Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c b�� ma�u
   2009-06-12 14:53:52    cri

T�n thu��c

Chung ti�nh

���c ti�nh

���c �i��m d���c hi��u

C�ng hi��u kha�c

���ng Quy

Nh��p tim, nh��p gan, ho�a ma�u, b�� ma�u la� chi�nh, chu� y��u ch��a tri� ch��ng h�

B�� ma�u, ���u kinh nguy��t, gia�m �au

V��a b�� ma�u, la�i hoa�t huy��t, ki�m ta�n ha�n, co� th�� du�ng cho ca�c ch��ng huy��t h�, huy��t ha�n, �� ma�u, t��c kinh, �au bu�ng khi ha�nh kinh, la� tha�nh d���c b�� ma�u, la� vi� thu��c quan tro�ng �i��u kinh nguy��t. Ma� co�n co� c�ng hi��u n��i b��t v�� b�� ma�u, hoa�t huy��t, kh�� ha�n gia�m �au

Nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n

Ba�ch Th���c

Co� c�ng hi��u n��i b��t v�� d���ng huy��t tu� �m, ch��ng huy��t h�, �m h� ke�m theo nhi��t r��t thi�ch h��p,c�ng hi��u gia�m �au chu� y��u b��ng ca�ch tu� �m, d���ng huy��t, xoa di�u gan, gia�m �au

Bi�nh gan d��ng, tu� �m, c��m m�� h�i

Thu�c �i�a Hoa�ng

B�� i�ch tinh huy��t

C�ng hi��u b�� i�ch kha� ma�nh, c�ng hi��u n��i b��t la� b�� ma�u d���ng �m, i�ch tinh, b�� sung tu�y, la� vi� thu��c quan tro�ng v�� d���ng huy��t b�� h� l��y b�� �m gan, th��n la� chi�nh, song Thu�c �i�a Hoa�ng ch��t di�nh va� ng��y, ca�n tr�� ch��c n�ng ti�u

Thu�c �i�a Hoa�ng qua ch�� bi��n c�ng hi��i b��i b�� kh�ng b��ng Thu�c �i�a, nh�ng vi� cha�t co� th�� c�� th��n, kh�ng ha�n, kh�ng kh�, kh�ng ng��y, ���c bi��t thi�ch h��p cho ng���i h� kh�ng chi�u ����c b��, la� vi� thu��c b��i b�� t��t. C�ng hi��u cu�a Ha� Thu� � s��ng y��u h�n nh�ng co� ti�nh ha�nh, ta�n, v��i c�ng hi��u ch��n gi�� di�ch b��nh, gia�i ���c, nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n

Ha� Thu� 

La� vi� thu��c quan tro�ng co� c�ng hi��u ma�nh v�� b�� ma�u

D���ng �m nhu��n ph��i, c��m ma�u

� Giao

B�� ma�u

B�� tim, b�� ty� , an th��n

Cu�i Long Nha�n

Ch� Th��c T��

 

B�� th��n, thanh gan, sa�ng m��t, l��i n���c ti��u