Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thuc b khi: Cam Thao-Mt Ong
   2008-11-07 14:55:14    CRIonline

Cam Thao

Cam Thao: Vi cam, tinh binh hoa, quy kinh lac tim, phi, ty va da day, gm 5 cng hiu cha tri chu yu: Mt la b ty ich khi, thich hp cha tri tm khi khng u, tim p nhanh, ty khi suy yu, thng dung chung vi Nhn Sm, A Giao, Sinh ia. Hai la tiu m tri ho, cha hen xuyn. Cng hiu th ba la hoa diu, cm au, thich hp cha tri chng y bung, t chi t nhin co git bi au, thng dung chung vi Bach Thc. Cng hiu th ba la thanh nhit giai c, thich hp cha tri cac chng nhit c, vim loet, sng c hong, au c hong, bi ng c dc phm va thc phm. Cng hiu th t cua Cam Thao la ong vai tro iu hoa thuc.

Cach dung va liu lng: Dung Cam Thao sc c ung, mi ln t 1,5-3 gam. Trng hp thanh nhit giai c nn dung Cam Thao sng, trng hp b trung lam diu chng bnh nn dung Cam Thao sao, trng hp nhun phi cm ho nn dung cam thao tm Mt Ong.

iu cn phai lu y la: Cam Thao chng Kinh ai Kich, Nguyn Hoa va Cam Toai. Cam Thao tr thp tc khi, cho nn bnh nhn co chng thp nng, trng tc, thuy thung khng nn dung. Dung Cam Thao vi lng ln trong thi gian dai co th dn n nc va Natri bi lai trong c th va dn n thuy thung.

Mt Ong

Mt Ong: Vi cam , tinh binh hoa, quy kinh lac phi, ty va ai trang, gm nm cng hiu cha tri chu yu: Mt la b trung, hai la cm au, vi cac chng bnh ty khi suy yu, trung vi y tc, au qun khn cp, giam au. Cng hiu th ba cua Mt Ong cht nhun, thich hp cha tri cac chng phi h, bi ho lu ngay, tao bon. Cng hiu th t la giai c, giai c cua loai thuc u, Cng hiu th nm la cha tri mun nhot, vim loet, bong nc, bong la.

Cach dung va liu lng: Dung Mt Ong sc nc ung hoc pha nc ung, mi ln t 15-30 gam, ti a t 30-60 gam; Trng hp dung ngoai da nn dung vi lng va phai, Mt Ong co th ch bin thanh dang vin nhet vao hu mn se at hiu qua thng ai tin nhanh hn so vi phng phap ung.

iu cn phai lu y la: Mt Ong tr thp tc , nhun trang, cho nn trng hp tc y trung vi, i loang, ia chay nn thn trong khi s dung.

Cam Thao va Mt Ong u vi cam, tinh binh hoa, co th b ty ich khi, lam diu triu chng, cm au, nhun phi tri ho, thanh nhit giai c, hoa giai dc tinh. Cam Thao va Mt Ong u co th cha tri cac chng nh ty khi suy yu, y bung, au qun t ngt; phi h dn n bi ho lu ngay, vim loet, mun c, lam diu thanh phn cht c va cng hiu cua mt s thuc. iu khac nhau la, tac dung lam diu va cm au cua Cam Thao kha manh, thng phi ch vi Bach Thc lam thuc c ban, cn c chng bnh phi ch vi nhng vi thuc khac dung cha tri chng y bung, t chi co git bi au do cac nguyn nhn huyt h, mau, han khi ong gy nn. Hn na Cam Thao co cng hiu ni bt v iu hoa bach dc. Trong rt nhiu bai thuc u co th phat huy tac dung iu hoa dc tinh, co nghia la thng qua giai c ha thp thanh phn cht c d di cua mt s thuc nh Phu T, ai Hoang v.v; tac dung hoa diu, giam au co th lam diu chng au bung do mt s vi thuc nh ai Hoang kich thich da day gy nn; Cam Thao vi ngot co th iu chinh vi thuc Bc. Bn canh o, Cam Thao co th b ich tm khi, tiu m tri ho, cung co th dung cha tri cac chng tim p nhanh do tm khi khng u, huyt h v.v; Trng hp cha tri chng ho va hen xuyn, cn c chng bnh phi ch vi cac vi thuc khac co th cha tri chng ho do han nhit h thc gy nn, thich hp cho trng hp co m hoc khng co m; ngoai ra Cam Thao thich hp cha tri cho au c hong, sng c hong va ng c dc phm v thc phm. Mt Ong cht nhun, co th nhun trang thng ai tin, cha tri tao bon, trong khi o, nhiu thuc vin va thuc cao tm b u ong goi bng Mt Ong, mt s Trung Dc cung phai tm Mt Ong, nh vy khng nhng co tac dung iu chinh vi thuc va lam cho thuc cang dinh hn, ma chu yu la phat huy cng hiu b dng va lam diu dc tinh.