Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  T�n gi��c ba�n n���c T��n C��i
   2009-09-28 17:21:43    cri

Nghe Online

T��n C��i la� m��t �a�i th��n th��i B��c T��ng, hai v�� ch��ng h��n cu�ng hai vua Huy T�ng va� Kh�m T�ng bi� gi��c Kim b��t la�m tu� binh, h��n lu�n khom l�ng quy� g��i tr���c m��t Kim Tha�i T�ng, khi��n nha� vua r��t vui lo�ng, r��i c�� h��n ���n la�m tham m�u qu�n s�� d���i tr���ng cu�a �a�i t���ng �a�t Lai. Trong khi l��c l���ng ch��ng gi��c Kim cu�a Nam T��ng nga�y m��t l��n ma�nh, Nha�c Phi va� Ha�n Th�� Trung la�nh �a�o ca�c t���ng si� �a�nh cho gi��c Kim s��t ���u me� tra�n, khi��n chu�ng kh�ng th�� tru� v��ng ch�n ta�i Trung Nguy�n, thi� tri��u nha� Kim be�n c�� v�� ch��ng T��n C��i tr�� v�� Nam T��ng la�m n��i gia�n.

T��n C��i v�� ���n Vi��t Ch�u, khi l��n ���u ti�n ����c nha� vua tri��u ki��n, T��n C��i �a� ra s��c khuy�n Cao T�ng n�n nghi� ho�a v��i gi��c Kim, h��n th��m tri� co�n thay tri��u �i�nh vi��t s��n m��t b��c th� c��u ho�a, �i��u na�y chi�nh h��p v��i y� vua be�n c�� h��n la�m L�� b�� th���ng th�, h�n hai tha�ng sau la�i phong h��n la� pho� T�� t���ng, r��i h�n n��a n�m sau gi�� ch��c T�� t���ng ki�m Khu m��t s��, n��m �a�i quy��n qu�n chi�nh Nam T��ng. T��n C��i l��i du�ng ch��c quy��n c�u k��t v��i gi��c Kim, b��c ha�i trung l��ng, chi�nh th��c s��p ���t tro� bi� ��i ba�n n���c c��u vinh. T��n C��i xu�i giu�c T��ng Cao T�ng pha�t ra 12 t��m l��nh ba�i tri��u h��i Nha�c Phi �ang li�n ti��p �a�nh th��ng gi��c Kim tr�n chi��n tr���ng, �a� ta�o c� h��i cho Ng��t Thu��t �i��u chi�nh la�i l��c l���ng �a�nh xu��ng mi��n nam, co� r��t nhi��u Ch�u, Huy��n cu�a Ha� Nam v��n ����c Nha�c Phi thu phu�c, la�i bi� r�i va�o tay gi��c. T��n C��i m���n c�� na�y li��n c�� ���c s�� sang n���c Kim c��u ho�a va� ky� "Thi��u h�ng ho�a nghi�". Ng��t Thu��t th��y Nha�c Phi se� la� m��i h��u ho�a cu�a n���c Kim, n�n h��n �a� sai s�� gia� ��a m��t th� ���n thu�c T��n C��i ti�m ca�ch ha�m ha�i Nha�c Phi.

Nha�c Phi r��t c�m ph��n b��i v�� ch��ng T��n C��i �a� ga�n ghe�p cho mi�nh �u� th�� t��i danh, nh�ng ng��t n��i la�i kh�ng th�� bi��n ba�ch va�o ��u, �ng �a�nh chu� ���ng th�i ch��c Khu m��t pho� s�� va� nhanh cho�ng ����c nha� vua ph� chu��n, nh�ng T��n C��i na�o co� chi�u th�i, h��n c�u k��t v��i �a�i t���ng Tr��ng Tu��n mua chu��c V��ng Quy� va� V��ng Tu��n la� b�� t���ng cu�a Nha�c Gia Qu�n, vu kh��ng t���ng qu�n Tr��ng Hu��n mu��n chi��m c�� T��ng D��ng, pha�t ���ng binh bi��n va� giu�p Nha�c Phi �oa�t la�i binh quy��n, ���ng th��i co�n vu kh��ng Nha�c V�n con cu�a Nha�c Phi t��ng vi��t th� cho Tr��ng Hi��n m��t ba�n v�� vi��c na�y. Do �o�, Tr��ng Hi��n bi� b��t giam va�o ngu�c chu�a �a�i Ly�.

T��n C��i co�n m��i vua Cao T�ng ra l��nh b��t Nha�c Phi va� Nha�c V�n ���n chu�a �a�i Ly�, r��i c�� Ng�� s�� trung th��a Ha� Thao xe�t ho�i. Nha�c Phi ch��ng no�i ch��ng r��ng, be�n c��i a�o cho Ha� Thao xem b��n ch�� "Tinh trung ba�o qu��c" thi�ch tr�n l�ng mi�nh. Ha� Thao to� ra kinh nga�c kh�ng ho�i th�m gi� n��a, li��n ba�o ��a Nha�c Phi v�� ngu�c. Ha� Thao quay la�i xem qua ba�n a�n, �ng th��y vi��c khe�p t��i Nha�c Phi m�u pha�n ch��ng co� b��ng c�� gi�, �a�nh pha�i ba�o la�i v��i T��n C��i. T��n C��i m��t m��c mu��n ��a Nha�c Phi va�o ch�� ch��t, be�n ng��m ng��m sai ng���i th�u d��t t��i danh va� b��c Nha�c Phi vi��t l��i cung, Nha�c Phi chi� vi��t l�n ta�m ch�� " Thi�n nh��t chi�u chi�u, thi�n nh��t chi�u chi�u".

Pha�m nh��ng ng���i minh oan cho Nha�c Phi ���u bi� T��n C��i khe�p t��i, la�o t���ng Ha�n Th�� Trung kh�ng th�� nhi�n ����c �a� ���n ho�i T��n C��i r��ng: "�ng ba�o Nha�c Phi m�u pha�n thi� ch��ng c�� ��u ?". T��n C��i nga�o ma�n no�i: "Nha�c Phi vi��t th� cho Tr��ng Hi��n, tuy kh�ng co� ch��ng c��, nh�ng vi��c na�y r��t co� th�� la� co�". Ha�n Th�� Trung t��c gi��n no�i: "R��t co� th��, la�m sao co� th�� khi��n ng���i thi�n ha� phu�c".

T��n C��i �ang do d�� vi� e�p cung kh�ng ����c, ma� l��p t��c gi��t ch��t Nha�c Phi cu�ng kh�ng xong, thi� v�� h��n co�n cay ���c h�n h��n, mu� la�nh lu�ng no�i r��ng: "Pha�i bi��t b��t h�� d��, ma� tha� h�� thi� kho�". T��n C��i nghe v��y li��n vi��t l�n m��t ma�nh gi��y, r��i sai ng���i bi� m��t ��a cho ngu�c t��t. Va�o m��t ��m tha�ng 1 n�m 1142, vi� anh hu�ng d�n t��c m��i co� 39 tu��i na�y bi� ha�i ta�i �i�nh Phong Ba, cu�ng bi� ha�i co�n co� Nha�c V�n va� Tr��ng Hi��n. ��y la� m��t t��i l��i do h�n qu�n va� gian th��n g�y n�n, khi��n th��n d�n ���u ph��n n��.

Sau khi T��ng Cao T�ng m��t, Nha�c Phi m��i ����c gia�i oan, ng���i ta �em ha�i c��t Nha�c Phi ch�n c��t tr�n ���i b�n b�� T�y H�� phong ca�nh t��i �e�p, v�� sau la�i d��ng Nha�c Mi��u �� phi�a ��ng ng�i m��, t���ng Nha�c Phi trong b�� nhung gia�p ng��i �� chi�nh gi��a �i��n, phi�a tr�n t���ng co� m��t b��c hoa�nh phi b��n ch�� "Hoa�n nga� s�n ha�" bu�t ti�ch cu�a Nha�c Phi, t���ng T��n C��i ����c �u�c b��ng gang, cu�ng V��ng Thi� �ang co�ng tay quy� tr���c m��, co� ��i c�u ���i vi��t r��ng: "Thanh s�n h��u ha�nh mai trung c��t. Ba�ch thi��t v� c� chu� ninh th��n".