Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c la�m di�u ch��ng ph��i ch��n gi�� hoa�t tra�ng: Ngu� b��i t��-vo� Anh tu�c-Kha t��
   2009-07-24 16:37:29    CRIonline

Thu��c la�m di�u ch��ng ph��i, ch��n gi�� hoa�t tra�ng vi� chua, vi� cha�t, ti�nh tu�, chu� y��u quy kinh la�c ph��i ho��c quy kinh la�c �a�i tra�ng. L��n l���t co� c�ng hi��u tu� khi� ph��i, ch��a ho�, tri� hen xuy��n, ch��n gi�� hoa�t tra�ng va� i�a cha�y. C�ng hi��u ch��a tri� ch��ng ph��i chu� y��u thi�ch h��p ph��i h�, hen xuy��n, tri� l�u kh�ng kho�i ho��c ph��i h� th��n h�. C�ng hi��u ch��a tri� ch��ng ����ng ru��t chu� y��u v��i ca�c tri��u ch��ng i�a cha�y, ki��t ly� l�u nga�y do �a�i tra�ng h� ha�n kh�ng th�� pha�t huy ch��c n�ng ch��n gi�� cu�ng nh� ty� h� ha�n th��n h� ha�n g�y n�n.

Ngu� b��i t��

Ngu� b��i t��: Vi� chua, vi� cha�t, ti�nh ha�n, quy kinh la�c ph��i, �a�i tra�ng va� th��n. Ngu� b��i t�� g��m sa�u c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� la�m di�u ch��ng ph��i, gia�ng ho�a, tri� ho, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ho, kha�c ra ma�u, c�ng hi��u th�� hai la� c��m m�� h�i, thi�ch h��p ch��a tri� tri��u ch��ng t�� ra m�� h�i, ra m�� h�i tr��m, c�ng hi��u th�� ba la� ch��n gi�� hoa�t tra�ng, tri� i�a cha�y, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng i�a cha�y, ki��t ly� l�u nga�y, c�ng hi��u th�� t� la� cu�ng c�� tinh di�ch thi�ch h��p tri��u ch��ng di tinh, hoa�t tinh, c�ng hi��u th�� n�m la� la�m di�u ch��ng ra ma�u, c��m ma�u, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng b�ng huy��t, �a�i ti��n ra ma�u, tri� ra ma�u, c�ng hi��u th�� sa�u la� th��m n���c cho�ng la�nh mu�n nho�t, thi�ch h��p ch��a tri� mu�n nho�t mang ti�nh th��p va� ���c.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Ngu� b��i t�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3 ���n 9 gam, tr���ng h��p la�m tha�nh da�ng vi�n va� da�ng b��t, m��i l��n t�� 1-1,5 gam. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da n�n du�ng v��i l���ng v��a pha�i, co� th�� nghi��n tha�nh da�ng b��t ���p l�n ch�� �au ho��c �un n���c ��� x�ng va� r��a.

�i��u c��n pha�i l�u y� la� ch��ng ki��t ly� do th��p nhi��t g�y n�n ki�ng du�ng.

Vo� Anh tu�c

Vo� Anh tu�c: Vi� chua, vi� cha�t, ti�nh bi�nh ho�a, ch��a ���c t��, quy kinh la�c ph��i, �a�i tra�ng va� th��n. Vo� Anh tu�c g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u, m��t la� ch��n gi�� ����ng ru��t tri� i�a cha�y, thi�ch h��p ch��ng i�a cha�y, ki��t ly� l�u nga�y kh�ng kho�i, c�ng hi��u th�� hai la� la�m di�u ch��ng ph��i, tri� ho v��i tri��u ch��ng ho l�u nga�y do ph��i h� g�y n�n, c�ng hi��u th�� ba la� gia�m �au, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng �au da� da�y, �au bu�ng, �au g�n c��t.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng vo� Anh tu�c s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-6 gam, tr���ng h��p tri� ho t��m m��t ong , tr���ng h��p c��m ma�u gia�m �au thi� sa�o v��i d��m.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng vo� anh tu�c qua� li��u ho��c du�ng l�u nga�y se� pha�t nghi��n. Lu�c ���u bi� ho ho��c i�a cha�y va� b��nh nh�n co� ta� khi� ki�ng du�ng.

Kha t��

Kha t��: Vi� ���ng, vi� chua, vi� cha�t, ti�nh bi�nh ho�a, quy kinh la�c ph��i va� �a�i tra�ng, g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u. M��t la� ch��n gi�� ����ng ru��t, tri� i�a cha�y, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng i�a cha�y, ki��t ly� l�u nga�y kh�ng kho�i, hai la� la�m di�u ch��ng ph��i tri� ho, ���c bi��t la� ho l�u nga�y, c�ng hi��u th�� ba la� ma�t ho�ng, tri� kha�n ti��ng.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Kha t�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 3-10 gam.

Tr���ng h��p ch��n gi�� ����ng ru��t tri� i�a cha�y n�n sao qua m��i du�ng, tr���ng h��p la�m di�u ch��ng ph��i, thanh nhi��t, ma�t ho�ng, tri� kha�n ti��ng n�n du�ng Kha t�� s��ng.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Mi��n la� nh��ng ng���i bi��u ta�, th��p nhi��t bi� �� b�n trong c� th�� ki�ng du�ng.