Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Nng dn Trung Quc v qu m ca hang trn mang tim con ng lam giau
   2009-09-11 13:32:52    Xin Hua
Anh Chung Chi Hoa 27 tui la nng dn cua thi trn C Thanh, huyn Tu Thuy, tinh Giang Ty, hin nay, anh a rt ni ting tai qu hng anh. Di s giup cua anh, che cua ba con nng dn khng nhng a ban rt chay, ma con ban vi gia cao hn 20% so vi trc kia.

Anh Chung Chi Hoa nhng nm trc tng lam vic tai mt nha may in t qun Bao An, thanh ph Thm Quyn, tinh Quang ng, khi ranh ri, anh rt thich ln mang, co khi cung mua qua mang in-t-net. Nm 2008, do tac ng cua khung hoang tai chinh, thu nhp cua anh t hn 2000 Nhn dn t/thang giam con 1200 Nhn dn t. Qua nhiu ln n o, cui nm 2008, anh quyt inh tr v qu hng tim vic lam khac.

Sau khi khao sat y u cac san phm c sc cua qu hng, anh Hoa quyt inh m ca hang trn mang qua Trang web Taobao, tiu thu san phm che c sc cua qu hng. Di s h tr cua nhn vin ky thut in-t-net, ca hang trn mang cua anh a khai trng thang 2 nm nay.

"Mt nng dn m ca hang trn mang, ngi ta u cho rng ti ang ua." Khi cp ti s tng trai cua anh v m ca hang trn mang, trong long anh cam thy bit bao cay ng ngot bui.

Th nhng, qua s tim toi trong nhiu thang, anh Hoa tng bc am hiu ngh nay, cung thng thao v in-t-net va hiu bit nhng quy inh v bun ban hang trn mang in-t-net, cng vic rt tri chay thun li.

iu cang ang mng la, di s giup cua anh, vic tiu thu che cua ba con cung rt tt, gia ca cao hn 20% so vi nhng nm trc. "Nhng ngay lam n tri chay, mt ngay co th ban hn 15 kg che vi gia la hn 40 Nhn dn t/kg." Anh Hoa noi nh vy.

tinh Giang Ty, ngay cang nhiu nng dn v qu m ca hang trn mang, ban cac san phm c sc cua qu hng.

Pho Giam c S Nghin cu kinh t nng thn thuc Vin Khoa hoc xa hi tinh Giang Ty, ng Y Tiu Kin cho rng, s di nhng nng dn tr v qu co th m ca hang trn mang, mt la do tm nhin cua nhng nng dn nay c m rng khi lam vic tai thanh ph, tng tip xuc vi in-t-net, bit s dung in-t-net nh th nao; hai la, vi cng trinh xy dng c s ha tng cng ngh thng tin cua nng thn khng ngng tng cng.

Thng k cho thy, tinh n thang 10 nm 2007, khoang 97% thi trn cua Trung Quc u iu kin truy cp in-t-net, 92% thi trn co th ln mang qua bng rng, 99,13% thn hanh chinh thng in thoai. Tinh Giang Ty a dn u thc hin truy cp mang bng rng tai tt ca cac thn hanh chinh, thng in thoai tai tt ca cac thn lang khu vc min trung vao trc 6 thang u nm nay. S nng dn truy cp in-t-net tng bc tng ln, chim 28,3% tng s ngi truy cp in-t-net.

Nhng, vic nng dn v qu m ca hang trn mang khng phai luc nao cung thun bum xui gio, nhng dich vu sau ban hang cua cac trang thit bi cng ngh thng tin trn thi trng nng thn con lac hu la mt nhn t han ch.

ng thi, iu kin vn chuyn hang hoa cua nng thn vn rt lac hu so vi thanh ph, y la mt nhn t khac han ch nng dn m ca hang trn mang. "Bt c la hang hoa ln hay nho, chung ti u phai ch n ph huyn, ri mi co th tim c cng ty chuyn phat nhanh." Anh Hoa noi nh vy.

Ngoai ra, vic truy cp mang cung la mt "Chuyn xa xi" i vi ba con.

ai biu Quc hi tinh Chit Giang Vng Mai Trn a trinh mt an ln ky hop nm nay Quc hi Trung Quc, mong mun Chinh phu tng cng mc h tr ba con nng dn truy cp mang, ao tao nhn tai thng mai in t nng thn, y nhanh xy dng thi trng mang cua nng thn.