Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Ni nhuc nm Tinh Khang
   2009-09-14 14:53:59    CRIonline

Nghe Online

Ly Cng t t cho minh cac bit danh Lng Kh tin sinh, Lng Kh n si va Lng Kh bnh tu. ng lam vic cho ba i vua Huy Tng, Khm Tng va Cao Tng, sng trong thi ky dn tc ang ng trc nguy c ht sc nghim trong, ng tng 6 ln bi triu inh cach chc, bi phat vang n cac tinh H Nam, H Bc, Giang Ty, Phuc Kin, Vn Nam, cui cung n Hai Nam ni chn tri goc bin. ng rt thu hiu ni thng kh cua nhn dn, a manh bao thinh nguyn cho nhn dn, du nhiu ln bi cach chc nhng vn khng th lam lung lay tm long yu nc cua ng. Ly Cng la ngi tinh tinh cng trc. Do ng yu cu cai cach chinh tri, inh chi bao lc va phong nga ngoai tc xm ln, ma c nm quyn va c iu n lam quan ly th vu huyn Sa. n nm Tuyn Hoa th 7, ng c vao triu nhm chc Thai Thng Tiu Khanh.

Nm Tuyn Hoa th 7, nha Tng va nc Kim cung lin hp chng gic Liu. Mua ng nm o, nc Kim huy bang c ri tin qun xung min nam ap sat Bin Kinh. ng trc tinh hinh nay, Ly Cng a nhiu ln vach ro: "Gia nc Liu va ai Tng trc kia tng t bang c vi nhau, s tn vong cua nc Liu cung se trc tip lin quan n s tn vong cua ai Tng, nu ta lin hp vi Kim anh Liu thi co khac nao i kt bang vi loai h lang, hu hoan khn lng". Nhng Tng Huy Tng lai nghe theo li xu ninh cua lu gian thn, khng nhng ng y lin hp vi nc Kim anh nc Liu, ma con giang chc Ly Cng xung chinh ly s sach nha nc. Tuy vy, Ly Cng vn c dng th phan i vic lin Kim khang Liu, Tng Huy Tng ni gin lai ln na cach chc ng xung lam quan thu vu huyn Sa. Ly Cng lai dng ln nha vua cun "Ng nhung ngu sach", chu trng thu phuc long ngi, i x u ai vi nhn dn, tich gop tin cua tng cng sc nc. Nhng nha vua khng chp thun va bay to mun bo Bin Kinh trn xung min nam, giao cho Thai t lai gi Bin Kinh. Ly Cng liu cht vit huyt th khuyn nha vua nn nhng ngi cho Thai t, hiu triu thin ha chng gic Kim. Tng Huy Tng lam theo, ri cung cung chay trn xung Trn Giang.

Ly Cng cc lc phan i vic bo trn, ng chu trng kin quyt chng tra, vua Tng Khm Tng chp thun va phong ng lam Binh B Thi Lang. Nm Tinh Khang th nht, Tng Khm Tng ng gia thn trinh, nhng qun Tng bi thua my trn lin, ma tinh hinh Bin Kinh luc o cang tr nn nguy ngp, t tng Bach Thi Trung va Ly Bang Ngan khuyn nha vua bo trn. Ly Cng bit tin nay lin xin gp vua va noi rng: "Thai Thng Hoang nhng ngi cho b ha, chinh la mong b ha trn gi kinh thanh, b ha lam sao lai co th bo trn?". Sau o, Ly Cng con nu ra nhiu k hoach phong thu, mong nha vua oan kt qun dn cung nhau trn gi, i ti khi vin binh cac ni keo n ri se t chc phan cng. Tng Khm Tng lin phong Ly Cng lam Thng Th Ta Tha, kim phu trach toan tuyn phong thu Bin Kinh.

Nguyn soai nc Kim thy dung sc manh qun s khng th gianh c thng li, ben quyt inh dung k du hang. By gi, triu inh nha Tng ang ngp ngua trong bu khng khi u hang va ng y ct t xin cu hoa. Di s thao tung cua phai u hang, ng u la Ly Bang Ngan a bai min ht moi chc vu cua Ly Cng va Chung S ao, ri n nhn li va xin cu hoa vi gic Kim. Phai chu chin ng u la thai hoc sinh Trn ng, a cung hn trm nghin qun dn dng th yu cu cach chc Ly Bang Ngan. Trc sc ep nay, Tng Khm Tng anh phuc chc cho Ly Cng va Chung S ao. Sau khi triu nha Tng nhn ct nhng ba thi trn Ha Bc, qun nc Kim mi chiu rut v.

Chin dich bao v Bin Kinh gianh thng li, Ly Cng c phong lam Quc Ba, nhng it lu sau lai bi cach chc iu n Ninh Giang. Mua thu nm Tinh Khang th nht, gic Kim lai anh xung min nam, Thai Nguyn a tht thu, Bin Kinh bi vy ham, Tng Khm Tng vi triu Ly Cng vao kinh, nhng Ly Cng cha n ni thi ca hai vua Huy Tng va Khm Tng u a bi bt, triu Bc Tng bi dit vong, ma lich s goi la "Nm Tinh Khang nhuc nha".