Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  To�m t��t c�ng hi��u thu��c cu�a s��ng Linh D��ng-C�u ���ng-Thi�n Ma
   2008-07-18 14:30:06    cri
Ca�c vi� thu��c tr�� gio� tri� co gi��t ���u quy kinh la�c gan, c�ng hi��u chu� y��u la� nh��m loa�i tr�� gio� th�m nh��p va�o gan va� tri� co gi��t, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh� choa�ng va�ng ���t quy�, c�� c��ng, t�� chi co gi��t do ca�m gio� trong tr���ng h��p con ng���i c��c nhi��t va� bi� s��t, d��ng khi� gan ca�m gio�, huy��t h� sinh gio� v.v g�y n�n cu�ng nh� b��nh ���ng kinh va� co gi��t b��i d��ng khi� gan ca�m gio� sinh ra ���m, ���m nhi��t t��n c�ng ph��n tr�n c� th�� g�y n�n, ho��c ch��ng co gi��t, b��nh u��n va�n vi� gio� ���c th�m nh��p b�n trong c� th�� g�y n�n v.v.

S��ng Linh D��ng, C�u ���ng va� Thi�n Ma ���u quy kinh la�c gan, co� th�� bi�nh gan ta�ng d��ng, �i��u ti��t d��ng khi� gan, tr�� gio� tri� co gi��t. Ba vi� thu��c na�y ���u co� c�ng hi��u ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh �au ���u, cho�ng m��t, bu��n b��c, d�� ca�u g��t do d��ng khi� gan t�ng n�ng g�y n�n ho��c ch��ng hoa�ng s��, co gi��t, ���ng kinh b��i d��ng khi� gan th�m nh��p b�n trong g�y n�n. �i��u kha�c nhau la�, s��ng Linh D��ng vi� m��n ti�nh ha�n, ngoa�i quy kinh la�c gan ra co�n quy kinh la�c tim, c�ng hi��u thanh nhi��t kha� ma�nh, co� c�ng hi��u ���c bi��t v�� thanh gan ho�a, tr�� gan gio�, la�m di�u d��ng khi� gan, ���c bi��t thi�ch h��p s�� du�ng cho nh��ng b��nh nh�n c��c nhi��t sinh gio�, gan nhi��t, d��ng khi� gan t�ng n�ng v.v, co� th�� du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng c��c nhi��t sinh gio�, s��t cao, co gi��t, la� vi� thu��c quan tro�ng trong vi��c ch��a tri� ch��ng gio� th�m nh��p gan, hoa�ng s��, co gi��t va� b��nh ���ng kinh. B�n ca�nh �o�, s��ng Linh D��ng la�i co� c�ng hi��u n��i b��t v�� thanh gan sa�ng m��t, thanh nhi��t gia�i ���c, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh� �au ���u, cho�ng m��t, m��t �o�, m��t s�ng, m��t �au, s�� a�nh sa�ng cha�y n���c m��t do gan ho�a t��n c�ng phi�a tr�n g�y n�n cu�ng nh� h�n m� vi� s��t cao, nhi��t ���c d��n ���n pha�t ban .

C�u ���ng vi� cam, ti�nh h�i ha�n, co� c�ng hi��u thanh nhi��t, song d���c hi��u thanh nhi��t, tr�� gio�, bi�nh gan kh�ng b��ng s��ng Linh D��ng, chu� y��u du�ng ��� ch��a tri� ch��ng c��c nhi��t sinh gio�, nh��t la� ch��ng tre� em ca�m gio� ���t ng��t, s��t cao kh�ng gia�m nhi��t, t�� chi co gi��t, la� vi� thu��c th���ng du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng gio� th�m nh��p gan, hoa�ng s��, co gi��t. Nh�� co� c�ng hi��u thanh gan ma�t gan, cho n�n C�u ���ng cu�ng co� c�ng hi��u ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh �au ���u, cho�ng m��t do gan ho�a t��n c�ng phi�a tr�n g�y n�n.

Thi�n Ma vi� cam, nhu��n, ti�nh �m di�u bi�nh ho�a, ���i v��i ca�c ch��ng gio� th�m nh��p gan, hoa�ng s��, co gi��t, ���ng kinh, b��t c�� la� ch��ng ha�n nhi��t h� th��c ���u co� th�� ph��i ch�� du�ng chung v��i ca�c vi� thu��c kha�c, Thi�n Ma la� vi� thu��c quan tro�ng trong ch��a tri� ch��ng ca�m gio� b�n trong c� th��, trong khi �o�, Thi�n Ma co�n la� vi� thu��c r��t t��t trong vi��c ch��a tri� ch��ng cho�ng m��t, �au ���u, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng cho�ng m��t, �au ���u do d��ng khi� gan t�ng n�ng g�y n�n, ch��ng ca�m gio� sinh ���m ta�c ���ng t��i ph��n tr�n c� th�� d��n ���n cho�ng m��t, �au ���u cu�ng nh� ch��ng b��nh cho�ng m��t �au ���u do huy��t h� ma� gan ho�a v���ng g�y n�n hay la� ca�c loa�i ch��ng cho�ng m��t �au ���u do ca�m gio� g�y n�n. Ngoa�i ra, Thi�n Ma co�n co� c�ng hi��u tr�� gio� th�ng kinh la�c, cho n�n cu�ng co� th�� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh�: Kinh la�c tru�ng gio�, t�� chi bi� t�, phong th��p, t� th��p, ch�n tay va� kh��p x��ng c�� ���ng b��t ti��n .