Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c tro�ng ch��n an th��n-Chu Sa-T�� Tha�ch-Long C��t-H�� Pha�ch
   2008-04-18 15:02:58    cri
Thu��c tro�ng ch��n an th��n chu� y��u ����c ba�o ch�� t�� ca�c loa�i qu��ng va� ho�a tha�ch, thu��c n��ng l�ng xu��ng. Do ch��t n��ng thi� co� th�� ch��n va� h��t s��, cho n�n co� ta�c du�ng ch��n t�m an th��n, �i�nh chi� la�m di�u ch��ng s�� ha�i. Chu� y��u du�ng ��� ch��a tri� ch��ng t�m th��n b��t �i�nh, tim ���p nhanh, m��t ngu� b��i t�m ho�a ti�ch tu� qua� nhi��u, ���m ho�a nhi��u t�m, gan u��t ho�a ho�a va� s�� ha�i g�y n�n .

Chu Sa: Vi� cam, ti�nh h�i ha�n, ch��a ���c t��, quy kinh la�c tim. Chu Sa co� hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� thanh t�m tri� hoa�ng s�� an th��n v��i ca�c tri��u ch��ng nh�: t�m th��n b��t �i�nh, tim ���p nhanh, m��t ngu�, s�� gio� va� b��nh ���ng kinh; tr���ng h��p na�y th���ng hay ph��i ch�� v��i Ng�u Hoa�ng, Xa� H��ng va� T�� Tha�ch. C�ng hi��u th�� hai la� gia�i ���c v��i ca�c ch��ng b��nh nh� vi�m loe�t, mu�n nho�t, �au c�� ho�ng, s�ng c�� ho�ng, l�� m��m, vi�m l���i.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Chu Sa la� thu��c u��ng la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t, m��i l��n t�� 0,1-0,5 gam; kh�ng n�n s��c. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da n�n du�ng v��i l���ng v��a pha�i.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Chu Sa ch��a ���c t��, kh�ng du�ng Chu Sa qua� li��u va� trong th��i gian da�i, phu� n�� co� thai va� nh��ng ng���i ch��c n�ng gan kh�ng ki��n toa�n c��m du�ng. Tr���ng h��p du�ng Chu Sa ph��i ch�� v��i thu��c kha�c n�n du�ng Chu Sa s��ng, ki�ng ba�o ch�� qua l��a.

T�� Tha�ch: Vi� m��n, ti�nh ha�n, quy kinh la�c tim, gan va� th��n. T�� Tha�ch g��m b��n c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� tri� hoa�ng s�� an th��n v��i ca�c tri��u tr��ng nh� t�m th��n b��t �i�nh, s�� ha�i, m��t ngu�, b��nh ���ng kinh, tr���ng h��p na�y th���ng hay ph��i ch�� v��i Chu Sa va� Th��n Khu�c. Hai la� bi�nh gan ta�ng d��ng, ch��a tri� ch��ng cho�ng m��t hoa m��t. C�ng hi��u th�� ba cu�a T�� Tha�ch la� sa�ng m��t thi�nh tai, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng u� tai, hoa m��t khi nhi�n ng���i va� v��t. C�ng hi��u th�� t� cu�a T�� Tha�ch la� hi�t khi� la�m di�u ch��ng hen xuy��n, thi�ch h��p b��nh nh�n th��n h� d��n ���n hen xuy��n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng T�� Tha�ch s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 15-30 gam, n�n ���p na�t s��c tr���c ca�c vi� thu��c kha�c. Tr���ng h��p la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t, m��i l��n du�ng t�� 1-3 gam.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Vi� T�� Tha�ch kho� ti�u, cho n�n du�ng thu��c vi�n va� thu��c b��t kh�ng n�n du�ng qua� li��u, b��nh nh�n ti� vi� suy y��u n�n th��n tro�ng khi s�� du�ng.

1 2