Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  �a�i v�n ha�o T� Th��c
   2009-09-07 15:26:06    cri

Nghe Online

T� Th��c, hi��u c� si� ��ng Pha, ng���i My S�n- My Ch�u, la� nha� v�n va� nha� th� ho�a tri��u B��c T��ng. Th��i T��ng Nh�n T�ng, �ng tham gia thi B�� L��, v��i ba�i "Hi�nh th���ng trung h��u lu��n" ��� b��c ti��n si�. �ng tr���c sau �a�m nhi��m ca�c ch��c vu� Cha�nh a�n to�a a�n t��i cao; �a�i ho�c si� vi��n ha�m l�m phu� Ph���ng T���ng; Th��m pha�n phu� Khai Phong v v. Trong th��i gian n�m Hy Ninh vua T��ng Th��n T�ng, �ng nh��n th��y lu��t m��i do t�� t���ng V��ng An Tha�ch ���t ra �a� g�y b��t ti��n cho d�n, n�n �a� d�ng th� pha�n ���i, sau �o� �ng bi� �i��u ���n la�m th�ng pha�n �� Ha�ng Ch�u. Ba n�m sau, la�i bi� �i��u �i la�m Tri Ch�u ta�i M��t Ch�u, T�� Ch�u, H�� Ch�u v v. B��y gi��, �a� co� ng���i c�� y� xuy�n ta�c ca�c c�u th� cu�a �ng v��i da� t�m �en t��i.

N�m Nguy�n Phong th�� 2, khi T� Th��c nh��m ch��c �� H�� Ch�u ch�a ����c 3 tha�ng, do �ng vi��t th� ch�m bi��m lu��t m��i n�n bi� b��t va�o tu�, ma� li�ch s�� go�i la� "�i��u �a�i thi a�n". Sau khi ra tu�, �ng bi� gia�ng ch��c ���n la�m pho� s�� �oa�n luy��n �� Hoa�ng Ch�u. Do �i�a vi� th��p he�n, T� Th��c bu��c pha�i d��n ca� nha� �i khai hoang tr��ng c��y ��� m�u k�� sinh nhai. �ng ���t bi��t hi��u "��ng Pha c� si�" la� chi�nh va�o th��i ky� na�y.

���n n�m Nguy�n Phong th�� 7 th��i vua T��ng Th��n T�ng, T� Th��c phu�ng m��nh r��i Hoa�ng Ch�u ���n nh��m ch��c �� Nh�� Ch�u. Do d��m tr���ng v��t va�, ���a con trai nho� cu�a �ng ch��ng may qua ���i, T� Th��c �au ���n vi� m��t con ma� l�� phi� cu�ng �a� g��n h��t, �a�nh pha�i xin v��i nha� vua ta�m th��i kh�ng �i Nh�� Ch�u, cho phe�p mi�nh v�� ta�m s��ng �� Th���ng Ch�u nghi� ng�i m��t th��i gian. Nh�ng khi T� Th��c tr�n ����ng v�� Th���ng Ch�u thi� ����c tin vua T��ng Th��n T�ng b�ng ha�, T��ng Tri��t T�ng l�n k�� vi�, T� Ma� Quang nh��m ch��c t�� t���ng. T� Th��c ����c tri��u va�o kinh, chi� trong hai n�m ma� �ng t�� tha�i thu� ��ng Ch�u ����c th�ng vo�t l�n la�m Ha�n l�m ho�c si�, r��i ���n l�� b�� th���ng th�. Do �ng b��t ���ng v��i hi��n pha�p m��i, n�n �a� t�� xin �i n�i kha�c, �ng la�i ����c �i��u ���n la�m tha�i thu� Ha�ng Ch�u sau 16 n�m xa ca�ch.

Ta�i Ha�ng Ch�u, T� Th��c co� m��t c�ng tri�nh thu�y l��i l��n, �o� la� ���p �� T�y H�� ma� th�� nh�n go�i la� �� T�. V�� sau, T� Th��c la�i ����c tri��u va�o kinh, nh�ng i�t l�u sau la�i bi� �i��u �i Di�nh Ch�u, sau �o� co�n m��y l��n ����c tri��u va�o kinh nh��m ch��c, r��i cu�ng la�i bi� gia�ng ch��c xu��ng la�m quan �� Hu�� Ch�u, �a�m Ch�u v v. ���n n�m ���u th��i vua T��ng Huy T�ng thi� bi� b��nh qua ���i ta�i Th���ng Ch�u, h���ng tho� 66 tu��i.

V�n ch��ng cu�a T� Th��c bay b��ng, khoa�ng �a�t. �ng la� m��t trong ta�m �a�i gia hai tri��u ����ng T��ng. Th� �ng sa�ng su�a va� kho�e kho��n, �ng sa�nh v�� vi� von va� khoa tr��ng, phong ca�ch th�� hi��n h��t s��c ���c �a�o, co� m��t s�� ba�i th� �a� pha�n a�nh v�� n��i th��ng kh�� cu�a nh�n d�n, chi� tri�ch t��ng l��p th��ng tri�, co� kha� nhi��u ta�c ph��m g�y a�nh h���ng ���i v��i h��u th�� nh�: "Ni��m n� Ki��u �Xi�ch Bi�ch hoa�i c��" v v. Ca�c ta�c ph��m th� pha�p cu�a �ng ���u h��p thu tinh hoa cu�a ca�c nha� th� pha�p n��i ti��ng nh�: Ly� Ung, T�� Ha�o, Nga�n Ch�n Khanh, D��ng Nghi Th��c v v. �ng va� Sa�i D��ng, Hoa�ng �i�nh Ki�n, M�� Ph��t ����c go�i la� "T��ng t�� gia".

T� Th��c th��i tre� ho�c l��i th� pha�p cu�a "Nhi� v��ng", th��i trung ni�n ho�c cu�a Nga�n Ch�n Khanh, D��ng Nghi Th��c, khi v�� gia� ho�c cu�a Ly� B��c Ha�i, ���ng th��i co�n h��p thu tinh hoa cu�a ca�c nha� th� pha�p hai tri��u T��n va� ����ng. �ng co� tho�i quen c��m bu�t ngang, n�n ne�t ch�� de�t va� m��p, ��y la� thu� pha�p sa�ng ta�o ngh�� thu��t �a� la�m phong phu� va� pha�t tri��n ky� thu��t th� pha�p truy��n th��ng, ch�� kh�ng m� pho�ng m��t ca�ch ma�y mo�c.

Nha� th� pha�p Hoa�ng �i�nh Ki�n �a� chia ta�c ph��m th� pha�p cu�a T� Th��c la�m ba th��i ky�, ���u, gi��a va� cu��i. Th��i ky� ���u thi� ne�t ch�� m��m ma�i, thanh tu�. Th��i ky� gi��a thi� khe�p tro�n, kho�e kho��n. Co�n th��i ky� cu��i thi� ch��ng cha�c, khoan thai. Ta�c ph��m ti�u bi��u trong th��i ky� ���u co� "Tri� bi�nh thi��p", ne�t ch�� la� l���n, pho�ng khoa�ng. Ta�c ph��m trong th��i ky� gi��a co� "Hoa�ng Ch�u ha�n th��c thi thi��p", ��y la� hai ba�i th� ����c vi��t trong th��i gian T� Th��c �ang ng��i tu� r��i bi� �i��u �i Hoa�ng Ch�u va�o n�m Nguy�n Phong th�� 5. Tuy y� th� co� ph��n �u t�, bu��n ba�, nh�ng v��n th� la�i r��t bay b��ng, khoa�ng �a�t. Ne�t ch�� va� ca�ch du�ng m��c cu�a �ng cu�ng uy��n chuy��n, bay l���n theo y� th�. Ti�n Vu Xu tri��u nha� Nguy�n �a� go�i l��i ha�nh th� cu�a �ng la� ���ng va�o ha�ng th�� ba, sau "Lan �i�nh t��" cu�a V��ng Hi Chi va� "T�� tri� ca�o" cu�a Nga�n Ch�n Khanh. Th��i ky� cu��i co� ca�c ta�c ph��m ha�nh th� nh� "���ng �i�nh xu�n s��c phu�" v v.