Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan: M��u L��-Long C��t-T�� B��i Xi�
   2008-06-13 15:35:42    CRIonline

Thu��c �i��u ti��t d��ng khi� gan ph��n l��n la� loa�i thu��c ch�� bi��n t�� ��c, trai, so� ho��c qu��ng, co� c�ng hi��u �i��u ti��t d��ng khi� gan va� bi�nh gan ta�ng d��ng. Chu� y��u du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh do d��ng khi� gan t�ng n�ng g�y n�n nh�: Cho�ng m��t, hoa m��t, �au ���u, u� tai ho��c ca�c tri��u ch��ng do gan ho�a cha�y ng���c l�n phi�a tr�n d��n ���n �o� m��t, mi��ng ���ng, m��t �o�, m��t s�ng, m��t �au, bu��n b��c hay ca�u g��t, �au ���u, cho�ng m��t v.v.

M��u L��

M��u L��: Vi� m��n, ti�nh h�i ha�n, quy kinh la�c gan, m��t va� th��n. M��u L�� g��m 5 c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� tro�ng ch��n an th��n, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng t�m th��n b��t y�n, hoa�ng s��, tim ���p nhanh, m��t ngu�, ca�c tr���ng h��p na�y th���ng ph��i ch�� v��i Long C��t. Hai la� ta�ng d��ng b�� �m, thi�ch h��p ch��a tri� d��ng khi� gan t�ng n�ng, choa�ng ���u cho�ng m��t, no�i chung ph��i ch�� v��i �i�a Hoa�ng t��i, Mai ru�a va� Mai ba ba. C�ng hi��u th�� ba cu�a M��u L�� la� la�m m��m va� tan cu�c tan ha�ch, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng: ���m tha�nh ha�ch tha�nh cu�c, vi�m ha�ch lim-ph� c�� va� na�ch, b���u c��, ha�ch c��ng va� cu�c c��ng trong c� th��. C�ng hi��u th�� t� cu�a M��u L�� la� cho�ng la�nh v��t th��ng ��� pho�ng di hoa�t, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng di hoa�t, tr���ng h��p na�y th���ng du�ng chung v��i Sa Uy��n T��, Long C��t, Khi��m Th��c. C�ng hi��u th�� 5 cu�a M��u L�� la� tri� �� chua gia�m �au, thi� du� nh� �au da� da�y, �� chua.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng M��u L�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 9-30 gam; n�n ���p v�� s��c tr���c ca�c vi� thu��c kha�c. Tr���ng h��p du�ng ngoa�i da n�n du�ng v��i l���ng v��a pha�i. N��u du�ng trong tr���ng h��p cho�ng la�nh v��t th��ng ��� pho�ng di hoa�t n�n sao qua m��i du�ng, ca�c tr���ng h��p kha�c n�n du�ng M��u L�� s��ng.

1 2 3