Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Hoa thng lam nguyn soai
   2009-10-19 15:44:22    cri

Nghe Online

Cui triu nha Nguyn, cuc u a gia cac phe phai trong hoang tht ngay cang gay gt, tinh hinh xa hi ri ren, khin i sng nhn dn cang thm cc kh. Sau khi ng vua cui cung Nguyn Thun ln ngi, do n chi xa xi a khoet rng kho bac nha nc, tinh hinh vt gia leo thang, nng dn cac ni khng chiu ng ni a vung ln khi nghia, trong o cuc khi nghia do Chu Nguyn Chng lanh ao la ni bt nht.

Chu Nguyn Chng ngi Hao Chu, tc huyn Phng Dng, tinh An Huy ngay nay. Gia inh xut thn la nng dn, ng th nho theo hoc trng t thuc, sau vi hoan canh gia inh kho khn phai thi hoc i thu chn tru cho nha ia chu. Cac nhn vt ni ting nh T at, Thang Hoa v v sau nay tr thanh cng thn dng nc triu nha Minh, u la ban ni kh cua Chu Nguyn Chng.

Nm 1344, Chu Nguyn Chng mi 17 tui, by gi khu vc phia bc sng Hoai xay ra nan han han va nan chu chu, k o dich bnh hoanh hanh, ngi nha Chu Nguyn Chng bi ly nhim ln lt qua i, chi con lai mi Chu Nguyn Chng va ngi anh hai. Chu Nguyn Chng b v khng ni nng ta, mi n lam hoa thng trong chua Hoang Giac gn o kim ming n. Tai y, cu chng khac gi ngi hu, hang ngay phai dy rt sm lam vic, sut ngay lam lung rt vt va.

By gi, vi mt mua ma s lng hoa thng ngay cang tng ln, trong chua thiu lng n nn moi ngi phai i cac ni kht thc, Chu Nguyn Chng i lang thang cu kht vung phia ty sng Hoai, nm u mui cay ng, nhng qua o a khin cu c m rng tm mt, nm c tp tuc va tinh hinh ia phng, rt co li cho vic chi huy tac chin sau nay.

1 2