Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c b�� khi�: Nh�n S�m-T�y D��ng S�m
   2008-10-03 16:15:46    cri

Thu��c b�� khi� co� c�ng hi��u b�� khi�, co� th�� b��i b�� ta�ng khi� ��� u��n n��n s�� l��ch h���ng b��nh ly� b��i ta�ng khi� c� th�� bi� suy y��u g�y n�n. B�� khi� bao g��m b�� ty� khi�, ph��i khi�, t�m khi�, nguy�n khi� v.v. Vi� v��y, thu��c b�� khi� chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh�: Ty� khi� suy y��u v��i ca�c tri��u ch��ng l���i �n, t��c bu�ng, tr���ng bu�ng, �i loa�ng, m��t ng���i, m��t xanh xao, g��y go� ho��c s�ng phu�, th��m chi� sa phu� ta�ng, ma�u kh�ng quy tu� ����c v.v. Ph��i khi� suy y��u v��i tri��u ch��ng la� khi� ng��n khi� i�t kh�ng �a�p ��ng ����c nhu c��u cu�a c� th��, ���ng m��t ca�i thi� th�� pha�o, kh�ng �u� s��c ��� ho, ti��ng be� ti��ng y��u, th��m chi� th�� h��n he�n, m��t nh��, d�� ra m�� h�i v.v.

Tr���ng h��p t�m khi� suy y��u v��i ca�c tri��u ch��ng la� tim ���p nhanh, t��c ng��c, h�i ng��n, sau khi hoa�t ���ng hi��n t���ng kho� th�� t��c ng��c ca�ng th�m nghi�m tro�ng. Tr���ng h��p nguy�n khi� suy y��u kh�ng nghi�m tro�ng th���ng hay co� bi��u hi��n la� m��t s�� ta�ng khi� suy y��u; n��u tr���ng h��p nguy�n khi� c��c ky� suy y��u co� th�� d��n ���n h�i th�� ng��n, nhi�p ���p y��u g��n nh� bi� ng��ng.

Thu��c b�� khi� no�i chung vi� cam, ti�nh �n ho��c ti�nh bi�nh ho�a. Trong �o� co� m��t s�� i�t thu��c vi� ���ng, co� d���c hi��u thanh ho�a ho��c th��m th��p. N��u la� thu��c thanh ho�a thi� ti�nh h�i ha�n. Ph��n l��n thu��c co� th�� b��i b�� ty� khi� va� ph��i khi�, chu� y��u quy kinh la�c ty� va� ph��i. M��t s�� i�t thu��c co�n co� c�ng hi��u b�� khi� tim, quy kinh la�c tim.

Nh�n s�m: Vi� cam, h�i ���ng, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c ph��i, ty� va� tim. Nh�n s�m g��m 5 c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� �a�i b�� nguy�n khi�, v��i tri��u ch��ng la� nguy�n khi� c��c ky� suy y��u ki�m ch��ng vong d��ng. Tr���ng h��p na�y th���ng du�ng chung v��i Phu� T��, Ma�ch ��ng va� Ngu� Vi� T��. Hai la� b�� ty� i�ch ph��i v��i tri��u ch��ng la� khi� ph��i, ty�, tim va� th��n suy y��u. Khi ch��a ch��c n�ng ty� suy y��u, th���ng du�ng chung v��i Ba�ch Thu��t, Phu�c Linh; tr���ng h��p �i��u tri� khi� tim suy y��u th���ng ph��i ch�� v��i Toan Ta�o Nh�n va� Ba�ch T�� Nh�n; tr���ng h��p ch��a tri� th��n kh�ng na�p khi� thi� th���ng du�ng chung v��i con Ca�p, Ngu� Vi� T�� va� H�� �a�o. Ba la� sa�n sinh n���c bo�t, thi�ch h��p ch��a tri� khi� h� ph��ng ha�i t��i h�� th��ng sa�n sinh n���c bo�t d��n ���n kha�t n���c. C�ng hi��u th�� t� cu�a Nh�n S�m la� an th��n i�ch tri� v��i ca�c tri��u ch��ng nh� t�m th��n b��t y�n, m��t ngu� hay n��m m�, hoa�ng s��, d�� qu�n. N�m la� h�� chi�nh kh�� ta�, thi�ch h��p ch��a tri� tri��u ch��ng khi� h� ca�m gio� ho��c th��c nhi��t.

1 2