Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Cu chuyn lam thu tai nc ngoai noi ln long tin Trung Quc
   2009-10-16 11:32:38    cri
Anh Hoang Ky Minh 37 tui rt co long tin i vi quan ca-ra--k cua minh mi m ca my thang trc. Anh a lam vic tai Ty Ban Nha 13 nm, anh noi vi phong vin rng: "nhng gia thanh nh tin thu nha, tin lng cua Trung Quc u thp hn rt nhiu so vi nc ngoai, vi vy, co trin vong tt ep."

Anh Hoang Ky Minh va ban anh a u t hn 20 triu Nhn dn t m quan ca-ra--k nay tai ph c n Kh, thanh ph Hoang Sn, tinh An Huy. Ngi lam thu trc kia nay hin a kinh doanh 3 quan n tai Ty Ban Nha.

"Ging nh nhiu ng hng Huy Chu, ti cung khng co u th gi ngoai cn cu chiu kho thi." Anh noi nh vy.

Qu cua anh Minh t Hoai ng, thn ng Vit, thanh ph Hoang Sn vi dn s hn 1200 dn, trong khi o, co 500-600 nng dn cua t nay ang lam vic tai cac nc chu u nh I-ta-li-a, Ha Lan, Phap, c, Ty Ban Nha, v.v, trong o co hn 80 ngi a tr thanh ng chu va co tai san tri gia hang triu -r tai chu u, vi vy, c goi la "lang chu u" qu hng Huy Chu.

K t nm ngoai n nay, do bi tac ng cua khung hoang tai chinh, khng it nng dn thn Hoai ng ging nh ng Minh a lam giau do lam vic tai nc ngoai u tr v qu hng lp nghip. ng Minh noi, 2 nm nay, thu nhp cua quan n a giam 30%-40% so vi trc kia, ng bt u chuyn tm nhin phat trin v trong nc.

Pho Bi th ang uy thi trn Trinh Thn, Phan Tin Huy cho bit, k t nm ngoai n nay, nhng ngi thn Hoai ng t chu u tr v a u t 5 d an vi s vn hang chuc triu thm chi hang trm triu Nhn dn t tai y, bao gm nhiu linh vc nh vui chi giai tri, nha t, san xut san phm da, khai thac du lich, v.v. Ngoai ra, con co 2-3 d an ln ang trong giai oan am phan. Hn na, con co gn 20 ngi Hoai ng tng lam vic tai nc ngoai tr v qu hng m nha hang va khach san.

ng Hoang Ky Minh a c cp The xanh, song ng cha gia nhp quc tich cua nc ngoai. Khi cp ti trin vong tng lai, ng noi, "ti se dn dn tp trung toan b tai san va sc lc v Trung Quc cn c theo tinh hinh kinh doanh. Trung Quc co 1,3 ty dn nhiu c hi lm, hn na, chung ti la ngi Trung Quc, nc ngoai sinh sng tt nh th nao cung khng bng nha."

ng Hoang Ky Minh noi, hin nay, lam vic binh thng chu u, mt nm chi kim c khoang 100 nghin Nhn dn t, lai mt nhiu tin cho n , con phai gi tin v nha, nn khng tit kim c nhiu tin lm. Hn na, ni c n xa nha a khin nhiu ngi sau nhiu nm lam vic mun tr v qu hng phat trin s nghip cua minh.

Phong Thu hut u t huyn ni s tai thn Hoai ng a t chc gii thiu mt loat d an va va nho, trong o co nng nghip va thng mai, v.v, thu hut nhng ngi t chu u tr v qu hng lp nghip. Hin nay, Phong Thu hut u t sang Ty Ban Nha thu hut u t di s giup cua ng Hoang Ky Minh.

"Ti tin tng rng, nu co d an thich hp se co cang nhiu nng dn lam vic tai nc ngoai tr v nc lp nghip." ng Hoang Ky Minh noi nh vy.

S Thng mai cua tinh An Huy-tinh ln v sc lao ng a cng b s liu cho thy, kim ngach ky hp ng mi v khoan cng trinh va s ngi lam vic nc ngoai toan tinh An Huy thang 8 ln lt giam khoang 60% va 15,6%.