma�u, la� vi� thu��c t��i �u du�ng ��� b�� ph��i, b�� th��n m��t ca�ch �m di�u. B�n ca�nh �o�, n��u nh� c� th�� suy nh���c sau khi m��c b��nh, ra m�� h�i tr��m v.v co� th�� du�ng ��ng Tru�ng Ha� Tha�o t��n v��i thi�t ga�, thi�t vi�t va� thi�t l��n, co� c�ng hi��u b�� th��n, b�� ph��i, t�ng c���ng s��c kho�e.