Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  L�u thu� �an t�m chi��u ha�n thanh
   2009-10-05 15:24:53    cri

Nghe Online

N�m cu��i tri��u Nam T��ng, d�n t��c M�ng C�� mi��n b��c �a� k��t thu�c cu�c di��n t��ng ta�n tranh �oa�t ng�i vua trong n��i b�� va�o n�m 1271, d��ng n�n tri��u nha� Nguy�n, sau �o� chi�a mu�i nho�n x�m l���c va�o Nam T��ng. N�m 1273, t�� t���ng Ba� Nga�n th��ng li�nh 200 nghi�n qu�n �a�nh va�o T��ng, Pha�n, l��y �o� la�m ���t pha� kh��u r��i xu�i do�ng Tr���ng Giang �i xu��ng, ch�a ���y hai n�m �a� a�p sa�t L�m An thu� �� Nam T��ng. Qu�n M�ng C�� �i ���n ��u la� �� �o� xa�c ch��t ���y n��i, ma�u cha�y tha�nh s�ng, la�ng ma�c hoang vu tang to�c. Nam T��ng �ang ���ng tr���c m��i uy hi��p nghi�m tro�ng, V�n Thi�n T���ng la� m��t anh hu�ng d�n t��c vi� �a�i ch��ng x�m l���c �a� xu��t hi��n trong ti�nh th�� na�y.

Tha�ng 1 n�m 1275, toa�n tuy��n pho�ng thu� cu�a qu�n T��ng b�n s�ng Tr���ng Giang bi� qu�n Nguy�n pha� v��, tri��u �i�nh bu��c pha�i ha� chi��u cho ca�c �i�a ph��ng t�� ch��c binh ma� c��n v��ng. V�n Thi�n T���ng be�n l��p t��c quy�n ti��n la�m qu�n phi�, chi�u m�� ca�c ha�o ki��t �i�a ph��ng t�� ch��c tha�nh m��t �a�o nghi�a qu�n g��m h�n 10 nghi�n ng���i ti��n v�� L�m An. �ng ����c tri��u �i�nh phong la�m chi phu� Bi�nh Giang, d��n qu�n ra c��u vi��n Th���ng Ch�u. Nh�ng vi� th�� l��c qu�n Nguy�n qua� l��n ma�nh, tuy nghi�a qu�n Giang T�y chi��n ���u r��t anh du�ng, nh�ng cu��i cu�ng v��n kh�ng sao ch��ng ��� n��i qu�n Nguy�n.

N�m 1277, tr���c s��c e�p t��n c�ng toa�n di��n cu�a qu�n Nguy�n, V�n Thi�n T���ng tr�n ����ng ru�t lui v�� Ha�i Phong la�i bi� t���ng Nguy�n Tr��ng Ho��ng Pha�m ch��n �a�nh, r��i bi� b��t la�m tu� binh. Sau khi u��ng thu��c ���c t�� sa�t kh�ng tha�nh, V�n Thi�n T���ng bi� Tr��ng Ho��ng Pha�m b��c vi��t th� du� Tr��ng Th�� Ki��t ���u ha�ng. V�n Thi�n T���ng no�i: "T�i �a� kh�ng th�� ba�o v�� ����c cha me�, thi� ch��ng le� la�i �i da�y ng���i ta pha�n b��i la�i cha me� mi�nh � ?". Tr��ng Ho��ng Pha�m v��n m��t m��c b��c e�p �ng pha�i vi��t th�. V�n Thi�n T���ng be�n che�p m��t c�u trong ba�i th� "Qua� linh �inh d��ng" ma� mi�nh �a� vi��t tr���c ��y ��a cho h��n. Khi Tr��ng Ho��ng Pha�m �o�c t��i hai c�u: "���i ng���i x�a nay ai ch��ng ch��t. ��� la�i lo�ng son ro�i nga�n thu", thi� h��n kh�ng co�n bi��t no�i gi� n��a.

Tri��u Nam T��ng bi� di��t vong, Nguy�n Th�� T�� l��nh cho Tr��ng Ho��ng Pha�m a�p gia�i V�n Thi�n T���ng v�� �a�i ��, giam lo�ng trong H��i ���ng Qua�n.Vua Nguy�n tr���c ti�n c�� L�u M��ng Vi�m nguy�n la� ta� th��a t���ng Nam T��ng nay �a� quy ha�ng nha� Nguy�n, ���n du� V�n Thi�n T���ng ���u ha�ng, nh�ng bi� V�n Thi�n T���ng m��ng cho m��t tr��n th��m t�� r��i qua�t �u��i �i. Nguy�n Th�� T�� t��c gi��n be�n quy��t �i�nh t�� mi�nh xe�t ho�i V�n Thi�n T���ng, nh�ng cu�ng bi� �ng t�� ch��i.

1 2