Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan:Tha�ch Quy��t Minh-Ch�n Ch�u M��u
   2008-06-06 15:07:25    cri
Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan ph��n l��n la� loa�i thu��c ch�� bi��n t�� ��c, trai, so� ho��c qu��ng, co� c�ng hi��u �i��u ti��t d��ng khi� gan va� bi�nh gan ta�ng d��ng. Chu� y��u du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh do d��ng khi� gan t�ng n�ng g�y n�n nh�: Cho�ng m��t, hoa m��t, �au ���u, u� tai ho��c ca�c tri��u ch��ng do gan ho�a cha�y ng���c l�n phi�a tr�n d��n ���n �o� m��t, mi��ng ���ng, m��t �o�, m��t s�ng, m��t �au, bu��n b��c hay ca�u g��t, �au ���u, cho�ng m��t v.v.

Tha�ch Quy��t Minh: Vi� m��n, ti�nh ha�n, quy kinh la�c gan; Tha�ch Quy��t Minh g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� bi�nh gan ta�ng d��ng khi�, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng d��ng khi� gan t�ng n�ng, hoa m��t cho�ng m��t. Hai la� thanh gan sa�ng m��t, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh m��t �o�, m��t hoa khi nhi�n. C�ng hi��u th�� ba cu�a Tha�ch Quy��t Minh la� cho�ng la�nh v��t th��ng, tri� ch��t Axi�t, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng t��c da� da�y b��i ch��t Axi�t trong da� da�y qua� nhi��u. C�ng hi��u th�� t� cu�a Tha�ch Quy��t Minh la� c��m ma�u gia�m �au, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ch��n th��ng cha�y ma�u.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Tha�ch Quy��t Minh s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-15 gam; c��n pha�i ���p v�� va� s��c tr���c ca�c vi� thu��c kha�c; tr���ng h��p bi�nh gan va� thanh gan n�n du�ng Tha�ch Quy��t Minh s��ng, tr���ng h��p du�ng thu��c nho� m��t n�n du�ng thu��c n���c qua ch�� bi��n.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan vi� m��n, ti�nh ha�n, d�� ph��ng ha�i t��i ty� va� da� da�y, cho n�n nh��ng ng���i ch��c n�ng ty� va� da� da�y suy y��u, �n i�t, �i ph�n loa�ng n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng.

Tha�ch Quy��t Minh va� Tha�o Quy��t Minh ���u ti�nh ha�n va� ma�t, ���u co� th�� thanh gan sa�ng m��t, co� th�� ch��a tri� m��t �o�, m��t s�ng, m��t �au b��i gan ho�a g�y n�n. Hai vi� thu��c na�y ���u la� thu��c sa�ng m��t. �i��u kha�c nhau la� Tha�ch Quy��t Minh la� vi� thu��c ch�� bi��n t�� vo� so�, vi� m��n, ti�nh ha�n, ch��t n��ng, la� vi� thu��c quan tro�ng co� d���c hi��u tro�ng ch��n bi�nh gan, ma�t gan ti��t nhi��t, c�ng hi��u bi�nh gan ta�ng d��ng cu�a Tha�ch Quy��t Minh kha� ma�nh, ca�c ch��ng �au ���u, cho�ng m��t, bu��n b��c hay ca�u g��t do gan d��ng t�ng n�ng g�y n�n no�i chung ���u pha�i du�ng ���n Tha�ch Quy��t Minh. Tha�o Quy��t Minh la� ha�t gi��ng cu�a loa�i th��c v��t du�ng ��� la�m m��i thu��c, vi� no� nhi��u d��u ch��t nhu��n, cho n�n co� th�� nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n, cu�ng th���ng hay du�ng ��� ch��a tri� ch��ng n��i nhi�t� ph��ng ha�i t��i h�� th��ng ch��t ti��t, la�m cho ����ng ru��t kh� ta�o bo�n.

Ch�n Ch�u M��u: Vi� m��n, ti�nh ha�n, quy kinh la�c gan va� tim, g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� bi�nh gan ta�ng d��ng, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng d��ng khi� gan t�ng n�ng, choa�ng ���u cho�ng m��t. Hai la� an th��n tri� hoa�ng h��t, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng m��t ngu�, t�m th��n b��t �i�nh, ���ng kinh, s�� gio�, co gi��t v.v, ba la� thanh gan sa�ng m��t, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ch��ng m��t �o�, hoa m��t khi nhi�n, b��n la� th��m th��p cho�ng la�nh v��t th��ng, du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh� mu�n nho�t, ng��a nga�y, loe�t m��m v.v do th��p nhi��t g�y n�n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Ch�n Ch�u M��u s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-25 gam, n�n ���p v�� va� s��c tr���c ca�c vi� thu��c kha�c ho��c la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da n�n du�ng v��i l���ng v��a pha�i.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Ch�n Ch�u M��u la� loa�i thu��c ch��n gia�ng, cho n�n nh��ng ng���i ch��c n�ng ty� va� vi� suy y��u va� ha�n, phu� n�� co� thai ki�ng du�ng.

Tha�ch Quy��t Minh va� Ch�n Ch�u M��u ���u vi� m��n ti�nh ha�n, quy kinh la�c gan, ���u co� th�� bi�nh gan ta�ng d��ng, thanh gan sa�ng m��t, co� th�� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh do d��ng khi� gan t�ng n�ng g�y n�n nh�: Choa�ng ���u cho�ng m��t, bu��n b��c, hay ca�u g��t v.v, m��t �o�, m��t �au, m��t s�ng do gan ho�a cha�y ng���c l�n phi�a tr�n ho��c ca�m gio� no�ng g�y n�n cu�ng nh� m��t m��, m��t hoa khi nhi�n, b��nh qua�ng ga� do ch��c n�ng gan suy y��u va� thi��u ma�u g�y n�n, ���c bi��t thi�ch h��p ch��a tri� m��t �o�, m��t s�ng va� m��t �au b��i gan ho�a cha�y ng���c l�n phi�a tr�n g�y n�n. �i��u kha�c nhau la� c�ng hi��u cu�a Tha�ch Quy��t Minh kha� ma�nh, la� vi� thu��c quan tro�ng v��i d���c hi��u tro�ng ch��n bi�nh gan va� ma�t gan, la� vi� thu��c co� d���c hi��u t��t du�ng ��� ch��a tri� b��nh m��t. Ngoa�i ra, Tha�ch Quy��t Minh co�n co� ta�c du�ng cho�ng la�nh v��t th��ng, tri� �� chua, gia�m �au, c��m ma�u v.v, co� th�� du�ng ��� ch��a tri� ch��ng t��c da� da�y, �au da� da�y b��i ch��t A-xi�t qua� nhi��u; tr���ng h��p du�ng ngoa�i da, chu�ng ta co� th�� nghi��n Tha�ch Quy��t Minh tha�nh da�ng b��t ���p l�n v��t th��ng se� co� th�� c��m ma�u. Ta�c du�ng cu�a Ch�n Ch�u M��u di�u h�n so v��i Tha�ch Quy��t Minh, v��a co� th�� an th��n tri� hoa�ng s��, cu�ng co� th�� ch��a tri� ch��ng kinh hoa�ng m��t ngu�, t�m th��n b��t y�n; tr���ng h��p du�ng ngoa�i da co� th�� nghi��n tha�nh da�ng b��t se� �a�t hi��u qua� th��m th��p cho�ng la�nh v��t th��ng, tri� s��i, tri� ng��a nga�y, vi�m loe�t l�u nga�y kh�ng kho�i.