Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c b�� khi�
   2009-05-08 14:28:21    cri

T��ng k��t c�ng hi��u cu�a thu��c b�� khi�

T�n thu��c

Chung ti�nh

���c ti�nh

���c �i��m d���c hi��u

C�ng hi��u kha�c

Nh�n S�m

Vi� cam ti�nh �n ho��c bi�nh ho�a, chu� y��u quy kinh lac� ty�, ph��i, b�� khi� ty�  va� ph��i la� chi�nh, chu� y��u ch��a tri�  ch��ng ph��i h�, khi� h�, ty� h�

B�� khi� ty�, b�� khi� ph��i, sa�n sinh n���c bo�t, gia�i kha�t

C�ng hi��u b��i b�� ma�nh, �a�i b�� nguy�n khi�, la� vi� thu��c quan tro�ng b�� h� h�� chi�nh, la� vi� thu��c ha�ng ���u ch��a tri� n��i th��ng do ch��ng h� va� la�m vi��c qua� s��c g�y n�n, mi��n la� ch��ng do khi�, huy��t, ch��t ti��t kh�ng �u� g�y n�n ���u co� th�� s�� du�ng Nh�n S�m

B�� khi� tim, b�� khi� th��n, an th��n i�ch tri�

�a�ng S�m

B�� khi� ty� , ph��i, c�ng hi��u sa�n sinh n���c bo�t gi��ng nh� Nh�n S�m nh�ng d���c hi��u di�u h�n, la� vi� thu��c t��t b�� trung i�ch khi�, ma� co�n co� c�ng hi��u b�� ma�u, trong ba�i thu��c b�� khi� ty�, ph��i no�i chung du�ng �a�ng S�m thay cho Nh�n S�m

Tha�i T�� S�m

C�ng hi��u b�� khi� ty�, b�� khi� ph��i kh�ng b��ng �a�ng S�m, nh�ng co� th�� d���ng �m nhu��n ph��i, la� vi� thu��c thanh b�� trong thu��c b�� khi� 

T�y D��ng S�m

 

D���c hi��u h�i ma�t, c�ng hi��u b�� khi� kh�ng b��ng Nh�n S�m, nh�ng co� c�ng hi��u n��i b��t v�� d���ng �m, thanh nhi��t, sa�n sinh n���c bo�t, ���c bi��t thi�ch h��p ch��ng khi� �m h� ke�m theo ch��ng nhi��t, la� vi� thu��c thanh b�� trong thu��c b�� khi�

Hoa�ng Ky�

 

C�ng hi��u b�� khi� kh�ng b��ng Nh�n S�m, t��ng ���ng �a�ng S�m, co� c�ng hi��u n��i b��t v�� th�ng d��ng n�ng tr��m, la� vi� thu��c quan tro�ng trong ch��a tri� khi� h� sa xu��ng

I�ch v�� c�� bi��u, l��i n���c ti��u, ti�u s�ng t��y, tri� mu�n nho�t, mo�c da non

Ba�ch Thu��t

B�� khi�, ki��n ty�, tri� i�a cha�y, tri� ba�ch ���i

Co� c�ng hi��u n��i b��t v�� i�ch khi� ki��n ty�,th��m th��p, l��i n���c ti��u, la� vi� thu��c quan tro�ng i�ch khi�,ki��n ty�, th��m th��p, ���c bi��t thi�ch h��p cho ch��ng ty� h� ty� th��p ro� ra�ng

C�� bi��u, c��m m�� h�i, an thai

S�n D���c

V��a b�� khi� ty�, ph��i,la�i d���ng �m ty�, ph��i; ch��ng ty�, ph��i khi� �m h� ���u co� th�� du�ng. La� vi� thu��c t��t b�� ty�, ph��i va� th��n m��t ca�ch bi�nh ho�a

Ch��n gi�� tinh di�ch, tri� ch��ng di tinh

Cam Tha�o

C�ng hi��u b�� ty� h�i y��u, co� th�� ho�a trung th��m th��p, la� vi� thu��c t��t ki��n ty� th��m th��p, b�� ty� ma� kh�ng ng��y, th��m th��p ma� kh�ng kh�

M��t Ong

B�� khi� ty�, gia�m �au, nhu��n ph��i, tri� ho, thanh nhi��t, gia�i ���c, la�m di�u d���c hi��u

C�ng hi��u gia�m �au kha�, la�i co� th�� �i��u ho�a ba�ch d���c

B�� i�ch tim khi�, ti�u ���m tri� ho

�a�i Ta�o

Nhu��n tra�ng th�ng �a�i ti��n