Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nm 1982: S sang tao vi ai cua nng dn Trung Quc
   2009-09-18 14:27:44    Xin Hua
Ngay 1-1-1982, Ban chp hanh Trung ng ang Cng san Trung Quc cng b Vn kin s mt khng inh rng, ch trach nhim san xut vi cac hinh thc nh khoan san phm n h, khoan h v.v, ang xut hin tai nng thn Trung Quc u la ch trach nhim san xut cua kinh t tp th xa hi chu nghia. Sau o, khoan san phm n h, khoan h-c goi la ch trach nhim khoan san phm n gia inh, s sang tao vi ai nay cua nng dn Trung Quc c ph bin nhn rng.

Sau Hi nghi Trung ng 3 ang Cng san Trung Quc khoa 11, di s khuyn khich cua tinh thn giai phong t tng, thc s cu thi, nhiu ni nng thn Trung Quc tng bc t pha s han ch v "khng cho phep khoan san phm n h", thc hin ch trach nhim san xut vi nhiu hinh thc. Trong o, hinh thc khoan san phm n h nay do tng i phu hp trinh sc san xut va truyn thng canh tac cua nng thn Trung Quc, nn c nhiu can b va ngi dn nng thn ap dung nhiu ln sau khi nng nghip thc hin cai tao hp tac hoa, tp th hoa, thuc y san xut, cai thin cuc sng va khc phuc thin tai. Mc du cach lam nay trong thi gian dai cha c phep cua Trung ng, thm chi bi ph phan va han ch do bi coi la "co khuynh hng chu nghia t ban t phat", th nhng, do co th thuc y phat trin san xut, nn nhn c s ng thun va co nn tang vng chc trong ng ao nng dn. Vi vy, khi ang iu chinh chinh sach nng thn trong thi gian din ra Hi nghi Trung ng 3 ang Cng san Trung Quc khoa 11, nng thn cua mt s ni mt ln na khi phuc ch khoan san phm n h, trong o, huyn Phng Dng, tinh An Huy xut hin hinh thc khoan h trit hn va n gian hn so vi khoan san phm n h, tc la bo khu chuyn thanh qua lao ng thanh "im" trong ch khoan san phm n h, nng h trc tip np san phm theo quy inh, nhng san phm con lai c lai cho minh. Theo cach noi cua nng dn la "bao am np u san phm cho Nha nc va tp th, nhng san phm con lai u la cua minh." Do cach lam nay lin quan trc tip n thanh qua lao ng va li ich nng dn, vi vy, rt c hoan nghnh, mang lai hiu qua tng san lng ro rt nht.

Th nhng, bt c la khoan san phm n h hay la khoan h u cha nhn c s cho phep c ghi trong vn kin Trung ng luc o, vi vy, khng it ngi lo lng cach lam nay se tach ri nguyn tc xa hi chu nghia. V vic nay, Trung ng ang ap dung bin phap khng tranh lun, cho phep th nghim, tng bc ni long han ch v khoan san phm n h va khoan h trong vn kin Trung ng, ung h nng dn tim toi. ng chi ng Tiu Binh khng inh va tip tuc ung h i vi xu hng cai cach a xut hin tai nng thn, ong vai tro quan trong cho thuc y cai cach nng thn.

T ngay 14 n ngay 22 thang 9 cung nm, Trung ng ang triu tp Hi nghi Bi th th nht cac tinh, thanh, khu t tri, trong im thao lun vn tng cng va hoan thin ch trach nhim san xut nng nghip. Ky yu hi nghi ln nay a khng inh vic thc hin khoan san phm n h di s lanh ao cua i san xut la da vao kinh t xa hi chu nghia, ch khng phai la tach ri quy ao xa hi chu nghia, khng co nguy c phuc hi chu nghia t ban. T o, a pha v quan nim trong nhiu nm v coi khoan san phm n h bng chia rung lam theo ca nhn va chu nghia t ban, thc hin s t pha quan trong v chinh sach nng thn cua ang.

T nm 1982 n nm 1986, Trung ng a cng b vn kin s mt 5 nm lin, khng inh ro rt i vi ch trach nhim khoan san phm n gia inh, ng thi hng dn tich cc v chinh sach, thuc y manh me s t pha cua cuc cai cach nng thn va s phat trin cua san xut nng nghip.