Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� ma�u: S�� kha�c bi��t gi��a Ba�ch Th���c va� Xi�ch th���c
   2009-02-27 15:00:40    CRIonline
Thu��c b�� ma�u vi� cam, ti�nh �n, ch��t nhu��n, chu� y��u ho�a nh��p ma�u tim va� ma�u gan. Co� c�ng hi��u n��i b��t v�� b�� ma�u, ����c ��ng du�ng r��ng ra�i trong ch��a tri� ca�c ch��ng huy��t h�, m��t xanh, m��t xa�m kh�ng h��ng ha�o, m�i nh��t, cho�ng m��t, u� tai, tim ���p nhanh, m��t ngu�, hay qu�n, th��i gian ha�nh kinh ke�o da�i, l���ng kinh nguy��t i�t, ma�u nha�t, th��m chi� t��c kinh, r�u l���i nh��t, ma�ch y��u v.v.

  

Ba�ch Th���c

  

Xi�ch Th���c

Ba�ch Th���c va� Xi�ch Th���c cu�ng ����c ch�� bi��n t�� m��t loa�i c�y th��c v��t, vi� ���ng, vi� chua, ti�nh h�i ha�n, nh�ng ngay t�� th��i x�a, ng���i ta �a� co� k��t lu��n r��ng: "Ba�ch b�� xi�ch ti��t" co� nghi�a la� Ba�ch Th���c ti�nh b��, Xi�ch Th���c ti�nh ti��t. K��t lu��n na�y �a� no�i l�n s�� kha�c bi��t chu� y��u cu�a Ba�ch Th���c va� Xi�ch Th���c. Ph�� bi��n cho r��ng, v�� m��t c�ng hi��u ma� no�i, Ba�ch Th���c co� c�ng hi��u n��i b��t d���ng huy��t �i��u kinh, la�m m��m gan, gia�m �au, na�p �m gia�m m�� h�i, la�m di�u d��ng khi� gan; Xi�ch Th���c co� c�ng hi��u n��i b��t v�� thanh nhi��t ma�t ma�u, hoa�t huy��t pha� ��, thanh ti��t gan ho�a. Trong ��ng du�ng l�m sa�ng, Ba�ch Th���c chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng nh� huy��t h� �m nh���c, gan d��ng xu��t hi��n xu h���ng t�ng n�ng. Thi� du� nh� thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng kinh nguy��t kh�ng ���u, t��c kinh, �au bu�ng khi ha�nh kinh do huy��t h� ho��c �m h� ke�m theo ch��ng nhi��t g�y n�n, ch��a tri� ca�c ch��ng �m h� ra m�� h�i tr��m, bi��u h� toa�t m�� h�i do dinh v�� b��t ho�a g�y n�n, choa�ng va�ng, u� tai do gan d��ng t�ng n�ng g�y n�n, bu��n b��c hay ca�u v.v; Xi�ch Th���c chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng do ma�u no�ng, ma�u bi� �� va� gan ho�a g�y n�n. N��u la� tr���ng h��p pha�t s��t, pha�t ban do nhi��t th�m nh��p ma�u g�y n�n cu�ng nh� m��m kh�, cha�y ma�u cam, t��c kinh do ma�u no�ng, ma�u bi� ��, mu�n nho�t, t��c kinh. Trong khi �o�, Ba�ch Th���c va� Xi�ch Th���c ���u co� th�� gia�m �au, ch��a tri� ca�c ch��ng �au v.v. Song c�ng hi��u n��i b��t v�� d���ng huy��t, gia�m �au gan. Chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng �au do �m khi� gan thi��u hu�t, huy��t h� gan v���ng, �au s���n do gan khi� kh�ng th�ng g�y n�n, ���y bu�ng, �au ch�n tay d��n ���n co gi��t; Xi�ch Th���c co� c�ng hi��u n��i b��t v�� hoa�t huy��t, pha� ��, gia�m �au, chu� y��u ch��a tri� ch��ng �au bu�ng khi ha�nh kinh, �au tim, ���y bu�ng do �� ma�u g�y n�n cu�ng nh� ca�c ch��ng te� nga� ch��n th��ng, s�ng t��y, vi�m loe�t mu�n ���c. Do Xi�ch Th���c co� d���c hi��u thanh nhi��t ma�t ma�u, cho n�n la� vi� thu��c ���c bi��t thi�ch h��p ch��a tri� tr���ng h��p ma�u no�ng va� ma�u bi� ��.