Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  C�ng hi��u cu�a thu��c ch��n gi�� di hoa�t
   2009-06-26 15:34:42    CRIonline
Ha�m y� cu�a thu��c ch��n gi�� di hoa�t: Mi��n la� ca�c vi� thu��c v��i c�ng hi��u tu� va� ch��n gi�� di hoa�t la� chi�nh, chu� y��u ch��a tri� ca�c ch��ng di, ch��ng hoa�t, ch��ng thoa�t ���u ����c go�i la� thu��c tu� , ho��c go�i la� thu��c ch��n gi�� di hoa�t.

Ti�nh n�ng va� c�ng hi��u: Loa�i thu��c na�y ph��n l��n vi� chua, vi� cha�t, ti�nh �n ho��c ti�nh bi�nh ho�a, chu� y��u quy kinh la�c ph��i, ty�, th��n va� �a�i tra�ng. Co� c�ng hi��u tu�, ch��n ca�c ch��ng ti�u hao, th��t thoa�t va� di hoa�t. L��n l���t pha�t huy c�ng hi��u cu�ng c��, c��m m�� h�i, tu� khi� ph��i tri� ho, ch��n gi�� ����ng ru��t, ch��a tri� i�a cha�y, cu�ng c�� tinh di�ch, gia�m thi��u n���c ti��u, cho�ng la�nh v��t th��ng, c��m ma�u, ch��a tri� ch��ng ba�ch ���i phu� n�� v.v.

Pha�m vi thi�ch ��ng: Thu��c ch��n chu� y��u thi�ch h��p ch��a tri� ca�c tri��u ch��ng di hoa�t, th��t thoa�t, sa su�t nh�: Ra m�� h�i tr��m, bi� ho, hen xuy��n, i�a cha�y l�u nga�y kh�ng kho�i, di tinh, hoa�t tinh, �a�i d��m, n���c ti��u nhi��u, ba�ch ���i nhi��u v.v.

Ph��ng pha�p ph��i ch��: Nguy�n nh�n c�n ba�n d��n ���n ch��ng di hoa�t la� vi� chi�nh khi� suy nh���c g�y n�n, cho n�n c��n pha�i ch��a tri� b��ng thu��c tu� t��p, th��m chi� la� thu��c co� th�� tri� ngo�n l��n g��c, khi s�� du�ng loa�i thu��c na�y trong l�m sa�ng c��n pha�i ph��i ch�� v��i ca�c loa�i thu��c b��i b�� t��ng ��ng, m��i co� th�� �a�t hi��u qua� tri� ngo�n l��n g��c. N��u ch��a tri� ch��ng ra m�� h�i tr��m do khi� h� va� �m h� g�y n�n thi� n�n l��n l���t ph��i ch�� v��i thu��c b�� khi� va� thu��c b�� �m; ch��ng ty� d��ng h� va� th��n d��ng h� d��n ���n i�a cha�y l�u nga�y n�n du�ng chung v��i thu��c �n b�� ty� va� �n b�� th��n; ca�c ch��ng di tinh, hoa�t tinh, �a�i d��m, n���c ti��u nhi��u do th��n h� g�y n�n c��n pha�i ph��i ch�� v��i thu��c b�� th��n; ch��ng b�ng huy��t n�n du�ng chung v��i thu��c b�� gan th��n; tr���ng h��p ph��i h� th��n h� d��n ���n ho va� hen xuy��n l�u nga�y n�n ph��i ch�� v��i thu��c b�� ph��i, i�ch th��n, na�p khi�. No�i to�m la�i, c��n pha�i c�n c�� va�o ca�c tri��u ch��ng cu� th��, ti�m ra ngu��n g��c pha�t b��nh, ph��i ch�� v��i ca�c vi� thu��c kha�c m��t ca�ch thi�ch h��p, tri� ngo�n l��n g��c, m��i co� th�� thu ����c hi��u qua� ch��a tri� t��t.

�i��u c��n pha�i l�u y� la�: Thu��c ch��n di hoa�t, th��t thoa�t chu� y��u co� c�ng hi��u ch��n gi��, cho n�n tr���ng h��p ch�a gia�i bi��u, t��c ta� khi� b�� ngoa�i ch�a loa�i bo�, cu�ng nh� ca�c ch��ng i�a cha�y, ki��t ly�, ba�ch ���i nhi��u do th��p nhi��t g�y n�n, ch��ng ra ma�u do ma�u no�ng g�y n�n, ch��ng nhi��t bi� �� la�i ch�a gia�i ���u kh�ng n�n du�ng, b��ng kh�ng se� mang la�i h��u qua� "�o�ng c��a gi�� gi��c". Th�� nh�ng trong m��t s�� thu��c ch��n gi�� di hoa�t la�i co� ca� d���c hi��u thanh nhi��t tr�� th��p, cho n�n c��n pha�i xem xe�t cu� th��.

Ph�n loa�i: Thu��c ch��n gi�� di hoa�t, th��t thoa�t co� th�� chia la�m ba loa�i c�n c�� va�o s�� kha�c bi��t v�� d���c ti�nh va� ti�nh hi�nh ��ng du�ng trong l�m sa�ng, m��t la� thu��c c�� bi��u, c��m m�� h�i, hai la� thu��c tu� khi� ph��i va� ch��n gi�� ����ng ru��t, ba la� thu��c cu�ng c�� tinh di�ch, gia�m thi��u n���c ti��u, tri� ba�ch ���i.