Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  T��ng k��t c�ng hi��u thu��c an th��n va� T��ng k��t c�ng hi��u thu��c an th��n
   2008-05-02 17:41:59    cri

T��ng k��t c�ng hi��u thu��c an th��n

T�n thu��c

Chung ti�nh

���c ti�nh

���c �i��m d���c hi��u

C�ng hi��u kha�c

Chu Sa

 

Thu��c tro�ng ch��n an th��n

 

Ch��a ���c t��, v��a co� th�� ch��n t�m an th��n, la�i co� th�� thanh t�m an th��n, la� vi� thu��c quan tro�ng tro�ng ch��n an th��n, ���c bi��t thi�ch h��p ca�c ch��ng t�m ho�a thi�nh v���ng d��n ���n t�m th��n b��t y�n, tim ���p nhanh, bu��n b��c, m��t ngu�

Thanh nhi��t gia�i ���c

T�� Tha�ch

Bi�nh gan ta�ng d��ng

 

Thi�nh tai sa�ng m��t, na�p khi� ch��a hen xuy��n

Long C��t

 

Co� c�ng hi��u n��i b��t v�� cho�ng la�nh v��t th��ng, du�ng ngoa�i da co� c�ng hi��u cho�ng la�nh v��t th��ng, mo�c da non

H�� Pha�ch

 

 

Hoa�t huy��t ta�n ��, th�ng ti��u ti��n


1 2