Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Thanh Cat T Han
   2009-10-12 15:10:07    cri

Nghe Online

Trong thi ky triu nha Liu va Bc Tng, trn cao nguyn Mng C co mt s b lac du muc ln manh nh: Mng C, Tac ta, Mia--si v v. Trong o, tp oan b lac ln manh nht va co trinh phat trin xa hi cao nht la b lac Kh lie va Nai Man min trung va min ty vung hoang mac cc bc. Nhm tranh oat ng co, tai san va n l, gia cac b lac quy tc Mng C a xay ra nhiu cuc chin tranh lin min. n khoang thi ky u triu nha Kim va Nam Tng, cac quy tc Si- den- s Mng c a lin kt thanh lin bang quy tc, bu H- pu- le- han lam vua u tin thng linh toan coi Mng C, nha vua cung Den- pa- hai- han va Hu- thu- s- han u la ngi tng chin u lu nm vi cac b lac Tac- ta, Mia- - si cung nh triu nha Kim. Sau khi Hu- thu- s- han qua i, lin bang b lac Mng C bi chia thanh hai b lac ln, sau khi thu linh Pa- a- thu- bi qun Tac- ta ham hai bng thuc c, con trai la Thit Muc Chn c s giup cua moi ngi a anh bai ngi Mia--si, oat c nhiu b lac, nn lc lng ngay mt ln manh.

Nm 1189, Thit Mc Chn luc o 28 tui c quy tc Si -den -s bu lam thu linh, s ln manh cua b lac nay a tr thanh mi uy hip ln i vi ia vi ba chu cua Cha- mu- h, ng a lin kt vi cac b lac khac gm hn 30 nghin qun phat ng cuc tn cng Thit Mc Chn, Thit Mc Chn a chia 30 nghin qun cua minh lam ba nga, keo ra chn anh vung gn sng Sn- h- , mt chi trn thng du sng Kh- lu- lun ngay nay. Cui cung, qun cua Thit Mc Chn bi tht bai. Nhm gi gin thc lc, Thit Mc Chn a rut lui v c thu thung lung Ch-l-nia. Tuy Cha-mu-h gianh c thng li, nhng cac b lac di quyn u khng ai tin phuc. Con lc lng cua Thit Mc Chn thi khng ngng ln manh do cac b tc n nc i theo.

Nm 1196, b lac Tac- ta phan bi lai vng triu nha Kim, triu inh c t tng Wan- den- xing dn qun i chinh phat. Thit Mc Chn a nhn c hi nay lin hp vi b lac Kh- lia anh bai b lac Tac-ta. Sau trn thng nay, vng triu nha Kim a phong Thit Mc Chn lam thng linh, co th dung danh nghia triu inh hiu lnh cac b lac Mng C. n nm Khanh Nguyn th 6, lin qun Thit Mc Chn va triu inh a anh bai lin qun Thai- hao- u va Mia- - si phia ty thng du sng Kh-lu-lun ngay nay.

Nm 1201, Thit Mc Chn anh bai lin qun 11 b lac do Cha Mu H lam thu linh, ma lich s goi la "Trn anh sng The-ni". n nm Gia Thai th 2, lin qun Thit Mc Chn va triu inh cui cung a anh bai lin qun Nai- man, Thai- hao- u, Tac-ta va Mia--si vung Khua- hao- in, sau o lai du hang c mt s b lac vung Hu-lun-py-. Nh vy, khu vc phia ty k t thng lu sng Han Nan n phia ng t ai Hng An Linh n cao nguyn Mng C u thuc quyn kim soat cua Thit Mc Chn.

T o, trong cuc chin tranh oat ngi vua nay, ia vi lanh tu cua Thit Mc Chn a rt ro rang, s it ngi khng chiu phuc tung nh Cha- mu- h a khng th nao ng vng chn, anh dn mt s it thuc ha ri khoi bai chn nui. Sau o, Thit Mc Chn trai qua nhiu trn chin u, lai ln lt tiu dit c mt s b lac trn cao nguyn Mng C, cui cung thng nht c toan coi Mng C. ng c thu linh cac b tc Mng C c lam vua, o chinh la Thanh Cat T Han ting tm lng ly. Sau khi ln ngi vua, Thanh Cat T Han a dng nn ch qun s va chinh tri, s dung vn t Mng C, khin Mng C tr thanh mt nha nc ln manh.

Cuc chin tranh thng nht cac b lac Mng C cua Thanh Cat T Han chim ia vi ht sc quan trong trong lich s chin tranh Trung Quc, trong chin tranh a th hin c y u s hung tai ai lc va ngh thut chi huy qun s cao siu cua Thanh Cat T Han. Trong chin tranh khinh ht moi ke ich, chu trong phn ro ich ta, kt ban gn anh ke xa, tranh gy ra lm ke thu va coi trong vic nm vng tinh hinh ich, qua o bit minh bit ta thi mi trm trn trm thng. ng thi, nhn manh tp trung u th binh lc, chia ct bao vy at ti vic tiu dit gon tng toan qun. Chin thut c ng va linh hoat, khi anh xa thi phai tc chin tc thng, "Chin thut vay ca" c sang tao trong thi ky nay a tr thanh di san u tu trong ngh thut chi huy chin tranh.