Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  T Ma Quang va "T tri thng giam"
   2009-08-31 16:39:46    cri

Nghe Online

T Ma Quang con goi la Tc Thuy tin sinh, xut thn tin si, tng am nhim nhiu chc vu nh: Ng s trung tha, Hoc si Vin han lm, Thi c v v, do bt ng chinh kin vi Vng An Thach, nn ng a cao lui v sng Lac Dng, dn tm huyt vao vit s trong 15 nm. Sau khi Tng Trit Tng ln ngi, Cao Thai Hu can d vic triu chinh, T Ma Quang c iu ln triu inh am nhim chc Thng th ta bc xa, kim Mn ha thi lang.

Trong cuc bin phap, gia T Ma Quang va Vng An Thach a xay ra bt ng nghim trong. Nhm giai quyt nguy c trc mt, Vng An Thach chu yu mun thng qua bin phap manh bao cai cach kinh t va qun s. Con T Ma Quang thi cho rng nn thng qua vic chn chinh lun ly cng thng bo buc t tng cua moi ngi vao khun phep ch hin hanh, chu trng nay thuc loai cai cach trn c s "Thu thng". Qua bin phap cua Vng An Thach, co th thy T Ma Quang la mt ngi gia gin va v mt chinh tri.

Trc tinh hinh khng th cng s vi Vng An Thach, T Ma Quang lui v sng Lac Dng vit s ky. Nm Binh Tri u tin thi vua Tng Anh Tng, T Ma Quang dng ln nha vua b sach "Lich nin " gm 25 quyn, hai nm sau lai dng b sach "Thng chi" gm 8 quyn, c Tng Anh Tng va Tng Thn Tng khen ngi va ung h. Tng Anh Tng cho phep T Ma Quang thanh lp mt ban vit s va t la chon cac quan chc giup vic. Tng Thn Tng nhn thy b sach nay a giam inh v qua kh, rt co li i vi vic tri nc, nn mi t tn la "T tri thng giam" va t tay vit li dn. Ngoai cho phep T Ma Quang c mn sach t liu cua nha nc ra, nha vua con tng sach cu Dinh cho T Ma Quang tham khao, moi chi phi vit sach u do nha nc ai tho.

Cung vit s vi T Ma Quang con co cac ng Lu Th va Pham T Ngu, ho u la nha s hoc bc nht thi by gi. Trai qua nhiu nm c gng, cui cung a a "Thng giam" at ti inh cao huy hoang, s thanh cng nay u quyt inh bi cng lao tn tuy cua chu bin T Ma Quang.

Trn thc t, y nghia cua vic vit "Thng giam" a vt xa y mun cua tac gia, no khng chi khin tng lp thng tri co c s tham khao v "T tri", ma con la sach tham khao cho ca xa hi. ng H Tam Tinh ngi vit li chu rt thm thia y nghia su xa cua b sach nay. ng noi: "Thng giam" khng chi vit v tri loan, ma con co L nhac, Lich s, Thin vn, ia ly v v. ng Vng Minh Thinh triu nha Thanh cung noi: "y la sach trn i khng th thiu va hoc gia khng th khng oc". Lich s ngot nghin nm a chng minh, "Thng giam" cung nh "S ky" a c moi ngi coi la pho s hoc quy bau, c lu truyn rng khp va em lai nhiu b ich. Gii nghin cu xa nay a khin no tr thanh mt mn hoc vn chuyn mn, tc "Thng giam hoc". Hin nay, vic nghin cu ang trin khai vi nhiu tng th va goc khac nhau, no se em lai cang nhiu tri thc cho s nghip tin b loai ngi.

T Ma Quang sut i vit c rt nhiu sach, trong chui tac phm "Thng giam" con co "Thng giam c yu lich" 80 quyn, "Lich nin " 7 quyn, "K c luc" 20 quyn, "Ban triu ba quan cng khanh biu" 6 quyn. Ngoai ra, con co 20 th loai khac gm hn 200 quyn, y la thanh qua nghin cu va bin soan S hoc, Kinh hoc, Trit hoc, Y hoc, Thi t v v cua Trung Quc, chu yu co cac tac phm "Han lm thi thao", "Chu c vn hiu kinh", "Di thuyt", "Chu thai huyn kinh", "Chu Dng T", "Th nghi", "Du sn hanh ky", "Tuc thi thuyt", "T Ma Quang vn chinh cng tp" v v. Tuy T Ma Quang co bu nhit huyt tri nc, nhng do chinh kin bt ng ma khng co cang nhiu c hi trc tip tham d chinh s.

Sau khi Tng Thn Tng qua i, T Ma Quang luc o a 67 tui ln nhm chc t tng, ng a lin tip t ra lut mi, nhng vi qua lao tm tn sc trong cng vic, nn chi sau hn mt nm thi qua i. Tin bun truyn ra, ngi kinh thanh u bai ch eo tang, khp ph phng u than khoc tham thit, hang ngu a tang ln ti my chuc nghin ngi. Mt t tng trong xa hi phong kin ma c ng ao nhn dn chn thanh ving tang nh vy thi qua la him thy.