Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Vng An Thach bin phap
   2009-08-24 15:19:02    cri

Nghe Online

Vng An Thach la nha chinh tri va nha vn triu Bc Tng, t nho chm chi hoc hanh, trc nm 20 tui theo cha ngao du cac ni, i khp moi min t nc, a tn mt chng kin lu quan liu, cng hao va ia chu ap bc nng dn, khin nhiu gia inh mt ht rung t, cuc sng v cung cc kh, thm vao o vng triu Bc Tng ap dung chinh sach i ngoai thoa hip, nn mu thun giai cp va mu thun dn tc ngay cang gay gt, quc phong va tai chinh ang ng trc nguy c nghim trong, tinh hinh nay a khin Vng An Thach nui chi cai cach chinh tri, t c s t tng cho vic thi hanh bin phap sau nay.

Nm Khanh Lich th 2, Vng An Thach thi tin si, trc sau am nhim cac chc vu Phan Quan Hoai Nam, Tri Huyn Huyn Ngn, Tri Chu Thng Chu v v, lam quan ia phng tai vung Giang Chit hn 16 nm tri, ng bc u thuc y thi hanh cai cach tai khu vc thuc quyn cai quan cua minh, qua o a bc l tai nng chinh tri rt xut sc.

Sau khi v kinh nhm chc it lu, Vng An Thach a trinh ln Tng Nhn Tng mt bc th van ngn, trong o ban v tinh hinh chinh tri, tng thut k hoach nc giau binh manh, nhng ang tic la khng c triu inh chp thun.

Sau khi Tng Thn Tng ln ngi, nha vua rt tan thng chu trng bin phap cua Vng An Thach, n nm Hy Ninh th 2 a b nhim ng lam pho T Tng, nm sau lai phong lam T Tng, chu tri thanh lp c cu bin phap. Vng An Thach a bt u t vic "Ly Tai" va "Chinh Qun", ban b mt loat lut phap mi. Vic thuc y lut mi trn mt mc nao o a han ch c cng hao tp trung th lc, lam diu c nguy c qun s va tai chinh nha nc.

Cuc bin phap cua Vng An Thach a vp phai s phan i manh me cua tp oan ia chu quan liu. Tuy ng gng sc loai tr di nghi, mt long mt da thuc y lut mi, nhng cui cung vi thn c th c, di s thao tung va phi bang cua phe chng i, n nm Hy Ninh th 7 ng buc phai t chc. Nm sau, ng lai nhm chc t tng, nhng vi vua Tng Thn Tng luc nay a mt hng thu i vi vic tip tuc cuc cai cach, trong ni b phe bin phap xay ra luc uc, con trai ng lai lm bnh, nn nm sau ng lai t chc tr v Giang Ninh va sng o gn 10 nm tri. Nm Nguyn Phong th 8, Tng Thn Tng bi bnh qua i, phai thu cu ln chp chinh, nn lut mi a hoan toan bi ph bo. Vng An Thach v cung bun chan, n nm u i vua Tng Trit Tng thi qua i.

1 2