Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
 
• Hòa thượng làm nguyên soái • Thành Cát Tư Hãn
• Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh • Tên giặc bán nước Tần Cối
• Nhạc Phi tinh trung báo quốc • Nỗi nhục năm Tịnh Khang
• Đại văn hào Tô Thức • Tư Mã Quang và "Tư trị thông giám"
• Vương An Thạch biến pháp • Phạm Trọng Yêm tâm ưu thiên hạ
• Khấu Chuẩn chống giặc Liêu • Lý hậu chủ vong quốc
• Bối tửu thích binh quyền • Trần Kiều binh biến
• Xung thiên đại tướng quân Hoàng Sào • Kiêu tướng Quách Tử Nghi
• Dương Quý Phi thảm tử Mã Nguy Dịch • An Sử chi loạn
• Tiên thơ và Thánh thơ • Lý Lâm Phố khẩu mật tâm xà
• Diêu Sùng và Tống Cảnh • Nữ hoàng Võ Tắc Thiên
• Sông Chan Can Pu và công chúa Văn Thành • Huyền Trang Tây du thỉnh kinh
• Ngụy Chinh- tấm gương của đế vương • Quyết chiến Huyền Võ môn
• Tần vương Lý Thế Dân • Lý Mật ngưu giác quải thư
• Tùy Thang Vương du ngoạn Giang Đô • Trần hậu chủ vong quốc
• Hiếu Văn Đế cải chế • Nhà khoa học cổ đại Tổ Xung Chi
• Trận đánh Phì Thủy • Vương Mãnh bắt rận bàn việc thiên hạ
• Vương, Mã cộng thiên hạ • Bát vương chi loạn
• "Văn kê khởi vũ, Trung lưu kích tiếp" • Thạch Sùng và Vương Khải so giàu
• Dương Hỗ, Đỗ Dự diệt Ngô • Tam quốc quy Tấn
• Cúc cung tận tụy, tử nhi hậu kỷ • Bảy lần bắt Mạnh Hoạch
• Trận Xích Bích • Ba lần đến lều tranh
• Trận chiến Quan Độ • Mượn danh Thiên tử ra lệnh cho thiên hạ
• Vương Doãn khéo diệt Đổng Trác • Đổng Trác chuyên quyền
• Hoàng Cân quân khởi nghĩa (Khởi nghĩa Khăn vàng) • Sự kiện "Đảng Cố"
• Ban Siêu đầu bút tòng nhung • Lão đang ích tráng
• Vương Mãng cải chế • Chiêu Quân xuất tái
• Trương Khiên thông Tây vực • Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh
• Phi tướng quân Lý Quảng • Lã hậu chi loạn
• Tiêu Tào lưỡng tướng quốc • Bá vương biệt Cơ
SearchYYMMDD