Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n: Tang Ba�ch Bi�-�i�nh L��
   2008-03-07 15:28:23    CRIonline
Thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n chu� y��u quy kinh la�c ph��i, g��m nh��ng thu��c co� vi� cay, vi� ���ng ho��c vi� cam, l��n l���t v��i ti�nh �n ho��c ti�nh ha�n, do vi� thu��c va� ti�nh thu��c kha�c nhau, trong thu��c tri� ho ch��a hen xuy��n co� ca� thu��c nhu��n va� thu��c nhi��t, do �o� c�ng hi��u tri� ho ch��a hen xuy��n cu�ng kha�c nhau, thi� du� nh� co� thu��c tuy�n ph��i, thanh ph��i, nhu��n ph��i, gia�ng khi� ph��i, thu��c la�m di�u ca�c ch��ng b��nh ph��i, thu��c ti�u ���m v.v. Trong �o� co� thu��c tri� ho, co� thu��c ch��a hen xuy��n, co� thu��c thi� co� ca� c�ng hi��u tri� ho va� ch��a hen xuy��n.

Tuy loa�i thu��c na�y chu� y��u tri� ho va� ch��a hen xuy��n, nh�ng ch��ng ho va� hen xuy��n h��t s��c ph��c ta�p, co� tr���ng h��p la� do ca�m gio� g�y n�n, co� tr���ng h��p thi� do ca�c ch��ng ha�n nhi��t h� th��c g�y n�n, cho n�n trong l�m sa�ng c��n pha�i ch��n �oa�n ro� ta�c nh�n, c�n c�� nguy�n nh�n cu�a ch��ng ho va� hen xuy��n s�� du�ng thu��c cho thi�ch h��p, ch��ng na�o thu��c ��y, ���ng th��i c��n pha�i ph��i ch�� v��i ca�c vi� thu��c t��ng ��ng, ch�� kh�ng n�n s�� du�ng thu��c tri� ho va� ch��a hen xuy��n m��t ca�ch ��n gia�n va� gia�o �i��u.

Tang Ba�ch Bi�

Tang Ba�ch Bi�: Vi� cam, ti�nh ha�n, quy kinh la�c ph��i, g��m ba c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� ti��t ho�a trong ph��i la�m di�u ch��ng hen xuy��n, thi�ch h��p ch��a tri� ch��ng ph��i bi� nhi��t d��n ���n bi� ho va� hen xuy��n, tr���ng h��p na�y th���ng du�ng chung v��i C��t Bi� . C�ng hi��u th�� hai la� l��i n���c ti�u t� phu�, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ch��ng thu�y thu�ng. Tr���ng h��p ch��a tri� ch��ng d��ng thu�y th���ng hay ph��i ch�� v��i Phu�c Linh Bi�, �a�i Phu�c Bi� va� Tr��n Bi�. Ba la� ma�t gan c��m ma�u, thi�ch h��p du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng nh� cha�y ma�u cam, kha�c ra ma�u, cao huy��t a�p b��i d��ng khi� gan va� gan ho�a kha� v���ng g�y n�n.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng Tang Ba�ch Bi� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 5 ���n 15 gam, tr���ng h��p ti��t ho�a gan, l��i n���c va� ma�t gan thanh ho�a n�n du�ng Tang Ba�ch Bi� t��i; tr���ng h��p ph��i h� d��n d��n ho va� hen xuy��n n�n du�ng m��t ong t��m qua m��i du�ng.

Tang Ba�ch Bi�

�i�nh L�� T��: Vi� ���ng, cay, ti�nh �a�i ha�n, quy kinh la�c ph��i va� ba�ng quang. �i�nh L�� T�� g��m hai c�ng hi��u ch��a tri� chu� y��u: M��t la� ti��t ho�a trong ph��i la�m di�u ch��ng hen xuy��n v��i ca�c tri��u ch��ng nh� ���m loa�ng nghi�m tro�ng d��n ���n hen xuy��n, kh�ng th�� n��m ng��a, tr���ng h��p na�y th���ng du�ng chung v��i �a�i Ta�o t��c ta�o �o� Trung Qu��c. C�ng hi��u th�� hai la� l��i n���c ti�u t� phu�, thi�ch h��p ch��a tri� ca�c ch��ng thu�y thu�ng, ���m kh�ng l�n xu��ng ����c, n���c �� trong ng��c va� trong bu�ng, ti��u ti��n kh�ng th�ng, ca�c tr���ng h��p na�y th���ng ph��i ch�� v��i Pho�ng Ky�, Ti�u Mu�c va� �a�i Hoa�ng.

Ca�ch du�ng va� li��u l���ng: Du�ng �i�nh L�� T�� s��c n���c u��ng, m��i l��n t�� 5 ���n 10 gam; tr���ng h��p nghi��n tha�nh b��t thi� m��i l��n t�� 3 ���n 6 gam la� v��a.

No�i to�m la�i, Tang Ba�ch Bi� va� �i�nh L�� T�� ���u ti�nh ha�n, quy kinh la�c ph��i, ���u co� th�� ti��t ho�a trong ph��i la�m di�u ch��ng hen xuy��n, l��i n���c ti�u t� phu�. Hai vi� thu��c na�y ���u co� c�ng hi��u ti��t ph��i va� ha�nh thu�y, ���u co� th�� tri� ho ch��a hen xuy��n, thu�y thu�ng, ti��u ti��n kh�ng th�ng. �i��u kha�c nhau la� Tang Ba�ch Bi� vi� cam ti�nh ha�n, d���c hi��u ma�nh v�� ti��t ho�a trong ph��i, b�n ca�nh �o� co� th�� ha�nh thu�y trong ph��i ��� �a�t mu�c �i�ch la�m di�u ch��ng hen xuy��n, chu� y��u ch��a tri� ph��i nhi��t d��n ���n ho va� hen xuy��n, ���m ���c m��u va�ng, co�n c�ng hi��u l��i n���c ch��a tri� thu�y thu�ng co� ph��n di�u h�n, no�i chung chu� y��u du�ng ��� ch��a tri� ch��ng d��ng thu�y t��c la� ha�nh thu�y d���i da v.v. Ngoa�i ra, Tang Ba�ch Bi� cu�ng co� c�ng hi��u c��m ma�u, ma�t gan, ha� huy��t a�p, co� th�� du�ng ��� ch��a tri� ca�c ch��ng b��nh nh� cha�y ma�u cam, kha�c ra ma�u, d��ng khi� va� gan ho�a v���ng d��n ���n cao huy��t a�p. �i�nh L�� T�� vi� cay, vi� ���ng, ti�nh �a�i ha�n, ���c bi��t du�ng ��� ti�u n���c trong ph��i ��� �a�t mu�c �i�ch tri� ho la�m di�u ch��ng hen xuy��n, ���ng th��i co�n co� d���c hi��u th�ng �a�i ti��n, chu� y��u ch��a tri� hi��n t���ng ���m loa�ng nghi�m tro�ng, d��n ���n ho va� hen xuy��n, khi��n b��nh nh�n kh�ng th�� n��m ng��a, ti��u ti��n va� �a�i ti��n kh�ng th�ng. B�n ca�nh �o�, d���u hi��u l��i n���c ti�u thu�y thu�ng kha� ma�nh, cho n�n th���ng hay du�ng ��� ch��a tri� ch��ng n���c �� trong ng��c va� trong bu�ng d��n ���n thu�y thu�ng.