Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: T�� T� T��-Kh�� Ha�nh Nh�n
   2008-02-15 16:52:34    CRIonline
tr���ng h��p thi� do ca�c ch��ng ha�n nhi��t h� th��c g�y n�n, cho n�n trong l�m sa�ng c��n pha�i ch��n �oa�n ro� nguy�n nh�n, c�n c�� nguy�n nh�n cu�a ch��ng ho va� hen xuy��n s�� du�ng thu��c cho thi�ch h��p, ch��ng na�o thu��c ��y, ���ng th��i c��n pha�i ph��i ch�� v��i ca�c vi� thu��c t��ng ��ng, ch�� kh�ng n�n s�� du�ng thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n m��t ca�ch ��n gia�n va� gia�o �i��u.

Ha�t Ti�a T�: Vi� cay, ti�nh �n, quy kinh la�c ph��i va� �a�i tra�ng. Ha�t Ti�a T� g��m ca�c c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� gia�ng khi� ti�u ���m, v��i tri��u ch��ng ho, hen xuy��n, nhi��u ���m. Tr���ng h��p ���m nhi��u d��n ���n nga�t ph��i, khi� ph��i cha�y ng���c, th���ng du�ng chung v��i Ba�ch Gi��i T��, Lai Phu�c T��, n��u du�ng ��� ch��a tri� ch��ng th���ng vi� khi� thi�nh, ha� vi� khi� h�, thi� th���ng ba�o ch�� v��i Nhu�c Qu��, ���ng Quy va� H��u Pha�c. C�ng hi��u th�� hai la� tri� ho ch��a hen xuy��n, ca�ch du�ng hoa�n toa�n gi��ng nh� ca�ch du�ng k�� tr�n. C�ng hi��u th�� ba cu�a ha�t Ti�a T� la� nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ����ng ru��t kh� d��n ���n ta�o bo�n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng ha�t Ti�a T� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 5 ���n 10 gam, co� th�� n��u cha�o v��i ha�t Ti�a T�, cu�ng co� th�� la�m tha�nh da�ng thu��c vi�n ho��c thu��c b��t.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: B��nh nh�n �m h�, ho, hen xuy��n, ti� h�, ph�n loa�ng n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng.

S�� kha�c bi��t gi��a Kh�� Ha�nh Nh�n va� ha�t Ti�a T�: Kh�� Ha�nh Nh�n va� ha�t Ti�a T� ���u ti�nh �n, quy kinh la�c ph��i, �a�i tra�ng, ch��a nhi��u d��u, ch��t nhu��n, co� th�� gia�ng khi� tri� ho ch��a hen xuy��n, nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n. Hai vi� thu��c na�y co�n co� th�� tri� ho ch��a hen xuy��n b��i khi� ph��i cha�y ng���c l�n th���ng vi�, ����ng ru��t kh� d��n ���n ta�o bo�n, trong �o� ���c bi��t thi�ch h��p cho b��nh nh�n khi� ph��i cha�y ng���c l�n phi�a tr�n. �i��u kha�c nhau la�, Kh�� Ha�nh Nh�n vi� ���ng, ti�nh gia�ng h�i �n, ch��a i�t ���c t��, trong khi gia�ng khi� ph��i la�i co� c�ng hi��u tuy�n pha�t khi� ph��i ma� �a�t mu�c �i�ch tri� ho ch��a hen xuy��n, co� c�ng hi��u ma�nh v�� tri� ho ch��a hen xuy��n, la� vi� thu��c quan tro�ng du�ng ��� tri� ho ch��a hen xuy��n. C�n c�� ch��ng b��nh ��� ba�o ch�� v��i ca�c vi� thu��c kha�c, co� th�� ch��a tri� nhi��u tr���ng h��p ho va� hen xuy��n b��i ca�m gio� la�nh va� ca�m gio� no�ng, ph��i nhi��t, kh� v.v g�y n�n. B�n ca�nh �o�, v��i c�ng hi��u tuy�n gia�ng khi� ph��i, chu�ng ta cu�ng co� th�� du�ng no� ��� ch��a tri� th��p khi�, �n khi�, ta� khi� trong th��i ky� ���u m��c b��nh, ho��c ca�m no�ng ke�m theo ch��ng th��p, pha�t s��t va�o bu��i chi��u, t��c ng��c ���y bu�ng, �au ���u, m��t mo�i v.v. ha�t Ti�a T� vi� cay ti�nh �n, co� c�ng hi��u n��i b��t v�� gia�ng khi� ti�u ���m, tri� ho ch��a hen xuy��n. Chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng ���m nhi��u, nga�t ph��i d��n ���n khi� ph��i cha�y ng���c, ch��ng ho, hen xuy��n, t��c ng��c, th��m chi� kh�ng th�� n��m ng��a.

S�� kha�c bi��t gi��a Ha�nh Nh�n ngo�t va� Ha�nh Nh�n ���ng: D���c hi��u cu�a Ha�nh Nh�n ngo�t di�u h�n, nghi�ng v�� nhu��n ph��i tri� ho, chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng ho b��i c� th�� suy y��u va� lao ph��i g�y n�n cu�ng nh� h�� th��ng ba�i ti��t y��u d��n ���n ta�o bo�n. C�y Ti�a T� la� loa�i th��c v��t c�y co� sinh tr���ng trong ca� n�m, toa�n b�� c�y Ti�a T� ���u co� th�� la�m thu��c, la� Ti�a T� khi du�ng la�m thu��c ����c go�i la� T�� T� Di��p, t�n thu��c cu�a ca�nh Ti�a T� go�i la� T�� T� Nga�nh, ca�nh co� la� go�i la� T�� T�, ha�t Ti�a T� du�ng la�m thu��c co� t�n go�i la� T�� T� T��. Trong �o� T�� T� Di��p co� c�ng hi��u n��i b��t v�� ta�n gio� kh�� ha�n; ca�nh Ti�a T� chu� y��u ha�nh khi�, an thai; ca�nh co� la� thi� co� ca� c�ng hi��u cu�a T�� T� Di��p va� T�� T� Nga�nh; ha�t Ti�a T� chu� y��u gia�ng khi� ti�u ���m, tri� ho, ch��a hen xuy��n, nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n.