Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  "T�i kh�ng nghi� r��ng co�n co� cu��c s��ng na�o t��t h�n na�y"����i s��ng kha� gia� cu�a m��t n�ng d�n s��ng �� vu�ng ch�u th�� s�ng Ch�u giang
   2009-09-25 16:18:47    CRIonline
U��ng tra� sa�ng la� ph��ng th��c sinh hoa�t quen thu��c cu�a ng���i Qua�ng ��ng, �ng ���i Thu� Minh, n�ng d�n th�n Giang B��i, xa� Tr���ng An, tha�nh ph�� ��ng Qua�n, ti�nh Qua�ng ��ng cu�ng b��t ���u m��t nga�y t�� u��ng tra� sa�ng. Th�� nh�ng, ���i v��i �ng Minh �a� 67 tu��i ma� no�i, chuy��n tr���c kia ����c xem vui nh� �n T��t na�y, hi��n nay �a� kh�ng co�n chi� la� ��� �n nh��ng mo�n �i��m t�m ngon mi��ng, ma� quan tro�ng h�n la� tu� t��p ba�n be� ���n ��� no�i chuy��n v��i nhau.

Khi g��p �ng Minh ta�i qua�n �n sa�ng, �ng v��a t�� �a�i Loan du li�ch tr�� v��, �ng �ang khoe nh��ng b��c a�nh �a� chu�p v��i ca�c ba�n be� cu�.

�ng Minh sinh va� l�n l��n �� Qua�ng ��ng �a� ch��ng ki��n s�� thay ���i �� ��y trong 60 n�m qua. "Tr���c kia, n�i ��y ���u la� ���ng ru��ng, toa�n thi� tr��n chi� co� hai c��a ha�ng, cung c��p toa�n b�� th��c ph��m cho h�n 2000 ng���i, b�y gi��, ����ng ph�� ���u �a� tr�� tha�nh ph�� th��ng ma�i, mu��n mua gi� ���u co� th�� mua ngay �� tr���c c��a nha�." �ng Minh vui m��ng no�i nh� tr�n.

Trong nh��ng nga�y ���u tha�nh l��p n���c Trung Hoa m��i, �ng Minh m��i 7 tu��i, ca� th�n ���u la�m vi��c ���ng a�ng, nha� �ng nghe�o l��m.

�ng Minh nh�� r��ng, lu�c b��y gi��, m��t h�� gia �i�nh co� 5 lao ���ng c��n cu� la�m �n m��t n�m co� thu nh��p 1000 Nh�n d�n t��, �a� ����c coi la� h�� gia�u nh��t trong th�n, song, nh��ng gia �i�nh nh� v��y chi� co� 2 h�� ma� th�i, ph��n l��n n�ng d�n ���u r��t nghe�o. ��� thay ���i cu��c s��ng �o�i nghe�o na�y, co� khi, �� ��y co� nhi��u ng���i nh��p c� tra�i phe�p ta�i H��ng C�ng.

Ca�i ca�ch m�� c��a la� m��t ���ng l��c ky� di��u la�m cho th�n c��c nghe�o na�y tr�� tha�nh tha�nh thi� hi��n �a�i. Do r��t s��m thu hu�t v��n n���c ngoa�i, pha�t tri��n kinh t�� ���i ngoa�i so v��i nh��ng n�i kha�c Trung Qu��c, kinh t�� t��p th�� �i�a ph��ng pha�t tri��n nhanh cho�ng, �ng Minh va� ba� con cu�ng co� cu��c s��ng ha�nh phu�c.

Nha� �ng Minh �� th�n m��i, 3 con cha�u l��n l���t �� nha� ri�ng 3 t��ng, nha� ri�ng ngoa�i ��� �� ra co�n cho ng���i kha�c thu�. Ca�c cha�u la�m vi��c ta�i th�n, trong nha� �u� ca�c loa�i ��� �i��n gia du�ng va� co� 6 chi��c � t�.

Th�n co�n x�y d��ng ra�p chi��u phim, pho�ng �o�c sa�ch, s�n bo�ng r��, v.v cho ba� con n�ng d�n, ��� phong phu� cu��c s��ng v�n ho�a cu�a n�ng d�n. �i��u khi��n �ng Minh t��ng la�m Pho� Chu� nhi��m U�y ban th�n ca�m th��y vui m��ng la�, trong khi m��c s��ng ����c n�ng cao, t�� ch��t n�ng d�n cu�ng ����c n�ng cao. "Hi��n nay, m�u thu��n gi��a la�ng gi��ng xa�y ra i�t h�n, ba� con coi tro�ng h�n gia�o du�c ���i v��i con cha�u, �o�i ho�i v�n ho�a nhi��u h�n, n��p s��ng la�nh ma�nh h�n."

M��i n�m, �ng Minh ���u cu�ng v��i ba�n be� cu� �i n���c ngoa�i du li�ch, ho��c t�� la�i xe ���n nh��ng tha�nh ph�� xung quanh ��� du li�ch, ca�c n���c My�, Nh��t, �-xtr�y-li-a ���u ��� la�i d��u ch�n cu�a nh��ng n�ng d�n s��ng �� vu�ng ch�u th�� s�ng Ch�u Giang na�y.

"Th��m tho��t 60 n�m �a� tr�i qua, cu��c s��ng kha�c x�a m��t tr��i m��t v��c. T�i ca�m th��y r��t thoa� ma�n v��i cu��c s��ng hi��n nay, t�i kh�ng th�� nghi� r��ng co�n co� cu��c s��ng na�o t��t h�n th�� na�y." Khi no�i ���n �i��u na�y, �ng Minh ca�m th��y v� cu�ng ha�nh phu�c.