Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� ma�u: Ha� Thu� �-Long Nha�n-Ch� Th��c T��
   2009-03-06 16:01:05    cri
Thu��c b�� ma�u vi� cam, ti�nh �n, ch��t nhu��n, chu� y��u ho�a nh��p ma�u tim va� ma�u gan, v��i c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u la� b�� ma�u, ����c ��ng du�ng r��ng ra�i va�o ch��a tri� ca�c ch��ng huy��t h�, m��t xanh xao, m��t xa�m kh�ng h��ng ha�o, m�i nh��t, cho�ng m��t, u� tai, tim ���p nhanh, m��t ngu�, hay qu�n, th��i gian ha�nh kinh ke�o da�i, l���ng kinh nguy��t i�t, ma�u nha�t, th��m chi� t��c kinh, r�u l���i nha�t, ma�ch y��u v.v.

Ha� Thu� �: Vi� ���ng, vi� cam, vi� cha�t, ti�nh h�i �n, quy kinh la�c gan va� th��n. Ha� Thu� � g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� b�� i�ch tinh huy��t, thi�ch h��p du�ng trong ca�c tr���ng h��p nh� tinh khuy��t huy��t h�, cho�ng m��t hoa m��t, r�u ba�c s��m, to�c ba�c s��m, mo�i l�ng �au nh��c, di tinh, b�ng huy��t phu� n��. C�ng hi��u th�� hai la� gia�i ���c, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c tri��u ch��ng vi�m lim ph� c�� va� na�ch, mu�n nho�t, ng��a nga�y. C�ng hi��u th�� ba la� ch��a tri� s��t re�t l�u nga�y, khi� huy��t suy nh���c. C�ng hi��u th�� t� la� nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n, thi�ch h��p cho nh��ng ng���i gia� ta�o bo�n do suy nh���c, huy��t h�, ����ng ru��t kh� g�y n�n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Ha� Thu� � s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-30 gam.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i �i loa�ng va� ���m th��p nghi�m tro�ng kh�ng n�n du�ng.

Cu�i Long Nha�n: Vi� cam, ti�nh �n, quy kinh la�c tim va� ty�, g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� b�� tim i�ch ty�. Hai la� d���ng huy��t an th��n. Hai tr���ng h��p na�y th�ng th���ng co� nh��ng tri��u ch��ng m��t ngu�, hay qu�n, �n i�t, m��t mo�i, �a�i ti��n ra ma�u, b�ng huy��t phu� n��.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Long Nha�n s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 10-25 gam. Tr���ng h��p li��u l���ng l��n thi� du�ng t�� 30-60 gam.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i co� ch��ng th��p n��ng, trung vi� ���y t��c, co� ���m, ho�a v���ng ki�ng du�ng.

Ch� Th��c T��: Vi� cam, ti�nh ha�n, quy kinh la�c gan va� th��n. Ch� Th��c T�� g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� b�� th��n, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng mo�i l�ng, �au nh��c, cho�ng m��t hoa m��t. C�ng hi��u th�� hai la� ma�t gan sa�ng m��t, thi�ch h��p ch��a tri� di ch��ng m��t sau khi bi� vi�m gia�c ma�c, hoa m��t. C�ng hi��u th�� ba la� l��i n���c ti��u, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng thu�y thu�ng, ���y t��c. C�ng hi��u th�� t� la� thanh nhi��t gia�i ���c mo�c da non, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng vi�m loe�t, mu�n nho�t.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Ch� Th��c T�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 6-9 gam, ho��c la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da thi� gia� na�t ���p l�n ch�� �au.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Ch��ng h� ha�n n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng.