Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  Ly� h��u chu� vong qu��c
   2009-08-03 15:26:11    cri

Nghe Online

T��ng Tha�i T�� sau khi tra�i qua "B��i t��u di�ch binh quy��n", �a� ��n �i�nh ����c a�ch th��ng tri� n��i b��. B��y gi��, Trung Nguy�n v��n co�n 10 n���c th��i Ngu� �a�i la� B��c Ha�n, Nam ����ng, Ng� Vi��t, H��u Thu�c, Nam Ha�n, Nam Bi�nh v v. T��ng Tha�i T�� kh�ng chi� mu��n thi��t l��p tri��u B��c T��ng, ma� co�n co� da� t�m th��ng nh��t Trung Nguy�n.

Nam ����ng la� m��t chi�nh quy��n ca�t c�� l��n nh��t trong s�� 10 n���c, co� ���t �ai ma�u m�� va� kh�ng bi� chi��n tranh ta�n pha� nh� vu�ng Trung Nguy�n, n�n kinh t�� pha�t tri��n, nha� n���c gia�u ma�nh. Nh�ng ca�c ���i vua Nam ����ng la�i la� nh��ng ng���i b��t ta�i, �a� khi��n nha� n���c d��n d��n tr�� n�n suy y��u. Ly� Du�c la� vua ���i th�� 3 va� cu�ng la� �ng vua cu��i cu�ng cu�a tri��u Nam ����ng, ma� li�ch s�� go�i la� H��u chu� Nam ����ng. �ng la� con trai th�� 6 cu�a ����ng Nguy�n T�ng, vi� 5 ng���i anh ���u m��t s��m n�n m��i ����c n��i ng�i, nh�ng khi �ng l�n la�m vua thi� cu�ng la� th��i ky� tri��u Nam ����ng �a� suy y��u ���n ki��t qu��.

Ly� Du�c theo �a�o ph��t, su��t nga�y say s�a trong th� t�� ca phu�. Trung Qu��c co� kha� nhi��u hoa�ng ��� ham m� ch�i ch��, ma� ng���i th��c s�� co� tu d���ng v�� v�n ho�c thi� ch��ng co� m��y ai, nh�ng Ly� Du�c la�i la� ng���i r��t n��i b��t v�� m��t na�y. Trong cu��n "T�� l�m ky� s��" �a� khen �ng t�� nho� th�ng minh lanh l��i, gio�i v�n ch��ng, th� ho�a va� th�ng �m lu��t. Khi �ng l�n ng�i thi� tri��u Nam ����ng �a� lung lay ���n t��n g��c, ma� �ng v��n �i��m nhi�n kh�ng ��� y� t��i chi�nh s��. Ly� Du�c la� m��t ng���i nhu nh���c, nh��m gi�� v��ng �i�a vi� cu�a mi�nh, �ng ha�ng n�m ���u ti��n c��ng cho B��c T��ng r��t nhi��u va�ng ba�c ch�u ba�u. V�� sau, khi th��y T��ng Tha�i T�� li�n ti��p ti�u di��t 3 n���c nho� �� xung quanh, nha� vua m��i hoa�ng h��t g��i th� cho T��ng Tha�i T��, ba�y to� mu��n xo�a bo� qu��c hi��u Nam ����ng, xin ���i x�ng mi�nh la� "Giang Nam qu��c chu�".

Tha�ng 9 n�m 974 c�ng nguy�n, T��ng Tha�i T�� c�� hai t���ng Ta�o B�n va� Phan My� d��n 100 nghi�n �a�i qu�n chia la�m hai ����ng thu�y b�� ti��n �a�nh Nam ����ng. Ta�o B�n theo ����ng thu�y �a� nhanh cho�ng chi��m ����c Kim L�ng. Trong lu�c nguy kh��n nh� v��y ma� Ly� Du�c v��n tha�n nhi�n c��m cu�i trong th� t�� ca phu�. Sau khi nghe ti��ng ng��a chi��n hi� vang b��n b��, nha� vua m��i s��c nh�� mi�nh co�n ch�a ca�o bi��t tha�i mi��u ���n th�� t��ng t�ng, l��n na�y r��i kho�i Giang Nam thi� bi��t bao gi�� tr�� la�i. Nha� vua l��ng le� nhi�n to�a cung �i��n n�i mi�nh �a� sinh s��ng trong m��y chu�c n�m nay ma� lo�ng �au kh�n ta�, m��t khi mi�nh bi� b��t thi� kh�ng bi��t se� bi� ���y a�i ���n ��u, nha� vua kh�ng da�m nghi� ti��p n��a ..... B��y gi��, qu�n T��ng �a� ti��n va�o c��a cung, Ly� Du�c v��i va�ng thay qu��n a�o tr��ng, sai ng���i b�ng ngo�c ty�, r��i d��n h�n 45 ng���i trong cung ra ���u ha�ng.

T��ng Tha�i T�� no�i m��t ca�ch mi�a mai r��ng: "N��u Ly� Du�c cu�ng g��ng c�ng tri� n���c nh� la�m th� t�� ca phu�, thi� ��u ���n n��i bi� b��t nh� nga�y h�m nay".

Sau khi Ly� h��u chu� bi� b��t, T��ng Tha�i T�� phong �ng la�m "Vi M��nh H��u", ���i x�� v��i �ng nha�t nhe�o nh� m��t ng���i kha�ch la�. T�� �o� v�� sau, h��u chu� s��ng cu��c ���i tu� tu�ng ca�ch bi��t v��i th�� gi��i b�n ngoa�i ta�i Bi��n Kinh, �ng th��c s�� tr�� tha�nh m��t ng���i le� loi tr�n ���i, tuy cu�ng co� ch��c t���c, nh�ng th��c ra cu�ng ch��ng kha�c gi� tu� nh�n, ca�c �a�i th��n tr���c ��y cu�ng ch��ng co�n ai li�n h�� v��i �ng, b��i le� m��t �ng vua la�c pha�ch tr��m lu�n �a� m��t n���c, �a� kh�ng co� ta�c du�ng ma�y may ���i v��i ca�c c��u th��n Giang Nam �ang ha�o h��c m�u c��u danh t���c.

Nh�ng cu�ng co� tr���ng h��p ngoa�i l��, thi� du� nh� T�� Huy��n v��n kh�ng qu�n h��u chu�, cu�ng b��i qua� �au bu��n vi� m��t n���c n�n ch�a da�m ma�o mu��i ���n th�m �ng.

Nh��ng ba�i vi��t cu�a Ly� Du�c sau khi bi� m��t n���c r��t hay, �a� �a�t t��i tri�nh ��� ��ng phong ta�o c��c, ma� n��i ti��ng nh��t la� ba�i ���u my� nh�n: "Xu�n hoa thu nguy��t ha� th��i li��u, va�ng s�� chi �a thi��u. Ti��u l��u ta�c da� h��u ��ng phong, c�� qu��c b��t kham h��i thu� nguy��t minh trung. �i�u lan ngo�c th�� ��ng do ta�i, chi� thi� chu nga�n ca�i. V��n qu�n n�ng h��u ky� �a s��u? Kha�p t�� nh��t giang xu�n thu�y h���ng ��ng l�u". Nghe no�i, T��ng Tha�i T�ng nghe xong ba�i t�� li��n n��i c�n l�i �i�nh, nh�n �o� no�i �ng co� "C�� qu��c chi t�", m��i ban cho �ng m��t li��u thu��c ���c go�i la� "Khuy�n c� ta�n", khi��n �ng u��ng ���t ru��t ma� ch��t.