Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� �m: Minh �a�ng S�m-D�u T��m-V��ng �en
   2009-04-17 09:59:41    cri

Thu��c b�� �m vi� cam ti�nh ha�n la� chi�nh, thu��c b�� �m thanh nhi��t co� vi� ���ng. Thu��c b�� �m ph��i va� b�� �m da� da�y chu� y��u quy kinh la�c ph��i va� da� da�y; thu��c b�� �m gan va� th��n chu� y��u quy kinh la�c gan va� th��n; m��t s�� i�t thu��c b�� �m co�n co� th�� b�� �m cho tim, quy kinh la�c tim. Ca�c loa�i thu��c b�� �m ���u co� th�� b�� �m, co� ca� c�ng hi��u nhu��n va� thanh nhi��t. Thu��c b�� �m bao g��m ca�c c�ng hi��u cu� th�� nh� b�� �m ph��i, b�� �m vi�, b�� �m ty�, b�� �m gan, b�� �m th��n, b�� �m tim v.v. L��n l���t ch��a tri� ca�c ch��ng nh� ph��i �m h�, vi� �m h�, ty� �m h�, gan �m h�, th��n �m h�, tim �m h�.

Ch��ng �m h� chu� y��u bi��u hi��n qua hai tri��u ch��ng: M��t la� �m di�ch kh�ng �u�, kh�ng �u� ch��t nhu��n cho ca�c c� quan phu� ta�ng, xu��t hi��n ca�c tri��u ch��ng n���c da kh�, c�� ho�ng kh�, m��m kh�, mu�i kh�, m��t kh�, ����ng ru��t kh�, ta�o bo�n. Hai la� �m h� d��n ���n n��i nhi��t, sau bu��i chi��u nhi�t� ��� c� th�� tr�� n�n no�ng ��m, ra m�� h�i tr��m, bu��n b��c, hai ma� �o�; ho��c �m h� d��ng khi� t�ng n�ng v��i tri��u ch��ng cho�ng m��t hoa m��t.

Ch��ng �m h� �� ca�c phu� ta�ng kha�c nhau co�n co� tri��u ch��ng ���c bi��t. Thi� du� nh� ph��i �m h� co� tri��u ch��ng ho kha�n, ���m i�t, kha�c ra ma�u ho��c kha�n ti��ng. Vi� �m h� th���ng hay xu��t hi��n ca�c tri��u ch��ng m��m kh�, c�� ho�ng kh�, �au da� da�y, t��c da� da�y, �o�i bu�ng ma� cha�n �n, ho��c hay bi� �� kh� v.v. Ty� �m h� ph��n l��n v��i tri��u ch��ng la� khi� ty� suy nh���c, �m ty� suy nh���c, �n i�t, �n xong ca�m th��y ���y bu�ng, ta�o bo�n, m�i kh�, i�t n���c bo�t, n�n kh�, bi� ��, l���i kh�, r�u r���i i�t v.v. Ch��ng gan �m h� v��i tri��u ch��ng la� cho�ng m��t, u� tai, m��t kh�, ch�n tay bi� t� hay bi� gi��t, mo�ng ch�n va� mo�ng tay kh�ng bo�ng. Th��n �m h� v��i tri��u ch��ng cho�ng m��t, hoa m��t, u� tai, tai �i��c, r�ng bi� lung lay, mo�i l�ng, �au nh��c, di tinh v.v. Ch��ng tim �m h� v��i tri��u ch��ng tim ���p nhanh, m��t ngu�, hay n��m m� v.v.

1 2