Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m: Ti��n H��- Quy�t Nga�nh-qua� L���i ��i
   2008-01-11 15:07:50    cri
Ph��n l��n thu��c thanh nhi��t ti�u ���m ���u thu��c ti�nh ha�n va� ti�nh ma�t, co� c�ng hi��u thanh nhi��t ti�u ���m, trong �o� co� m��t s�� thu��c mang d���c hi��u th��m nhu��n, m��t s�� thu��c thi� vi� m��n, co� c�ng hi��u la�m m��n va� tan ha�ch. Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m chu� y��u ch��a tri� ch��ng ���m do nhi��t g�y n�n, thi� du� nh� bi� ho, hen xuy��n, ���m ���c m��u va�ng; n��u ���m ���c kh�ng th�� kha�c ra, m��m kh�, l���i kh�, n�n s�� du�ng thu��c ti�u ���m mang ti�nh ch��t nhu��n ph��i; ca�c ch��ng b��nh nh� ���m nhi��t, ���ng kinh, tru�ng phong v.v cu�ng co� th�� du�ng thu��c thanh nhi��t ti�u ���m. Thu��c thanh nhi��t ti�u ���m thu��c d���c hi��u ti�nh ha�n, ti�nh ma�t va� nhu��n ph��i, vi� v��y kh�ng n�n du�ng ��� ch��a tri� ch��ng co� ���m b��i ha�n khi� va� th��p g�y n�n.

Ti��n H��: Vi� ���ng, cay, ti�nh ha�n, quy kinh la�c ph��i. Ti��n H�� g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� gia�ng khi� ti�u ���m, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ���m nhi��t d��n ���n bi� ho va� hen xuy��n, th���ng hay ph��i ch�� v��i Ba�ch Ti��n. C�ng hi��u th�� hai la� tr�� gio� ta�n nhi��t v��i tri��u ch��ng bi� ho do ca�m gio� no�ng g�y n�n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Ti��n H�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 6-10 gam ho��c la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t.

Ba�ch Ti��n va� Ti��n H�� x�a nay co� t�n go�i la� "Nhi� Ti��n", hai vi� thu��c na�y ���u co� ���c �i��m vi� cay, ti�nh ta�n, vi� ���ng ti�nh gia�ng, co� c�ng hi��u gia�ng khi� ti�u ���m, trong l�m sa�ng du�ng ��� ch��a tri� ���m nga�t ph��i d��n ���n khi� kh�ng th�ng ma� cha�y ng���c l�n phi�a tr�n, hen xuy��n, nhi��u ���m. �i��u kha�c nhau la� Ba�ch Ti��n ti�nh h�i �n, co� c�ng hi��u n��i b��t v�� �n ph��i ti�u ���m do ha�n khi� g�y n�n, chu� y��u ch��a tri� ch��ng ���m ha�n, hen xuy��n. Ba�ch Ti��n h�i �n kh�ng nhi��t, b��t c�� la� ch��ng ha�n hay ch��ng nhi��t, ca�m gio� hay la� n��i nhi��t, lu�c ���u bi� ho hay la� bi� ho l�u nga�y ���u co� th�� du�ng, x�a nay ����c coi la� "Vi� thu��c quan tro�ng du�ng ��� ch��a tri� b��nh ph��i". Co�n Ti��n H�� thi� ti�nh h�i ha�n, co� c�ng hi��u n��i b��t v�� thanh nhi��t ti�u ���m, chu� y��u thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ���m nhi��t d��n ���n bi� ho va� hen xuy��n, ���ng th��i co� th�� tr�� gio� va� ta�n nhi��t, du�ng ��� ch��a tri� tr��ng ca�m gio� va� ca�m no�ng v��i ca�c tri��u ch��ng nh�: Khi� ph��i kh�ng th�ng d��n ���n nhi��u ���m va� bi� ho, bi� s��t, �au ���u. Cho n�n chuy�n gia cho r��ng, Ti��n H�� "co� c�ng hi��u v��a tuy�n ph��i v��a gia�ng khi�".

Quy�t Nga�nh?ca�nh c�y quy�t?: Vi� ���ng, cay, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c ph��i. Quy�t Nga�nh g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� tuy�n ph��i ti�u ���m v��i ca�c ch��ng b��nh bi� ho, ���m nhi��u, t��c ng��c. Tr���ng h��p ch��a tri� ch��ng phong ha�n th���ng du�ng chung v��i Ti�a T� va� Ha�nh Nh�n, n��u du�ng ��� ch��a tri� ch��ng ca�m gio� no�ng thi� ph��i ch�� v��i la� D�u, Hoa Cu�c va� Ha�nh Nh�n. C�ng hi��u th�� hai la� ma�t ho�ng, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng �au ho�ng, vi�m ho�ng, kha�n ti��ng ho��c m��t ti��ng. C�ng hi��u th�� ba la� ti�u mu�, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ph��i bi� s�ng do mu�, n�n ra mu�. C�ng hi��u th�� t� cu�a Quy�t Nga�nh la� tuy�n ph��i th�ng �a�i ti��n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Quy�t Nga�nh s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-10 gam, ho��c la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Vi� thu��c na�y co� ti�nh th�ng va� ta�n, cho n�n mi��n la� xu��t hi��n ca�c tri��u ch��ng khi� cha�y ng���c l�n phi�a tr�n, bi� n�n, bi� ho s��c, cho�ng m��t, �m h� ho�a v���ng kha�c ra ma�u v.v ���u kh�ng n�n du�ng, b��nh nh�n vi�m loe�t da�y da�y va� ta� tra�ng n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng. Du�ng qua� li��u d�� bi� n�n.

Qua� L���i ��i: Vi� cam, ti�nh ha�n, quy kinh la�c ph��i va� �a�i tra�ng, g��m co� ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� thanh ph��i ti�u ���m, hai la� ma�t ho�ng trong ti��ng, v��i ca�c ch��ng b��nh nh� ph��i nhi��t, kha�n ti��ng, s�ng c�� ho�ng, �au c�� ho�ng, bi� ho v.v. C�ng hi��u th�� ba cu�a qua� L���i ��i la� nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n, du�ng ��� ch��a tri� ch��ng nhi��t, ta�o bo�n, �au ���u, �o� m��t.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: M��i l��n du�ng t�� 2-4 qua�, du�ng n���c �un s�i ng�m n���c u��ng ho��c s��c n���c u��ng.

No�i to�m la�i: Quy�t Nga�nh va� qua� L���i ��i ���u co� c�ng hi��u tuy�n ph��i, ti�u ���m, ma�t ho�ng, trong ti��ng, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng �au ho�ng, s�ng ho�ng, kha�n ti��ng. �i��u kha�c nhau la� Quy�t Nga�nh vi� cay thi� ti�nh ta�n, vi� ���ng thi� ti�nh ti��t v��i d���c hi��u bi�nh ho�a, c�ng hi��u tuy�n ph��i ti�u ���m r��t ma�nh, mi��n la� ch��ng ta� khi� b�n ngoa�i th�m nh��p ph��i, �au ho�ng kha�n ti��ng b��i nhi��t ���c thi�nh ha�nh g�y n�n ���u co� th�� du�ng Quy�t Nga�nh, b�n ca�nh �o� Quy�t Nga�nh co� c�ng hi��u ti�u mu�, ��a thu��c l�n ph��n tr�n c� th�� con ng���i, co� th�� ch��a tri� ch��ng bi� ho nhi��u ���m, b��t c�� la� ca�m gio� la�nh, ca�m gio� no�ng, ph��i ha�n hay la� ph��i nhi��t ���u co� th�� ph��i ch�� v��i ca�c vi� thu��c kha�c; khi la�m m��i thu��c, Quy�t Nga�nh co� th�� d��n thu��c l�n th���ng vi� ��� ch��a tri� ca�c ch��ng tr�n ng��c. Ngoa�i ra, Quy�t Nga�nh co�n co� th�� tuy�n ph��i va� th�ng �a�i ti��n, ti��u ti��n. Qua� L���i ��i co� c�ng hi��u n��i b��t thanh ph��i ti�u ���m, ma�t ho�ng trong ti��ng, th���ng hay du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng ph��i nhi��t, kha�n ti��ng, �au c�� ho�ng va� bi� ho, ���ng th��i co� th�� nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n, ch��a tri� ch��ng �au ���u, �o� m��t.