Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  N�ng d�n Trung Qu��c v�� qu� m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng ��� ti�m con ����ng la�m gia�u
   2009-09-11 13:32:52    Xin Hua
Anh Chung Chi� Hoa 27 tu��i la� n�ng d�n cu�a thi� tr��n C�� Tha�nh, huy��n Tu Thu�y, ti�nh Giang T�y, hi��n nay, anh �a� r��t n��i ti��ng ta�i qu� h��ng anh. D���i s�� giu�p ��� cu�a anh, che� cu�a ba� con n�ng d�n kh�ng nh��ng �a� ba�n r��t cha�y, ma� co�n ba�n v��i gia� cao h�n 20% so v��i tr���c kia.

Anh Chung Chi� Hoa nh��ng n�m tr���c t��ng la�m vi��c ta�i m��t nha� ma�y �i��n t�� �� qu��n Ba�o An, tha�nh ph�� Th�m Quy��n, ti�nh Qua�ng ��ng, khi ra�nh r��i, anh r��t thi�ch l�n ma�ng, co� khi cu�ng mua ��� qua ma�ng in-t�-ne�t. N�m 2008, do ta�c ���ng cu�a khu�ng hoa�ng ta�i chi�nh, thu nh��p cu�a anh t�� h�n 2000 Nh�n d�n t��/tha�ng gia�m co�n 1200 Nh�n d�n t��. Qua nhi��u l��n ���n �o, cu��i n�m 2008, anh quy��t �i�nh tr�� v�� qu� h��ng ti�m vi��c la�m kha�c.

Sau khi kha�o sa�t ���y �u� ca�c sa�n ph��m ���c s��c cu�a qu� h��ng, anh Hoa quy��t �i�nh m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng qua Trang web Taobao, ti�u thu� sa�n ph��m che� ���c s��c cu�a qu� h��ng. D���i s�� h�� tr�� cu�a nh�n vi�n ky� thu��t in-t�-ne�t, c��a ha�ng tr�n ma�ng cu�a anh �a� khai tr��ng tha�ng 2 n�m nay.

"M��t n�ng d�n m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng, ng���i ta ���u cho r��ng t�i �ang �u�a." Khi ��� c��p t��i s�� t��ng tra�i cu�a anh v�� m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng, trong lo�ng anh ca�m th��y bi��t bao cay ���ng ngo�t bu�i.

Th�� nh�ng, qua s�� ti�m to�i trong nhi��u tha�ng, anh Hoa t��ng b���c am hi��u ngh�� na�y, cu�ng th�ng tha�o v�� in-t�-ne�t va� hi��u bi��t nh��ng quy �i�nh v�� bu�n ba�n ha�ng tr�n mang in-t�-ne�t, c�ng vi��c r��t tr�i cha�y thu��n l��i.

�i��u ca�ng �a�ng m��ng la�, d���i s�� giu�p ��� cu�a anh, vi��c ti�u thu� che� cu�a ba� con cu�ng r��t t��t, gia� ca� cao h�n 20% so v��i nh��ng n�m tr���c. "Nh��ng nga�y la�m �n tr�i cha�y, m��t nga�y co� th�� ba�n h�n 15 kg che� v��i gia� la� h�n 40 Nh�n d�n t��/kg." Anh Hoa no�i nh� v��y.

�� ti�nh Giang T�y, nga�y ca�ng nhi��u n�ng d�n v�� qu� m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng, ba�n ca�c sa�n ph��m ���c s��c cu�a qu� h��ng.

Pho� Gia�m ���c S�� Nghi�n c��u kinh t�� n�ng th�n thu��c Vi��n Khoa ho�c xa� h��i ti�nh Giang T�y, �ng Y Ti��u Ki��n cho r��ng, s�� di� nh��ng n�ng d�n tr�� v�� qu� co� th�� m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng, m��t la� do t��m nhi�n cu�a nh��ng n�ng d�n na�y ����c m�� r��ng khi la�m vi��c ta�i tha�nh ph��, t��ng ti��p xu�c v��i in-t�-ne�t, bi��t s�� du�ng in-t�-ne�t nh� th�� na�o; hai la�, vi� c�ng tri�nh x�y d��ng c� s�� ha� t��ng c�ng ngh�� th�ng tin cu�a n�ng th�n kh�ng ng��ng t�ng c���ng.

Th��ng k� cho th��y, ti�nh ���n tha�ng 10 n�m 2007, khoa�ng 97% thi� tr��n cu�a Trung Qu��c �u� �i��u ki��n truy c��p in-t�-ne�t, 92% thi� tr��n co� th�� l�n ma�ng qua b�ng r��ng, 99,13% th�n ha�nh chi�nh th�ng �i��n thoa�i. Ti�nh Giang T�y �a� d��n ���u th��c hi��n truy c��p ma�ng b�ng r��ng ta�i t��t ca� ca�c th�n ha�nh chi�nh, th�ng �i��n thoa�i ta�i t��t ca� ca�c th�n la�ng �� khu v��c mi��n trung va�o tr���c 6 tha�ng ���u n�m nay. S�� n�ng d�n truy c��p in-t�-ne�t t��ng b���c t�ng l�n, chi��m 28,3% t��ng s�� ng���i truy c��p in-t�-ne�t.

Nh�ng, vi��c n�ng d�n v�� qu� m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng kh�ng pha�i lu�c na�o cu�ng thu��n bu��m xu�i gio�, nh��ng di�ch vu� sau ba�n ha�ng cu�a ca�c trang thi��t bi� c�ng ngh�� th�ng tin tr�n thi� tr���ng n�ng th�n co�n la�c h��u la� m��t nh�n t�� ha�n ch��.

���ng th��i, �i��u ki��n v��n chuy��n ha�ng ho�a cu�a n�ng th�n v��n r��t la�c h��u so v��i tha�nh ph��, ��y la� m��t nh�n t�� kha�c ha�n ch�� n�ng d�n m�� c��a ha�ng tr�n ma�ng. "B��t c�� la� ha�ng ho�a l��n hay nho�, chu�ng t�i ���u pha�i ch�� ���n ph�� huy��n, r��i m��i co� th�� ti�m ����c c�ng ty chuy��n pha�t nhanh." Anh Hoa no�i nh� v��y.

Ngoa�i ra, vi��c truy c��p ma�ng cu�ng la� m��t "Chuy��n xa xi�" ���i v��i ba� con.

�a�i bi��u Qu��c h��i ti�nh Chi��t Giang V��ng Mai Tr�n �a� tri�nh m��t ��� a�n l�n ky� ho�p n�m nay Qu��c h��i Trung Qu��c, mong mu��n Chi�nh phu� t�ng c���ng m��c ��� h�� tr�� ba� con n�ng d�n truy c��p ma�ng, �a�o ta�o nh�n ta�i th��ng ma�i �i��n t�� n�ng th�n, ���y nhanh x�y d��ng thi� tr���ng ma�ng cu�a n�ng th�n.