Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
 
• Cu chuyn lam thu tai nc ngoai noi ln long tin Trung Quc • Hang nng san Trung Quc chia tay vi kiu "bun ganh ban bng", bc vao thi ky tra chm
• "Ti khng nghi rng con co cuc sng nao tt hn nay"i sng kha gia cua mt nng dn sng vung chu th sng Chu giang • Nm 1982: S sang tao vi ai cua nng dn Trung Quc
• Nng dn Trung Quc v qu m ca hang trn mang tim con ng lam giau • Tinh An Huy dc sc phat trin nganh Trung y dc lam diu vn kham cha bnh kho va t cho nhn dn
• Nng nghip Ha Nam lam th nao thc hin mi nm tit kim 10% nc? • "Cach mang bp" khin ng ao ngi dn oi ngheo tinh Quy Chu a thoat khoi bong en "Flo"
• Can b thn sinh vin Quach Bich Ngoc: tr thanh mt con "nhan u an" dn dt ba con lam giau • Thng c, H Nam: nganh ngh dn dt s t pha cuc din v xy dng nng thn mi
• Lam th nao san lng lng thc vu he nm nay thc hin tng trng 6 nm lin? • Vn minh la cua cai, tin dung tao c hiChng trinh "Vay tin dung ao c" tinh Liu Ninh a m ra con ng mi v xy dng hai vn minh nng thn
• Vic cai tao thach mac hoa tinh Quy Chu: bin nng dn t "ngi pha hoai" thanh "ngi hng li" t sinh thai • Uy ban quan ly t nng dn a phat huy vai tro dn dt nng dn lam giau
• Chinh sach "a in gia dung xung nng thn" dn dt thi trng in gia dung nng thn tinh Ha Nam nong ln • Quang Ty ph bin kinh nghim "lam vic nng nghip tai thn", bin "tim can b lam vic" thanh "tim nng dn lam vic"
• Khai trng thn lang "hai m hinh" tinh H Nam • Tich cc tim toi con ng mi phuc vu nng dn"c ch thay mt nng dn lam vic" thuc y chc nng xa chuyn bin
• Trung Quc kim tra tinh hinh an toan nc sach nng thn, bao am 200 triu nng dn s dung nc sach • Nng dn Trung Quc bt u "lam n trn mang" trong thi ai In-t-net
• Ngn hang vn nc ngoai xung nng thn - nng dn Trung Quc hn h hng li ich do vic m ca thi trng tai chinh-tin t mang lai • ai hoc Vn Nam phat huy u th nhn tai khoa hoc-cng ngh phuc vu "Tam Nng"
• 120 nghin chic bp s dung nng lng mt tri: ba con nng dn ngheo cung gop phn vao vic giam khi thai gy hiu ng nha kinh • "Qu hng chung ti c xy dng trn lng nga"con ng tai thit cua mt lang min nui
• Tinh Giang Ty: ly u t ngn sach lam on by, thc hin "che phu toan din" vn hoa nng thn • Trung Quc da vao nng thn rng ln tao vic lam cho sinh vin
• Ri qu nui ln 24 nm, v qu lp nghip tr thanh h ln chn nui • Cuc khung hoang tai chinh khng lam dao ng c m hoc ai hoc cua tre em nng thn Trung Quc
• Siu thi nng thn giup nng dn khng cn vao thanh ph mua smvic xy dng h thng thi trng nng thn Trung Quc i ln con ng cao tc • Trung Quc thc thi chin lc nhn tai thuc y s n inh va phat trin nng thn
• Trung Quc khuyn khich phat trin cac t chc tai chinh-tin t nng thn mi nhiu hinh thc • Chinh sach a " in gia dung xung nng thn" a m rng thi trng tiu dung nng thn
• "Chung ta chinh la ngi chu xy dng nng thn mi" • Cac ni Trung Quc m nhiu knh giup lao ng nng dn tim vic lam
• "B ba" dn dt kinh t nng thn tinh Cat Lm phat trin nhanh chong • Cuc sng i ln kha gia, cung cn co sc khoe tts phat trin th thao nng thn trong con mt cua mt i trng i bong r nng dn
• Cng trinh dn sinh cua nng thn tr thanh hng u t quan trong cua tinh Ha Nam v m rng kich cu trong nc va thuc y tng trng kinh t • Thn Hoa Tynng thn mi xa hi chu nghia i ln con ng cung lam giau
• Chinh sach mi v t ai se y nhanh s thay i cua nng thn Trung Quc • Nhng thay i tai mt trng tiu hoc nng thn dn tc Hi Ninh Ha trong 30 nm qua
SearchYYMMDD