Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c d���ng t�m an th��n: Thu� � ���ng-H��p Hoan Bi�-Vi��n Chi�
   2008-05-16 16:39:50    CRIonline

Thu��c d���ng t�m an th��n ph��n l��n ����c ba�o ch�� t�� ha�t gi��ng va� nh�n gi��ng cu�a ca�c c�y th��c v��t, ti�nh cam, ti�nh nhu��n, b�� d���ng, cho n�n co� c�ng hi��u t���i ma�t va� th��m nhu��n tim va� gan, b�� �m b�� huy��t, la�m th�ng su��t kinh la�c tim va� th��n v.v. Chu� y��u thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng tim ���p nhanh, c� th�� suy y��u, tinh th��n u��t ��c bu��n b��c, m��t ngu�, d�� qu�n va� hay n��m m�, di tinh, ra m�� h�i tr��m b��i �m khi� h� va� thi��u ma�u, ch��c n�ng tim th��n suy y��u va� b��t ho�a v.v g�y n�n.

Thu� � ���ng

Thu� � ���ng: Vi� cam, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c tim va� gan, g��m co� ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� d���ng t�m an th��n, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh t�m th��n b��t y�n, m��t ngu�, hay n��m m�. C�ng hi��u th�� hai cu�a Thu� �� ���ng la� kh�� phong th�ng kinh la�c, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng huy��t h� �au mi�nh, t� th��p do phong th��p g�y n�n. C�ng hi��u th�� ba cu�a Thu� � ���ng la� kh�� phong tri� ng��a v��i ca�c tri��u ch��ng nh� pha�t ban, l�n s��i d��n ���n da bi� ng��a nga�y.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Thu� � ���ng s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 9-15 gam la� v��a.

H��p Hoan Bi�

H��p Hoan Bi�: Vi� cam, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c tim, gan va� ph��i, g��m co� hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� gia�i u��t ��c an th��n, chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh�: T�m th��n b��t y�n, t��c gi��n u��t ��c, bu��n b��c m��t ngu�. C�ng hi��u th�� hai cu�a H��p Hoan Bi� la� hoa�t huy��t ti�u s�ng t��y b��i ca�c tr���ng h��p te� nga� ch��n th��ng, �� ma�u tu� ma�u d��n ���n s�ng t��y cu�ng nh� s�ng ph��i nga�t ph��i, mu�n nho�t s�ng mu� .

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng H��p Hoan Bi� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 6 ���n 12 gam la� v��a. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da n�n du�ng v��i l���ng v��a pha�i.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Phu� n�� co� thai n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng.

Vi��n Chi�

Vi��n Chi�: Vi� ���ng, vi� cay, ti�nh �n, quy kinh la�c tim, th��n va� ph��i. Vi��n Chi� g��m co� b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� an th��n i�ch tri�, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng m��t ngu�, hay n��m m�, tim ���p nhanh, d�� qu�n. C�ng hi��u th�� hai cu�a Vi��n Chi� la� th�ng thoa�t, c�ng hi��u th�� ba la� ti�u ���m, hai tr���ng h��p na�y th���ng xu��t hi��n nh��ng tri��u ch��ng ���ng kinh, hoa�ng s��, bi� ho ma� co� r��t nhi��u ���m. C�ng hi��u th�� t� cu�a Vi��n Chi� la� ti�u s�ng t��y, chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh� mu�n nho�t, mu�n ���c, b��u vu� bi� s�ng bi� �au, �au c�� ho�ng v.v.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Vi��n Chi� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-9 gam la� v��a. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da n�n du�ng v��i l���ng v��a pha�i. Khi du�ng cho tr���ng h��p ti�u ���m tri� ho n�n sao qua m��i du�ng.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Mi��n la� nh��ng b��nh nh�n th��c nhi��t ho��c ���m nhi��u ho�a v���ng cu�ng nh� b��nh nh�n loe�t da� da�y va� vi�m da� da�y ���u n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng.