Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� d��ng: H�� L� Ba-C��u Tha�i T��-D��ng Kh��i Tha�ch-T�� Tha�ch Anh
   2009-01-16 16:03:03    cri
Thu��c b�� d��ng ph��n l��n vi� cam, vi� cay va� vi� m��n, ti�nh �n nhi��t, chu� y��u quy kinh la�c th��n, co� th�� b�� ca� nguy�n khi� va� d��ng khi� trong c� th��, tr���ng h��p d��ng th��n suy y��u n�n b��, ca�c phu� ta�ng kha�c cu�ng c��n ����c �n ��m, nh�� �o� se� co� th�� loa�i bo� va� ca�i thi��n ch��ng d��ng h� trong c� th��. Thu��c b�� d��ng chu� y��u thi�ch h��p th��n d��ng kh�ng �u�, s�� la�nh, t�� chi la�nh, mo�i l�ng, �au kh��p, la�nh nha�t v��i ti�nh du�c, li��t d��ng, tinh di�ch ha�n la�nh kh�ng sinh n��, la�nh da� con kh�ng ch��, n���c ti��u nhi��u, �a�i d��m, d��ng ty� va� d��ng th��n suy y��u, la�nh bu�ng, t��c bu�ng, �au bu�ng, d��ng h�, thu�y thu�ng, cho�ng m��t, hoa m��t, u� tai do ch��c n�ng gan va� th��n suy y��u va� tinh huy��t thi��u hu�t g�y n�n cu�ng nh� ca�c ch��ng to�c ba�c, r�u ba�c s��m h�n tu��i, g�n c��t y��u, tre� em pha�t tri��n kh�ng t��t, kh��p x��ng tr�n �i�nh ���u cu�a tre� em kh�ng n��i li��n, mo�c r�ng mu��n, ph��i h�, th��n h�, th��n kh�ng na�p khi� d��n ���n ho, th��n d��ng suy y��u, ha� nguy�n h� la�nh, phu� n�� b�ng huy��t, ba�ch ���i v.v.

H�� L� Ba: Vi� ���ng, ti�nh �n, quy kinh la�c th��n, g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� �n th��n tr�� d��ng, v��i tri��u ch��ng li��t d��ng, hoa�t tinh, tinh la�nh, tu�i tinh hoa�n ��m, la�nh kh��p, �au kh��p, b��nh t� phu� do ha�n th��p g�y n�n. C�ng hi��u th�� hai la� kh�� ha�n c��m �au, b��nh sa �i� do ha�n g�y n�n, �au bu�ng, t��c s���n, tr���ng bu�ng.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng H�� L� Ba s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-10 gam, ho��c la�m tha�nh da�ng vi�n ho��c da�ng b��t.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i �m h� ho�a v���ng ki�ng du�ng.

C��u Tha�i T��: Vi� cay, vi� cam, ti�nh �n, quy kinh la�c th��n va� gan, g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� �n b�� gan va� th��n, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng gan d��ng va� th��n d��ng kh�ng �u�, mo�i l�ng, �au kh��p.C�ng hi��u th�� hai cu�a C��u Tha�i T�� la� tra�ng d��ng c�� tinh, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng li��t d��ng, di tinh, ba�ch ���i nhi��u.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: du�ng C��u Tha�i T�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-9 gam, ho��c la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i �m h� ho�a v���ng ki�ng du�ng.

D��ng Kh��i Tha�ch: Vi� m��n, ti�nh �n, quy kinh la�c th��n. D��ng Kh��i Tha�ch co� c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u la� �n th��n tra�ng d��ng, v��i tri��u ch��ng la� li��t d��ng, da� con la�nh kh�ng ch��.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i l��n du�ng t�� 3-9 gam, ho��c la�m tha�nh da�ng vi�n ho��c da�ng b��t.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Nh��ng ng���i �m h� ho�a v���ng ki�ng du�ng, kh�ng n�n du�ng trong th��i gian da�i.

T�� Tha�ch Anh: Vi �cam, ti�nh �n, quy kinh la�c tim, ph��i va� th��n. T�� Tha�ch Anh g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� �n th��n tr�� d��ng, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c tri��u ch��ng th��n d��ng suy y��u, la�nh da� con kh�ng ch��, b�ng huy��t, ba�ch ���i phu� n�. C�ng hi��u th�� hai cu�a T�� Tha�ch Anh la� �i�nh t�m an th��n, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c tri��u ch��ng nh� tim ���p nhanh, bu��n b��c, m��t ngu�. C�ng hi��u th�� ba la� �n ph��i tri� hen xuy��n, v��i ca�c tri��u ch��ng nh� ph��i ha�n, khi� cha�y ng���c, ���m nhi��u, ho, hen xuy��n .

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng, m��i l��n du�ng t�� 9-15 gam.N�n ���p na�t s��c tr���c ca�c vi� thu��c kha�c.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: nh��ng ng���i �m h� ho�a v���ng, kh�ng quy tu� ����c tinh di�ch, kh�ng sinh n��, ph��i nhi��t, hen xuy��n ki�ng du�ng.